հայերեն русский english
Փնտրել
 

ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

1.  ՀԿԿ Կենտկոմ

2.  Ներսիսյան  դպրոց

3.  ՀԿ(բ)Կ Լենինականի  գավկոմ 

4.  ՀԿ(բ)Կ Երևանի  գավկոմ

5.  ՀԿ(բ)Կ  Դիլիջանի  գավկոմ

6.  ՀԿ(բ)Կ Էջմիածնի գավկոմ

7.  Երևանի թեմի հայոց եկեղեցական-ծխական դպրոցների տեսուչ

8.  ՀԿ(բ)Կ Զանգեզուրի գավկոմ

9.  ՀԿ(բ)Կ Նոր Բայազետի գավկոմ 

10.  Նոր Նախիջևանի հայկական դպրոցներ

11.  ՀԿԿ Մեղրու շրջկոմ

12.  ՀԿԿ Շամշադինի շրջկոմ

13.  ՀԿԿ Ստեփանավանի շրջկոմ

14.  ՀԿԿ Էջմիածնի շրջկոմ

15.  ՀԿԿ Գորիսի շրջկոմ

16.  ՀԿԿ Ղափանի շրջկոմ

17.  ՀԿԿ Գուգարքի (Կիրովականի) շրջկոմ

18.  ՀԿԿ Արթիկի շրջկոմ

19.  Երևանի նահանգի ժողովրդական ուսումնարանների տնօրինություն

20.  Երևանի պետական համալսարան

21.  ՀԿԿ Վարդենիսի (Բասարգեչարի) շրջկոմ

22.  ՀԿԿ Աշտարակի շրջկոմ

23.  ՀԿԿ Հրազդանի (Ախտայի) շրջկոմ

24.  ՀԿ(բ)Կ Դսեղի գավառակային կոմիտե

25.  ՀԿ(բ)Կ Համամլուի գավառակային կոմիտե

26.  ՀԿ(բ)Կ Բարանայի գավառակային կոմիտե

27.  Բաքվի հայոց մարդասիրական ընկերություն

28.  Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերություն

29.  ՀԿԿ Մարտունիի շրջկոմ

30.  ՀԽՍՀ գերագույն և գլխավոր դատարաններ

31.  ՀԿԿ Ամասիայի շրջկոմ

32.  ՀԿԿ Լենինյան (Ստալինյան)  շրջկոմ

33.  ՀԿԿ Սպանդարյան շրջկոմ

34.  ՀԿԿ Սիսիանի շրջկոմ

35.  Վրաստանի և Իմերեթիայի  հայոց թեմի առաջնորդարան և եկեղեցիներ

36.  ՀԿԿ Արտաշատի շրջկոմ

37.   Հայրենիքի փրկության կոմիտե

38.  Ախվերդյան Գևորգ (Յուրի) Ախվերդի – բանասեր, բժիշկ,  տնտեսագետ

39.  Մերձավոր Արևելքի ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտեի մանուկների խնամատարության բաժին

40.  ՀՍԽՀ հողժողկոմատին կից հողային հանձնաժողով

41.  Հայաստանի կոոպերատիվների միության («Հայկոոպ») վարչություն

42.  Լազարև Հակոբ Դավիթի- գնդապետ, պատմաբան

43.  Վերմիշև Քրիստափոր Ամբակումի – հասարակական-քաղաքական գործիչ

44.   ՀԿԿ Թալինի շրջկոմ

45.  Նազարբեկով Ֆոմա  Իվանի - գեներալ-մայոր

46.  ՀԿԿ Լենինականի քաղկոմ 

47.  Երևանի հայոց կոնսիստորիա (թեմական խորհուրդ)

48.  Երևանի հայոց թեմական վարչություն

49.  ՀԼԿԵՄ Երևանի քաղկոմ 
 
50.  Երևանի հայոց հոգևոր թեմական կառավարչությանը կից եղբայրական օգնության կոմիտե

51.  ՀԼԿԵՄ Դարալագյազի գավկոմ 

52.  Աստրախանի հայոց վիճակային կոնսիստորիա (թեմական խորհուրդ)

53.  Վրաստանի և Իմերեթիայի հայոց  կոնսիստորիա (թեմական խորհուրդ)

54.  Նոր Նախիջևանի հայոց հոգևոր վարչություն և եկեղեցական հոգաբարձություններ

55.  ՀՍԽՀ Ժողկոմխորհին կից Նուբարաշեն ավանի կառուցման կոմիտե

56.  Էջմիածնի Սուրբ Լուսավորչական Սինոդ

57.  Ամենայն հայոց կաթողիկոսի դիվան

58.  ՀԼԿԵՄ ուգարքի (Կիրովականի)  գավկոմ

59.  ՀԼԿԵՄ Էջմիածնի շրջկոմ 

60.  Սևանի վանական վարչություն

61.  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ

62.  ՀԼԿԵՄ Արթիկի շրջկոմ

63.  Կարսի մարզի ուղղափառ եկեղեցիներ  և Կարսի զինվորական բերդային տաճար

64.  ՀԼԿԵՄ Հրազդանի (Ախտայի) շրջկոմ

65.  Հայաստանի արհմիությունների խորհուրդ

66.  Երևանի օկրուգային դատարան

67.  ՀԽՍՀ  արվեստի աշխատողների արհմիության հանրապետական Կոմիտե

68.  ՀԼԿԵՄ Վարդենիսի (Բասարգեչարի) շրջկոմ

69.  Թիֆլիսի դատական պալատ և օկրուգային դատարան

70.  Երևանի նահանգի հաշտարար բաժնի հաշտարար միջնորդներ

71.  Երևանի նահանգի դատարաններ 

72.  ՀԼԿԵՄ Ազիզբեկովի շրջկոմ 

73.  ՀԼԿԵՄ Լենինականի քաղկոմ

74.  ՀԼԿԵՄ Հոկտեմբերյանի շրջկոմ

75.  ՀԿԿ Իջևանի շրջկոմ

76.  ՀԿԿ 26 կոմիսարների (Մոլոտովյան) շրջկոմ

77.  Երևանի օկրուգային դատարանի ավագ նոտար

78.  ՀԽՍՀ մետաղագործ բանվորների հանրապետական արհմիութենական կոմիտե

79.  Պոլիգրաֆ արդյունաբերության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

80.  ՀՀ  մշակույթի նախարարություն

81.  Հայաստանի ՇՎՀ ԲՏ-ներ

82.  ՀԿԿ Թումանյանի (Ալավերդու) շրջկոմ

83.  ՀԿԿ Կալինինոյի շրջկոմ

84.  ՀԿԿ Անիի (Աղինի) շրջկոմ

85.  ՀԿԿ Սպիտակի շրջկոմ

86.  ՀԿԿ Ղուկասյանի շրջկոմ 

87.  ՀԿԿ Սևանի շրջկոմ

88.  ՀԿ(բ)Կ Կիրովյան շրջկոմ

89.  ՀԿԿ Ախուրյանի (Դուզքենդի) շրջկոմ

90.  Հայկական մարզային վարչություն և Բաշ Ապարանի գավառակի պետ

91.  ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմին կից կուսվերահսկողության հանձնաժողովի Հայաստանի գծով կուսկոլեգիա

