հայերեն русский english
Փնտրել
 

Ֆոնդային տեսություններ

ՀՍԽՀ բանվորա-գյուղացիական տեսչության ժողովրդական կոմիսարիատ
Կազմող՝ Կ. Բաբայան
Հրատ. ԲՀԱ, 1973, թիվ 2, էջ 275-282

ՀՍԽՀ լուսավորության ժողկոմատի ֆոնդի նյութերի տեսություն
Հրատ. ԲՀԱ, 1977, թիվ 3, էջ 245-254

ՀՍԽՀ աշխատանքի ժողովրդական կոմիսարիատ

ՀՍԽՀ ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ

Կազմող՝ Ա. Զախարյան

ՀԽՍՀ ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ 1918-1946թթ.
Կազմող՝ Լ. Դավթյան, Ա. Մելիքյան

«Հայարդնախագիծ»
Հեղինակ՝ Է. Մանուկյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1986, թիվ 2, էջ 176-183

Քանաքեռի ալյումինի գործարան
Հեղինակ՝ Մ. Մարտիրոսյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1975թ., թիվ 3, էջ 231-234

Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերություն
Հեղինակ՝ Ս. Բեյբուդյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1967, թիվ 1, էջ 228-252

ՀԽՍՀ սպառողական ընկերությունների միություն
«Հայկոպի՚ վարչություն»  
    
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն

Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի խաղողագործության և պետական
գույքի վարչության ֆոնդը
Կազմող՝ Ա.Ալեքսանյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1961, թիվ 1, էջ 253-265

Հայկական ԽՍՀ առողջապահության նախարարություն
Հրատ. ԲՀԱ, 1963, թիվ 1, էջ 232-242

ՀՀ գյուղատնտեսության և պետական գույքերի նախարարություն
Հրատ. ԲՀԱ, 1963, թիվ 2, էջ 201-218

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի անձնական արխիվային ֆոնդեր         
Կազմող՝ Ն. Ս.Հովհաննիսյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1975, թիվ 3, էջ 207-218

Գ.Սունդուկյանի անվան թատրոնի պատմության վերաբերյալ
Կազմողներ՝ Ա.Ալեքսանյան, Մ.Թումանյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1964, թիվ 2, էջ 149-155

Երևանի պետական համալսարան
Կազմող՝ Մ.Առաքելյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1989, թիվ 2, էջ 252-256

Երևանի պետական համալսարան
Կազմող՝ Մ. Առաքելյան

ՀՍԽՀ Պետական պլանային հանձնաժողով
Կազմող՝ Մ. Դիլանյան

ՀՍԽՀ ժողովրդական տնտեսության գերագույն խորհուրդ
Կազմող՝ Ս. Աճեմյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1965, թիվ 1, էջ 239-247
 
Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհուրդ
Հրատ. ԲՀԱ, 1975, թիվ 3, էջ 219-236

Էջմիածնի գերագույն հոգևոր խորհուրդ
Կազմող՝ Կելիցչյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1983, թիվ 3, էջ 180-187

ՀՍԽՀ Էջմիածնի գավառի բանվորների, գյուղացիների և կարմիր բանակայինների պատգամավորների խորհուրդ
Հեղինակ՝ Մ.Առաքելյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1986թ., թիվ 1, էջ 202-207

ՀՍԽՀ ժողկոմխորհի ֆոնդի թիվ 5 ցուցակի նյութերի տեսություն
Կազմող՝ Մ.Դիլանյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1974, թիվ 3, էջ 263-268

«Վրաստանի և Իմերեթի հայոց թեմական կոնսիստորիա»
Կազմող՝ Կ. Սարգսյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1988, թիվ 3, էջ 196-201

Երևանի նահանգային վարչություն
Հրատ. ԲՀԱ, 1971, թիվ 4, էջ …….
Երևանի նահանգի ու Կարսի մարզի պետական գույքի ու հողային վարչություն
Հրատ. ԲՀԱ, 1962, թիվ 2, էջ …..

Հայկական մարզային վարչություն
Հրատ. ԲՀԱ, 1976, թիվ 2, էջ 154-159

Հայաստանի հեղափոխական միջֆոնդային տեսություն
Կազմող՝ Մ. Դիլանյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1978. թիվ 3, էջ 227-241

Հայկական ԽՍՀ նախարարների խորհրդի գիտա-հետազոտական աշխատանքների կոորդինացման պետական կոմիտե
Կազմող՝ Մ. Գ. Նազարյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1972, թիվ 2, էջ 217-222

Ա. Ալսթյաճյանի անձնական գրադարանը
Կազմող՝ Ա. Գրիգորյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1967, թիվ 2, էջ 231-272

Մալխասյան Արմենակ (Արմո) Եղիշի (1903-1969թթ.)

Արշարունի Արշալույս Միքայելի (1896-1985թթ.)

Ա. Մեյեի արխիվից
Կազմող՝ Մ. Մինասյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1965, թիվ 2, էջ 228-229

Արշակ Վարդանյան
Կազմող՝ Ա. Կիրիմյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1974, թիվ 3, էջ 274-277

Արմեն Տիգրանյան
Կազմող՝ Հ. Հովհաննիսյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1976, թիվ 2, էջ 149-156

Շիրմազան Գրիգոր Վասիլի-(1892-1964)

Դերենիկ Դեմիրճյանի արխիվը
Հրատ. ԲՀԱ, 1978, թիվ 3, էջ 242-246

Մայիս Թադևոսի Ավդալբեկյան-(1918-1983թթ.)
Կազմող՝ Լ. Լ. Դավթյան

Ս. Ա. Վերմիշևի անձնական ֆոնդի փաստագրական նյութերը իբրև Անդրկովկասի 19-20-րդ դարասկզբի տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքի ուսումնասիրության աղբյուր
Կազմող՝ Հ.Շաթիրյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1969, թիվ 2, էջ 163-170
  
Պրոֆ-Խաչիկ Սամվելյան
Կազմող՝ Ա. Սարգսյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1974, թիվ 1, էջ 177-186
Ավդալբեկյան Խաչատուր Հայրապետի (1888-1975թթ.)
Կազմող՝ Լ. Դավթյան

Կովկասի փոխարքայի գրասենյակը
Կազմող՝ Օ. Խաչիկյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1964, թիվ 3, էջ 186-210

Ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի արխիվը
Կազմող՝ Ա. Ադամյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1974, թիվ 3,  էջ 269-273

Հ. Սուրխաթյանի անձնական ֆոնդը
Կազմող՝ Կ. Այվազյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1966, թիվ 1, էջ  221-226

Մանուկ Աբեղյանի գրական ժառանգությունը
Կազմող՝ Գ. Սիմոնյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1965, թիվ 2, էջ 226-227

Հասրաթյան Մարուս (Մարգար) Ստեփանի (1902-1979թթ.)
Կազմող՝ Լ. Դավթյան

Պատկանյանների արխիվը
Կազմող՝ Ա. Հ. Ադամյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1973, թիվ 1, էջ  249-254

Մարգարյան Պարթև Համբարձումի (1898-1980թթ.)
Կազմող՝ Է. Հայրապետյան

Տիգրանյան Սիրան Տիգրանի (19001968թթ.)

Ճարտարապետ Վ. Հարությունյանի անձնական ֆոնդը
Հրատ. ԲՀԱ, 1979, թիվ 2, էջ 198-205

Նազարբեկով Ֆոմա Իվանի

 

 


                    


  Website design and development by BRONCOWAY