92.  Երևանի նահանգային, քաղաքային գործերի ատյան
 
93.  Երևանի արքունական պալատ

94.  Երևանի նահանգային վարչություն և Երևանի նահանգապետի գրասենյակ

95.  ՀԿԿ Մասիսի (Զանգիբասարի) շրջկոմ

96.  ՀԿԿ Աբովյանի (Կոտայքի) շրջկոմ 

97.  ՀԿԿ Կրասնոսելսկի շրջկոմ

98.  Երևանի գավառային ոստիկանական վարչություն

99.  ՀԿԿ Նոյեմբերյանի շրջկոմ

100.  Երևանի գավառային վարչություն

101.  ՀԽՍՀ խորհրդային տնտեսություններ և նրանց կառավարման  հիմնարկներ

102.  Էջմիածնի գավառային ոստիկանական վարչություն և նրա տեղամասային վարչություններ

103.  Երևանի նահանգային կոմիսարիատի գործադիր կոմիտե և Երևանի բանվորների դեպուտատների խորհրդի գործադիր կոմիտե

104.  Երևանի Կ.Մարքսի անվան  պոլիտեխնիկական ինստիտուտի  սկկ

105.  Ալեքսանդրապոլի քաղաքային վարչություն, քաղաքային գործադիր կոմիտե,  քաղաքի հողային տարածքների հայտնաբերման համար ստեղծված հանձնաժողով և միլիցիա

106.  ՀԽՍՀ շրջանների և Երևանի տեղական արդյունաբերության կենցաղ-սպասարկման ձեռնարկությունների  և կոմունալ  տնտեսությունների սկկ

107.  Երևանի քաղաքապետի և քաղաքային վարչություններ

108.  Երևանի ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության ձեռնարկությունների սկկ

 109.  ՀԽՍՀ տեքստիլ, կարի և տրիկոտաժի արդյունաբերության ձեռնարկությունների սկկ Երևանի կարի արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

110.  Լենինականի թեթև և տեղական արդյունաբերության արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

111.  Հայկոոպի և նրա շրջանային և քաղաքային բաժանմունքների սկկ

112.  ՀԽՍՀ Կենտրոնական գործադիր կոմիտե

113.  ՀՀ Կառավարություն

114.  ՀՍԽՀ արտաքին գործերի կոմիսարիատ

115.  ՀՍԽՀ ժողովրդական տնտեսության գերագույն խորհուրդ

116.  ՀՍԽՀ ներքին գործերի նախարարություն

117.  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

118.  ՀՀ առողջապահության նախարարություն

119.  ՀՀ սոցիալական ապահովագրության նախարարություն

120.  ՀՍԽՀ աշխատանքի ժողովրդական կոմիսարիատ
 
121.  ՀՀ արդարադատության նախարարություն

122.  ՀԽՍՀ  լուսավորության նախարարություն և ենթակա կազմակերպություններ

123.  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

124.  Անդերֆեդերացիայի արտաքին առևտրի ժողկոմիսարիատի Հայաստանի լիազորի վարչություն

125.  Երևանի նահանգային վիճակագրական կոմիտե

126.  ՀՍԽՀ մատակարարման ժողովրդական կոմիսարիատ

127.  ՀՀ կապի նախարարություն

128.  ՀԽՍՀ բանվորագյուղացիական տեսչության ժողովրդական կոմիսարիատ

129.  ՀԽՍՀ բանվորագյուղացիական տեսչության ժողովրդական կոմիսարիատին կից խորհրդային ապարետի զտման հանրապետական հանձնաժողով

130.  ՀԽՍՀ պետական պլանային կոմիտե

131.  ՀԽՍՀ բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների Լենինականի քաղաքային-գավառային գործադիր կոմիտե

132.  ՀԽՍՀ բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների Զանգեզուրի գավառի գործադիր կոմիտե

133.  ՀԽՍՀ բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների Երևանի քաղաքային-գավառային գործադիր կոմիտե

134.  ՀԽՍՀ բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների Էջմիածնի գավառի գործադիր կոմիտե

135.  ՀԿԿ Մյասնիկյանի շրջկոմ

136.  Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի տրանսպորտի կառավարման հիմնարկներ

137.  ՀԽՍՀ իրավապահ մարմինների սկկ

138.  ՀՍԽՀ Երևանի գավառի և տեղամասային հեղափոխական կոմիտեներ

139.  Նոր  Նախիջևանի հայկական մագիստրատ

140.  Երևանի ծխախոտի արտադրության ձեռնարկություների սկկ

141.  Երևանի և Ալեքսանդրապոլի բանկեր

142.  ՀԽՍՀ քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությունների սկկ

143.  ՀՍԽՀ Էջմիածնիգավառի հեղափոխական կոմիտե

144.  ՀՍԽՀ Ալեքսանդրապոլի գավառի հեղափոխական կոմիտե

145.  Երևանի հաստոցաշինական ձեռնարկությունների սկկ

146.  Զանգոզուրի գավառի և Ղափանի տեղամասային հեղափոխական կոմիտեներ

147.  ՀԽՍՀ ԿԿ-ին կից նախկին կարմիրգվարդիականների և պարտիզանների հանրապետական ու տեղական խորհուրդներ

148.  Վրաստանի հայոց թեմական խորհուրդ

149.  Բաքու – թուրքեստանյան հայկական խորհուրդ

150.  Տեր - Դանիելյան Միսակ Գաբրիելի - հասարակական – քաղաքական գործիչ« մանկավարժ«  գրող

151.  Ենիկոլոպով Իվան Կոնստանտինի – պատմաբան« գրականագետ« հասարակական գործիչ

152.  Առաքելյան Հակոբ Բարսեղի – նկարիչ,  հասարակական գործիչ

153.  Հովաննիսյան Խաչիկ Սեդրակի - հասարակական  գործիչ

154.  Կարմիր խաչի ընկերության Հայաստանի կենտրոնական կոմիտե, Ռուսաստանի  և Ամերիկայի   կարմիր խաչի ընկերություններին առնչվող փաստաթղթեր

155.  Կալինինոյի շրջանի սկկներ

156.  ՀԽՍՀ միջնակարգ, միջնակարգ մասնագիտական և պրոֆտեխնիկական հաստատությունների սկկ

157.  ՀԿԿ Երևանի քաղկոմ

158.  Անդրֆեդերացիայի ֆինանսների ժողովրդական կոմիսարիատի լիազորի վարչության Երևանի գավառի ֆրնանսական բաժին

159.  Թամամշյան Ալեքսանդր Զաքարի - գիտնական« անասնաբույժ« մանկավարժ

160.  Կիլիկիայի հայ ազգային միություն

161.  Պոյաճյան Տիգրան Հարությունի - իրավաբան« հասարակական գործիչ

162.  ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդին կից հայկական հեռագրական գործակալություն

163.  ՀԽՍՀ վիճակագրական վարչության պետական կոմիտե

164.  Ղափանի շրջանի սկկ

165.  ՀԽՍՀ առևտրի ժողովրդական կոմիսարիատի երևանի առևտրաֆոնդային սակարան

166.  Երևանի պետական համալսարանի կուսկոմիտե

167.  Կարապետ քահանա Գալաֆայան - մանկավարժ եկեղեցական – հասարակական գործիչ

168.  ՀԽՍՀ Ագրոպրոմի գինեգործական արտադրության «Արարատ» արտադրական միավորում

169.  Եվանգուլյան Գևորգ Գրիգորի – իրավաբան« հասարակական գործիչ

170.  Հայաստանի ստեղծագործական միությունների սկկ

171.  ՀԽՍՀ «Հիդրոշին» կոմիտե

172.  Երևանի Ձերժինսկու անվան հաստոցաշինական գործարան

173.  Երևանի ծխախոտի փորձարարական կոմբինատ

174.  ՀԽՍՀ ջրային տնտեսության և մելիորացիայի նախարարություն
 
175.  Սեդրակյան Արիստակես Սեդրակի-եպիսկոպոս« հասարակական գործիչ

176.  Լենինականի էլեկտրատեխնիկական« հաստոցաշինական րդյունաբերու-թյան«  էներգետիկայի և կապի արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

177.  ՀԽՍՀ ավտոճանապարհային հանրապետական խորհուրդ

178.  Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) գլխավոր վարչություն

179.  Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի գանձապետարաններ

180.  ՀՍԽՀ Ժողտան կառուցման կոմիտե

181.  ՀՍԽՀ մաքսատներ

182.  Տրանսպորտային կազմակերպությունների սկկ

183.  Լենինականի կոմունալ« կենցաղ և տեխնիկական սպասարկման ձեռնարկություների սկկ

184.  ՀԽՍՀ արվեստի ոլորտի հիմնարկների սկկ

185.  Լենինականի առևտրի և  հասարակական սննդի ձեռնարկությունների սկկ

186.  ՀԽՍՀ էլեկտրաէներգիայի արտադրության և շահագործման ձեռնարկությունների սկկ

187.  ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության Ալավերդու Կարմիր դրոշի շքանշանակիր լեռնամետալուրգիական կոմբինատ

188.  ՀՍԽՀ լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի Երևանի բանվորական համալսարան

189.  Ավագյան Գրիգոր Երեմի - ակադեմիկոս, աշխարհագրագետ

 190.  ՀԽՍՀ աշխատանքային ժողովիդական կոմիսարիատի ապահովագրության վարչություն

191.  ՀԽՍՀ հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտե

192.  Անդրկովկասի բամբակագործության կոմիտեի հայկական բաժանմունք «Հայբամբակ»

193.  Պերպերյան (Բերբերյան) Հայկ – պատմաբան, հայագետ, արևելագետ

194.  «Շուստով և որդիներ» ընկերության Երևանի բաժանմունք

195.  Կովկասի արդյունաբերական և մետալուրգիական ընկերություն (ԿԱՄԸ)

196.  Մայիլյան եղբայրների հայաստանյան գիտարշավի փաստաթղթեր

197.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե
 
198.  Հայաստանի առաջին հանրապետության պառլամենտ

199.  Հայաստանի առաջին հանրապետության նախարարների խորհուրդ

200.  Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

201.  Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն

202.  Հայաստանի առաջին հանրապետության ֆինանսների նախարարություն և  նրան կից առևտրաարդյունաբերական պալատ

203.  Հայաստանի առաջին հանրապետության գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարարություն
 
204.  Հայաստանի առաջին հանրապետության զինվորական նախարարության գլխավոր ռազմա-սանիտարական վարչություն

205.  Հայաստանի առաջին հանրապետության խնամատարության և աշխատանքի նախարարություն և  Երևանի նահանգի աշխատանքի կոմիտե

206.  Հայաստանի առաջին հանրապետության արդարադատության նախարարություն, արտակարգ քննիչ հանձնաժողով և իրավաբանական ընկերություն

207.  ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահություն

208.  Հայաստանի առաջին հանրապետության հաղորդակցության նախարար-ության  երկաթուղային ճանապարհների վարչությանը կից Երևանի դեպոյի պետի և  ջրային ու  խճուղային ուղիների վարչության 4-րդ տեղամաս

209.  ՀԽՍՀ խորհտնտեսությունների արհմիությունների հանրապետական կոմիտե

210.  Հայաստանի առաջին հանրապետության արդարադատության նախարարության Երևանի դատական պալատ

211.  6-րդ տանկային դիվիզիայի բժշկական-սանիտարական գումարտակի 6-րդ բաժանմունք

212.  ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության կապալային-շինարարական տրեստ («Սննդարդշին»)

213.  Հայաստանի առաջին հանրապետության դատարաններ

214.  Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարման հիմնարկներ Վաղարշապատի (Էջմիածնի) գավառում և քաղաքում

215.  «Կոլոս» կամավոր ընկերության հանրապետական խորհուրդ

216.  ԽՍՀՄ սննդի արդյունաբերության ժողովրդական կոմիսարիատի օծանելիքի, օճառի և գեղադեղերի արտադրության գլխավոր վարչության հայաստանյան բաժանմունք

217.  Անդրկովկասի զինվորական շրջանի ճարտարագիտական վարչության պաշտպանական շինարարության բաժնի 9-րդ շինարարական տեղամաս

218.  ՌՍՖԽՀ տեղական արդյունաբերական ժողովրդական կոմիսարիատի տեղական արտադրության արդյունաբերական ապրանքների սպառման գլխավոր վարչության Երևանի բազա
  
219.  ՀԽՍՀ կոմունալ տնտեսության նախարարություն

220.  Լենինականի քաղխորհրդի գործկոմի և նրա բաժինների սկկ

221.  Առաջին համաշխարհային պատերազմում հայերի կորուստները որոշող բյուրո

222.  Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդ

223.  Բաքվի հայոց ազգային խորհուրդ

224.  Ապարանի շրջանի սկկ

225.  Երևանի  հացաբուլկեղենի  և  հրուշակեղենի  արտադրության ձեռնարկությունների սկկ

226.  ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմին կից բարձրագույն կուսակցական գյուղատնտեսական դպրոց

227.  «Մշակ» թերթի խմբագրություն

228.  Հայաստանի ազգային արխիվ

229.  ՀԽՍՀ տուրիստական կազմակերպությունների սկկ

230.  Սահինյան Անահիտ Արամի - արձակագիր

231.  Թիֆլիսի հայ հոգևորականության ապահովագրման գանձարանի վարչություն

232.  Ծանր և քիմիական արդյունաբերության կառավար-ման և հսկման  հանրապետական մարմինների սկկ

233.  Աբովյան Կոնստանտին  Վարդանի – մանկավարժ« քիմիկոս

234.  Ալեքսադրյան Սեդա Դավթի (ընտանեկան ֆոնդ)-գրադարանավար, լրագրող

235.  Թիրաքյան Հարություն  (ընտանեկան ֆոնդ) -բժիշկ, լեզվաբան, թարգմանիչ, հասարական գործիչ

236.  Ստեփանյան Նելսոն Գեորգիի -Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս

237.  Ղուկասյանի շրջանի սկկ

238.  ՀԽՍՀ առևտրի նախարարություն

239.  Հայ փախստականների կազմակերպությունների գլխավոր խորհուրդ

240.  Պարսամյան Վարդան Արամի – պատմաբան, դոկտոր պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

241.  Երևանի ալրաղաց գործարան

242.  Վանի նահանգապետի գրասենյակ

243.  Արևմտահայ գործադիր մարմին

244.  Մեղրիի շրջանի սկկ

245.  Վրաստանի հայկական  հայրենակցական միություններ և կանաց միություններ

246.  ՀՀ հարկային տեսչություն

247.  Քարտեզների հավաքածու

248.  Տատինցյան Զավեն Տիգրանի-ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ժողովրդական արտիստ

249.  Ադալյան Նորայր Մարտիրոսի- արձակագիր, գրականագետ

250.  ՀԿԿ Եղեգնաձորի (Միկոյանի) շրջկոմ

251.  «Կորչի անգրագիտությունը» ընկերություն («Կանը»)

252.  Ղարաբաղի հայկական ազգային խորհուրդ և  Զանգեզուր –Ղարաբաղի շրջանային խորհուրդ

253.  ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարություն

254.  ՀԽՍՀ մսեղենի  և կաթնեղենի  արդյունաբերության նախարարության  «Հայպանիր»  տրեստ

255.  ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարություն

256.  ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական պահուստների վարչություն

257.  Հովհաննիսյան Թամար Ստեփանի - արվեստագիտության թեկնածու, դաշնակահարուհի, բանաստեղծ

258.  Երևանի նահանգային և Կարսի մարզի զինվորական հիմնարկներ

259.  ՀԽՍՀ կենդանիների հովանավորության ընկերություն

260.  ՀԽՍՀ Պետագրոարդի «Հայձուկ» արտադրա-գիտական միավորում

261.  Մարտունու շրջանի սկկ

262.  Երևանի նախագծային ինստիտուտների սկկ

263.  ՀԽՍՀ ջրային տնտեսության նախարարության ջրային պրոբլեմների ինստիտուտ

264.  Հայկական մարզի եկամուտների և պետական գույքի վարչություն

265.  Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտա-արտադրական միավորում

266.  Խոջաբեկյան Վլադիմիր Եղիշի- ակադեմիկոս, տնտեսագետ

267.  Նոր  Բայազետի գավառային ոստիկանական վարչություն

268.  Հայրյան Գևորգ Արմենակի - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գրող, լրագրող

269.  Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի հողագործության և պետական գույքի կառավարման հիմնարկներ

270.  Հայաստանի գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի ՀԳԻ-ի և հաշվողական կենտրոնների սկկ

271.  ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության Երևանի 1 բժշկական ուսումնարան

272.  Երևանի նահանգի Կողբի աղահանքների վարչություն

273.  ՄանուկյանՍարգիս Նազարի-գրականագետ, թարգմանիչ  (ընտանեկան ֆոնդ )

274.  Կարսի մարզի զինվորական նահանգապետի  գրասենյակ

275.  Հայաստանի առաջին հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններ

276.  ԽՍՀՄ մթերումների ժողովրդական կոմիսարիատի Հայաստանի շրջանային լիազորներ

277.  Միրզոյան Էդվարդ Միքայելի – ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, կոմպոզիտոր

278.  Երևանի թանգարանների և ցուցահանդեսների սկկ

279.  Մեքենաշինական ՀԳԻ-ների սկկ

280.  Հայաստանի առաջին հանրապետության զինվորական հիմնարկներ

281.  Երևանի տնտեսագիտական ինստիտուտների սկկ

282.  Չոպանյան Արշակ - արևմտահայ հասարակական-քաղաքական գործիչ« գրող

283.  Երևանի և Կիրավականի  բուհերի սկկ

284.  Էդիլյան Գուրգեն Մեսրոպի – մանկավարժ, հոգեբան, պրոֆեսոր

285.  Արթիկի շրջանի սկկ

286.  Բերբերյան Արսեն Գառնիկի - արքեպիսկոպոս, հոգևոր երաժշտության մասնագետ

287.  ՀԽՍՀ շինարարական ձեռնարկությունների սկկ

288.  Թիֆլիսի հայոց ազգային կենտրոնական բյուրո

289.  Երևանի հայոց ազգային խորհուրդ

290.  ՀԽՍՀ շինարարության և շինանյութերի արդյունաբերության հանրապետական մարմինների սկկ

291.  ՀԽՍՀ  սննդարդյունաբերության  և  մթերումների  հանրապետական մարմինների սկկ 

292.  Հայ ժողովրդական կուսակցություն

293.  Մելիք-Վրթանեսյան Կոստանդին Եփրեմի- ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, երաժշտագետ, դոցենտ

294.  Թումանյան Գարեգին – քահանա

295.  Վրաստանի ԽՍՀ հայկական կրթական-կուլտուրական հիմնարկների ժամանակավոր կոմիսարիատ «Հայկուլտ»

296.  Հայ գրող Նար-Դոսի և որդու`  երգիչ Նար Հովհաննիսյանի ընտանեկան ֆոնդ

297.  Թամրազյան Հրանտ Սմբատի -գրականագետ, քննադատ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, գիտության վաստակավոր գործիչ

298.  Երևանի նահանգի զինվորական հիվանդանոցներ

299.  Ալեքսանդրապոլի  ուսումնական հաստատություններ

300.  Աբեղյան Մհեր Մանուկի – ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ

301.  Հասմիկ և Սուրեն Հասմիկյաններ ընտանեկան ֆոնդ

302.  Աղասյան Վարսենիկ - բանաստեղծ, դրամատուրգ

303.  ՀԿԿ Կամոյի (Նոր Բայազետի) շրջկոմ

304.  Երևանի քաղխորհրդի գործկոմի «Երևաննախագիծ» պետական նախագծային ինստիտուտ

305.  Կիրովականի  սննդարդյունաբերական  և  սննդառևտրական  ձեռնարկությունների  սկկ  

306.  Հայաստանում գործած  վարկային ընկերություններ ու միություններ 

307.  Հայաստանի առաջին հանրապետության հանրային կրթության և արվեստի նախարարություն  ու ենթակա հիմնարկներ

308.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության «Կազմտեխշինանյութեր» տրեստ

309.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսական մարմինների և կազմակերպությունների քաղբաժինների

310.  ՀԽՍՀ ՆԳ մարմինների քաղբաժիններ

311.  Գյուտարարաների համամիութենական ընկերության հայկական հանրապետական խորհուրդ

312.  Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան

313.  ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարության «Հայպետարդնախագիծ» պետական նախագծային ինստիտուտ և ԳԱ  միավորում

314.  Անձնական ծագում ունեցող վավերագրերի հավաքածու

315.  Հայաստանի անտառապետություններ

316.  Ռուսաստանի հայ կաթոլիկների առաքելական կառավարիչ

317.  Բանակին, ավիացիային և նավատորմին աջակցող կամավոր ընկերության Հայաստանի կենտրոնական կոմիտե (ԴՕՍԱԱՖ)

318.  Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերություն

319.  Դադյան Խաչիկ – վարդապետ

320.  Նոր  Նախիջևանի և Բեսարաբիայի  հայոց վիճակային կոնսիստորիա (թեմական խորհուրդ)

321.  Հայաստանի պաշտպանության Մոսկվայի խորհուրդ

322.  Գողթնի հայկական հայրենակցական միություն

323.  ՀԽՍՀ Պետշինի «Հայպետնախագիծ» պետական նախագծային ինստիտուտ

324.  Կիրովականի  թեթև  արդյունաբերության  արտադրական  ձեռնարկությունների  սկկ

325.  ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդին  առընթեր գլխավոր արխիվային վարչության սկկ

326.  ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

327.  Երևանի «Արմքիմմաշ» արտադրական միավորում

328.  ՀԽՍՀ զինվորական կոմիսարիատներ

329.  Խալիբյան Հարություն Պողոսի – Նոր  Նախիջևանի քաղաքագլուխ« հասարակական գործիչ

330.  ՀԽՍՀ Նախարարների  խորհրդի  իրավաբանական հանձնաժողով

331.  ՀԽՍՀ  գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետա-զոտական ինստիտուտ

332.  Աղանյան Գյուտ Կարապետի – պատմաբան« հրատարակիչ« եկեղեցական գործիչ

333.  Սլկունի Հակոբ Գարսևանի - պետական գործիչ

334.  Ֆանարջյան Վարֆոլոմեյ Արտեմի – ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ, ակադեմիկոս

335.  Նավասարդյան Բագրատ Աբրահամի - բժիշկ, հասարակական գործիչ

336.  Հայաստանի տարածքում գործած ջրային տնտեսությունների կառավարման  հիմնարկներ

337.  Երևանի էլեկտրամեխանիկական տեխնիկում

338.  Կիրովականի քիմիական մանրաթելերի գործարան

339.  Աբրահամյան Արտաշես Աբրահամի - պետական գործիչ

340.  Կիրովականի  գիտահետազոտական  հաստատությունների  սկկ        
                            
341.  Ազիզբեկովի շրջանի սկկ

342.  Հեղափոխության մարտիկներին օգնող միջազգային կազմակերպության Հայաստանի կենտրոնական կոմիտե (ՄՕՊՐ)

343.  Սպիտակի  շրջանի  սկկ

344.  Հայաստանի կույրերի միավորման կենտրոնական վարչություն

345.  Հայաստանի արհմիությունների խորհրդի «Աշխատանք» կամավոր սպորտային ընկերության կենտրոնական խորհուրդ

346.  ՀԽՍՀ գինեգործական և այգեգործական խորհտնտեսությունների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

347.  Կիրովականի  տրանսպորտի  և  կապի  ձեռնարկությունների  սկկ
 
348.  ՀԽՍՀ  երկաթուղային հանգույցների քաղբաժիններ

349.  Հայաստանի արհմիությունների խորհրդի «Սպարտակ» կամավոր սպորտային ընկերության կենտրոնական խորհուրդ

350.  Երևանի «Երազ» արտադրական միավորում

351.  Գուգարքի  շրջանի սկկ

352.  Կարսի մարզի, օկրուգների և  սանջակների կառավարման հիմնարկներ

353.  ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի հատուկ մոնտաժային և շինարարական աշխատանքների գլխավոր վարչություն

354.  Երևանի «Հաստոցանորմալ» գործարան

355.  Ախալցխայի և  Գորու հայ լուսավորչական հոգևոր կառավարչություններ

356.  ՀԽՍՀ  Նախարարների խորհրդին կից արհեստագործական կոոպերացիայի վարչության  «Սննդամթերք» արտել

357.  Ոսկանյան Վարուժան Երվանդի – լրագրող

358.  ՀԿԿ Հոկտեմբերյանի շրջկոմ

359.  ՀԽՍՀ դատախազության և դատական մարմինների հանրապետական արհմիութենական կոմիտե

360.  ՀԽՍՀ պետական հիմնարկների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

361.  ՀԽՍՀ տարրական և միջնակարգ դպրոցների, մանկատեների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

362.  Արտասահմանից վերադարձած հայերի ընդունման և տեղավորման կոմիտե

363.  «Գլխմիսկաթմատ»-ի հայկական հանրապետական գրասենյակ

364.  Վարդենիսի շրջանի սկկ

365.  Թիֆլիսի  և Քութաիսի նահանգների  հայկական եկեղեցական փոխանորդարաններ ու գործակալություններ

366.  Անդրֆեդերացիայի արտաքին առևտրի ժողովրդական կոմիսարիատի Երևանի բաժանմունք

367.  Առանձին կովկասյան բանակի Երևանի կայարանի պարետի վարչություն

368.  ԽՍՀՄ տրանսպորտային շինարարության նախարարության հայկական «Հայպետտրանսնախագիծ» նախագծահետախուզական ինստիտուտ
 
369.  Նախիջևանի առանձին պահակային վաշտ

370.  Օզանյան Անդրանիկ Թորոսի - ազգային հերոս, գեներալ- մայոր

371.  Շխյան Աշոտ - եպիսկոպոս

372.  Շամշադինի շրջանի սկկ

373.  Կիրովականի  երկաթուղային  հանգույցի« մերձակա  կայարանների և  ծառայությունների սկկ 

374.  Պատերազմի իրավունքով գրավված Արևմտյան  Հայաստանի և Թուրքիայի այլ մարզերի գեներալ կոմիսարիատի Էրզրումի մարզի կոմիսարի վարչություն

375.  Կամսարական Ստեփան Իվանի - գյուղատնտես, Կամսարական Բիննա Ստեփանի - գյուղատնտես

376.  ՀԽՍՀ սոցիալական ապահովության նախարարության խուլերի միավորման կենտրոնական վարչությաուն

377.  Տեր - Հարությունյան Հակոբ - գրող« բանասեր« հասարակական գործիչ

378.  Կիրովականի  Ալ©Մյասնիկյանի  անվան  քիմիական  գործարանի  կուսկոմիտե

379.  Ղարաղալայի բաժնեկալվածքների վարչություն

380.  ՀԿԿ Ազիզբեկովի շրջկոմ

381.  Նալբանդյան Սիմոն Սարգսի-լրագրող

382.  ՀԿԿ Արագածի (Ալագյազի) շրջկոմ

383.  Աստրախանի հայկական դատարան

384.  Մարգարյան Պարթև Համբարձումի - բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ

385.  Ամաթյան Գարեգին Սարգսի - հասարակական գործիչ, բժիշկ, լրագրող

386.  Աղամիրով Սուրեն Քրիստափորի – լրագրող

387.  Աստրախանի հայկական դատական ատյաններ

388.  ՀԽՍՀ գիտության և տեխնիկայի բնագավառում պետական մրցանակ շնորհող  հանձնաժողով ներկայացված գիտական աշխատանքների հավաքածու

389.  Տեր - Ավետիսյան Սմբատ – պատմաբան« հնագետ

390.  Ջուհերյան Երվանդ - իրավաբան

391.   Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան

392.  Հրազդանի շրջանի սկկ

393.  Թադևոս, Խաչատուր և Մայիս Ավդալբեկյանների ընտանեկան ֆոնդ

394.  Ծաղկունի Զարուհի (Զարուհի Ղանթարճյան) -  մանկավարժ, գրող

395.  Մելիք Ալեքսանդր (Ալեքսանդր Մելիքի Գոլոշյան) – պատմաբան, մանկավարժ

396.  Մելքումյան Հայկ Հունանի – ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցիչ, լրագրող

397.  ՀԽՍՀ   Պետպլանի աշխատանքի գիտական կազմակերպման կենտրոն

398.  Ճերահյան Լևոն - պատմաբան

399.  Պետերբուրգի հայկական եկեղեցիների գույքերի կառավարման խորհուրդ

400.  ՀՀ Էներգետիկայի եւ վառելիքի նախարարության «Արփա-Սեւան» փակ բաժնետիրական ընկերություն

401.  ՀԿԿ Շահումյանի (գյուղական« Բերիայի անվան) շրջկոմ

402.  Փաստաթղթերի հավաքածու  հայ ազատագրական շարժումների վերաբերյալ

403.  Աշոտ Գրաշի (Աշոտ Բաղդասարի Գրիգորյան) - բանաստեղծ, գրականագետ, հասարակական - քաղաքական գործիչ

404.  Իվան  Քրիստափորի Բաղրամյան – Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս, մարշալ

405.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության չափորոշիչ հետազոտական հանրապետական կայան

406.  Գալենտեր Մաթևոս Արամի – հրապարակախոս« բանասեր

407.  Մելիք - Աղամալյան Հովհաննես Շահրամանի -Երևանի քաղաքագլուխ

408.  Փաստաթղթերի հավաքածու սոցիալ – դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության և ամերիկահայ հասարակական քաղաքական գործիչ Ներսես Փիլիկյանի գործունեության վերաբերյալ

409.  Էջմիածնի գերագույն հոգևոր խորհուրդ

410.  ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ

411.  Լինչ Հենրի Ֆինիս Բլոս - ճանապարհորդ« պատմաբան« ազգագրագետ

412.  Սաֆրաստյան Արշակ – պատմաբան« հրապարակախոս

413.  Թութունջյան Լևոն Ռուբենի - արևմտահայ քաղաքական« հասարակական գործիչ« հրապարակախոս

414.  Ավյան Ստեփան Ջեյմսի (Այվազյան Ստեփան Հակոբի) – ժամացույցների պատմության  մասնագետ, հավաքչարար

415.  ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության հանրապետական դեղատնային վարչություն

416.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության Երևանի կերամիկական իրերի կոմբինատ

417.  Հարությունյան Վահան  - գյուղատնտես«  գրող« հասարակականգործիչ

418.  Վերմիշև Ալեքսանդր Ալեքսանդրի – հեղափոխական« դրամատուրգ

419.  Մուրադյան Գևորգ Ռոմանի – մանկավարժ« գրականագետ« երկրաբան

420.  Արտասահմանից ստացված վավերագրական նյութերի հավաքածու

421.  Երևանի ֆինանսատնտեսական տեխնիկում

422.  Կենճյան Անդրանիկ Մինասի – հրապարակախոս« հասարակական – քաղաքական գործիչ

423.  Հովակիմ և Էմին Տեր - Գրիգորյանների ընտանեական ֆոնդ

424.  Դարբինյան Արտակ Հակոբի – հասարակական գործիչ« հրապարակախոս« հրատարակիչ

425.  Պոտուրյան Մկրտիչ – վարդապետ« հայագետ

426.  Ամերիկահայ ազգային խորհուրդ

427.  ՀԽՍՀ  գիտության և կրթության համակարգի հանրապետական մարմինների սկկ 

428.  Ստեփան Դանիելի Լիսիցյան-ազգագրագետ, մանկավարժ, հայագետ (ընտանեական ֆոնդ)

429.  Սմբատյան Մեսրոպ  Աբրահամի – հայագետ« հոգևոր գործիչ

430.  Հայ ազգային պատվիրակություն

431.  Սարգսյան Լևոն Դավիթի - հրապարակախոս« լրագրող« հասարակական - քաղաքական գործիչ

432.  ՀԽՍՀ  վարկային  և  ֆինանսական  կազմակերպությունների  սկկ 

433.  Բախչիսարայցև Հարություն Նիկոլայի- ՀԽՍՀ գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ

434.  Երևանի գավառային և քաղաքային դատարաններ

435.  Երևանի նահանգի օկրուգային վարչություններ

436.  Կիրովականի ճշգրիտ հաստոցաշինական գործարան

437.  ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության հանրապետական հաշվողական կենտրոն

438.  Սալտիկով Սարգիս Սերգեյի- ՀԽՍՀ գիտության ու տեխնիկայի պետական մրցանակի դափնեկիր

439.  Համասեբաստահայերի վերաշինաց միություն

440.  Յանիկյան Գուրգեն Մկրտրչի – ինժեներ« հասարակական գործիչ« գրող

441.  Վրաստանի հայ ազգային խորհուրդ

442.  Կոմունալ տնտեսության հանրապետական մարմինների և ձեռնարկությունների սկկ          

443.  Սարաֆյան Գևորգ Ավետիսի – մանկավարժ« հրապարակախոս« հասարակական գործիչ

444.  Սիմոնով Միխայիլ Զաքարի- ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, գիտության ու տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

445.  Արարատի շրջանի սկկ

446.  Անդրանիկյան Մկրտիչ - սփյուռքահայ հասարակական գործիչ

447.  Ամերիկահայ արաբկիրցիների միություն

448.  Ախուրյանի շրջանի սկկ

449.  Գալջյան Հայկ ալուստի -  հասարակական  գործիչ, բժիշկ

450.  Փաստաթղթերի հավաքածու հայկական հարցի վերաբերյալ

451.  Մարտիրոսյան Լևոն – պատմաբան« հասարակական  - քաղաքական գործիչ

452.  Ամերիկահայ երիտասարդական միություն

453.  Պետրոսյան Ապահ – հասարակական -քաղաքական գործիչ

454.  Չորեքչյան Գևորգ - Ամենայն հայոց կաթողիկոս, երաժշտագետ« մանկավարժ

455.  ՀԽՍՀ  հաղորդակցության  և  տրանսպորտային  կազմակերպությունների  սկկ   
  
456.  Ինդոնեզիայի հայկական համայնքի մասին փաստաթղթերի հավաքածու

457.  Գերմանա – հայկական կուլտուրական ընկերություն

458.  Բաքվի հայկական  եկեղեցիների գործակալություն, եկեղեցիներ, եկեղեցիների ծխական հոգաբարձություն և խնամատարություն

459.  Շամախու և  Բաքվի հայոց հոգևոր կոնսիստորիաներ (թեմական խորհուրդ)

460.  ԽՍՀՄ քիմիական արդյունաբերության նախարարության քլորի արդյունաբերության գլխավոր վարչության պոլիմերային արգասիքների համամիութենական գիտահետազոտական նախագծային ինստիտուտի փորձնական գործարան

461.  ՀԿԿ Երևանի Խորհրդային շրջանի կոմիտե
462.  Փաշինյան Ռաֆայել Խորենի-լրագրող

463.  ՀԽՍՀ  կինեմատոգրաֆիայի  հիմնարկների  սկկ 

464.  Բուլղարահայ գաղթօջախին վերաբերող փաստաթղթերի հավաքածու

465.  Փաստաթղթերի հավաքածու իրանահայ գաղթավայրերի վերաբերյալ

466.  Արղության Սոֆյա Վասիլի – մանկավարժ« հասարակական գործիչ

467.  ՀԿԿ Կիրովականի քաղկոմ

468.  Բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ժողոված փաստաթղթերի հավաքածու

469.  Վրաստանի հայ բնակչության պատմության վերաբերյալ վավերագրերի հավաքածու

470.  Թումանյան եղբայրների առևտրական տուն

471.  Շավարշյան Արշավիր Մեսրոպի – մանկավարժ« հասարակական գործիչ

472.  Էջմիածնի եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողով

473.  Թաիրով Վասիլ Եգորի - գիտնական« գինեգործ« պետական, հասարակական գործիչ

474.  Պետրոս և Հրանտ Պապաջանյանների ընտանեկան ֆոնդ

475.  Շահպարոնյան Վարդան ասպարի – հասարակական գործիչ« գրող« խմբագիր

476.  Գալուստյան Հայկազուն Հակոբի – պատմաբան

477.  Ղորղանյան Ստեփան Ալեքսանդրի – պետական, հասարակական գործիչ

478.  Աբովյանի շրջանի սկկ

479.  ՀԿԿ Դիլիջանի քաղկոմ

480.  Նոր Նախիջևանի քաղաքային որբական դատարան

481.  Սարգիս Հակոբի Իսրայելյան – մանկավարժ« գրական և հասարակական գործիչ

482.  Այվազյան Բագրատ Հովակիմի- գրող« եկեղեցական գործիչ

483.  Թումանյանի շրջանի սկկ 

484.  Հայ ժողովրդական բանահյուսության նմուշների հավաքածու

485.  Պավել և Ալեքսանդր Զուրաբյանների ընտանեկան ֆոնդ

486.  ՀՍԽՀ սննդարդյունաբերության միության «Կարմիր հացագործ» արտել

487.  ՀԽՍՀ հիդրոտեխնիկական և ճանապարհային շինարարության բանվորների արհմիության հանրապետական կոմիտե

488.  ՀԼԿԵՄ Կենտկոմ

489.  ՀԽՍՀ աշխատավորների պատգամավորների Երևանի օկրուգային խորհրդի գործադիր կոմիտե

490.  Թոոլաքյան Բարունակ - ազգագրագետ, բանահավաք

491.  Զավարյանների ընտանեկան ֆոնդ

492.  Ադրբեջանի հայ բնակչության պատմության վերաբերյալ վավերագրերի հավաքածու                                    

493.  ԽՍՀՄ պետական վերահսկողության նախարարության Հայաստանի գծով վերահսկիչներ և խմբեր

494.  ՀԽՍՀ ՄՏԿ-ների և հողային կազմակերպությունների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

495.  ՀԽՍՀ ժողովրդական վերահսկողության կոմիտե

496.  Նաիրիի շրջանի սկկ

497.  Երևան  քաղաքի  գործադիր  մարմինների  սկկ 
                                    
498.  ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության Վ.Ի.Լենինի անվան համամիութենական էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտի Երևանի բաժանմունք

499.  Գարեգին Նժդեհ (Գարեգին Եղիշեի Տեր-Հարությունյան) – քաղաքական« ռազմական գործիչ

500.  ՀԽՍՀ  ՆԳՆ -ի«  տեղական  բաժինների  և  մյուս  ստորաբաժանումների սկկ                     
                   
501.  Ռուսական կայսրության միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ փաստաթղթերի հավաքածու

502.  Մելիք -Ղարագյոզյան Գեորգի Պավելի – պետական« քաղաքական գործիչ

503.  Զավարյան Հակոբ - հասարակական քաղաքական գործիչ

504.  ՀԿ(բ)Կ Լոռի-Փամբակի գավկոմ                        
                    
505.  ՀԿ(բ)Կ Դարալագյազի գավկոմ 
                                                 
506.  ՀԿ(բ)Կ Մեղրիի գավկոմ                                                 

507.  ՀԿ(բ)Կ Քյավթառլուի գավառակային կոմիտե                                                    

508.  ՀԿ(բ)Կ Հաջիխալիլի գավառակային կոմիտե                       

509.  ՀԿ(բ)Կ Մոլլա- Գյոկչայի գավառակային կոմիտե
 
510.  ՀԿԿ 26 կոմիսարների (Միկոյանի) շրջկոմ

511.  Երևանի արական գիմնազիա

512.  ՀԽՍՀ Ժողտնտեսութան« ֆինանսների և էկոմոմիկայի կառավարման հանրապետական մարմինների սկկ    
      
513.  Տեխնիկական գեղագիտության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

514.  Երևանի  պիոներ-դպրոցականների  պալատների սկկ            
 
515.  ՀԿԿ  Երևանի  օկրուգային  կոմիտե         

516.  ՀԿԿ  Կիրովականի  օկրուգային  կոմիտե        

517.  ՀԿԿ  Լենինականի  օկրուգային  կոմիտե       

518.  Հողագիտության  և  ջրային  պրոբլեմների  ԳՀԻ-ների  սկկ 

519.  Երևանի ոսուցչական սեմինարիա

520.  Երևանի  Հռիփսիմյան ութամյա իգական գիմնազիա

521.  Երևանի իգական Ալեքսանդրյան 2-րդ գիմնազիա

522.  Երևանի Գայանյան օրիորդաց դպրոց

523.  Երևանի հայոց թեմական դպրոց

524.  Էրզրումի Սանասարյան վարժարան
 
525.  ՀԽՍՀ սոցիալական ապահովության և աշխատանքային ռեսուրսների հանրապետական մարմինների սկկ 
526.  ՀՍԽՀ հողագործության ժողովրդական կոմիսարիատին կից գյուղացու կենտրոնական տուն

527.  «Ցենտրասոյուզնախագիծ» ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

528.  ՀՍԽՀ ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի հարկադիր աշխատանքի բյուրո
 
529.  ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի ավտոմատացման և մեքենաշինության Պետկոմի էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության պետական նախագծային ինստիտուտի Երևանի  մասնաճյուղ (իպրոէներգոպրոմ)

530.  ՀՍԽՀ գյուղական կոոպերատիվների միություն («Հայգյուղկոոպ»)

531.  ՀՍԽՀ բանվորների կոոպերատիվների միացյալ վարչություն

532.  ՀՍԽՀ այգեգործական- գինեգործական կոոպերատիվների միություն («Հայգինկոոպ»)

533.  Երևանի բուսաբանական ինստիտուտների սկկ                 
         
534.  ՀՍԽՀ բնակարանային շինարարության կոոպերատիվների միություն

535.  ՀԽՍՀ առևտրական մարմինների« կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների սկկ

536.  ԽՍՀՄ սարքաշինության, ավտոմատացման միջոցների և կառավարման համակարգերի նախարարության «Ավտոմատիկա» գիտահետազոտական ինստիտուտ

537.  Երևանի Պուշկինյան  տարրական ուսումնարան

538.  ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիայի նախարարության «Հայպեգունմետգիտնախագիծ» ինստիտուտ

539.  Երևանի քաղաքային Ալեքսանյան տարրական արական ուսումնարան

540.  «Հայհաստոց» գիտաարտադրական հաստոցաշինական միավորում

541.  Թիֆլիսի Ս© Ստեփանոսի անվան հայկական կուսանոցին կից Մարիամյան-Հովնանյան իգական ուսումնարան

542.  ՀՀ կապի նախարարության «Կապի ինստիտուտ» ՊՓԲԸ

543.  Երևանի  կաշվի  և կոշիկի  արտադրական  ձեռնարկությունների սկկ                                

544.  «Երքաղնորոգնախագիծ» նախագծային ինստիտուտ

545.  Կովկասյան ուսումնական օկրուգի հոգաբարձուի գրասենյակ
 
546.  ՀՍԽՀ երկաթուղու քարշի ծառայություն

547.  Համբարձումյան Համազասպ Ասատուրի - պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

548.  Հարությունյան Ֆրանց Գեղամի-տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

549.  ՀԱՄԽ-ի  և  ճյուղային  արհմիությունների  սկկ

550.  ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության նախագծա-կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական բյուրո

551.  Հայրապետյան Աշոտ Մկրտչի – լրագրող

552.  Թումանյանի  շրջանի  լեռնամետալուրգիական  ձեռնարկությունների  սկկ         

553.  ՀՍԽՀ «Շինարար» փայատիրական ընկերության վարչություն

554.  ՀԽՍՀ պետական առևտրային փայատիրական ընկերություն

555.  Անդրկովկասյան ավտոմոբիլային արդյունաբերության առևտրի Երևանի բաժանմունք  «Անդրավտոարդ»

556.  ՀՍԽՀ առևտրաարդյունաբերական փայատիրական ընկերություն

557.  Երևանի նահանգի տեղամասերի վարչությունների

558.  Անդրֆեդերացիայի առևտրի ժողովրդական կոմիսարիատի ներմուծման և արտահանման գրասենյակի երևանյան բաժանմունք

559.  Անդրֆեդերացիայի մատակարարման ժողովրդական կոմիսարիատի պետական շինարարական գրասենյակի հայկական բաժանմունք

560.  ՀՍԽՀ շինանյութերի արդյունաբերության լեռնային տրեստ

561.  ՀՍԽՀ առողջարանային շինարարության պետական գրասենյակ

562.  ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության գիտաարտադրական միավորում և կենտրոնական լաբորատորիա

563.  ԽՍՀՄ հիդրոմետեորոլոգիայի և բնության միջավայրի հսկողության Պետկոմի աէրոզոլային սարքերի և որսիչների հատուկ կոնստրուկտորական տեխնոլոգիական բյուրո

564.  Սիմոնյան Շավարշ Ստեփանի – լրագրող

565.  Էլեկտրասարքավորումների համամիութենական գիտահետազոտական և նախագծա-կոնստրուկտորական ինստիտուտ

566.  ԽՍՀՄ հաստոցաշինության ևգործիքաշինության արդյունաբերության նախարարության գիտահետազոտական կոնստրուկտորա-տեխնոլոգիական ինստիտուտ «Հայմեքենաշինգիտ»

567.  Սարյան Օգսեն Պետրոսի – լրագրող

568.  ՀՍԽՀ  գավառների դատախազություններ

569.  Խ© Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

570.  ԽՍՀՄ կապի նախարարության պետական միութենական նախագծային ինստիտուտի Երևանի բաժանմունք

571.  ՀԽՍՀ դատախազություն

572.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարություն

573.  «Անի» գիտաարտադրական միավորում

574.  ԽՍՀՄ անտառային արդյունաբերության նախարարության «Հայանտառարդ»  տարածքային արտադրական միավորում

575.  ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարություն

576.  ՀԽՍՀ պահածոների արդյունաբերության տրեստ

577.  Երևանի երկաթբետոնի կոնստրուկցիաների և շինա-նյութերի արտադրության ձեռնարկությունների սկկ

578.  Սիսիանի շրջանի սկկ

579.  ՀԽՍՀ պետական վերահսկողության կոմիտեի սկկ

580.  ՀԽՍՀ ճանապարհա-թունելային շինարարական ձեռնարկությունների սկկ 

581.  ՀՍԽՀ Լոռու գավառի Ալավերդու գավմասի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

582.  ՀՍԽՀ Լոռու գավառի Վորոնցովկայի գավմասի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

583.  ՀՍԽՀ Երևանի գավառի Դարալագյազի  գավմասի բանվորագյուղացի-ական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե
584.  ՀՍԽՀ Լոռու գավառի Իջևանի  գավմասի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե           

585.  ՀՍԽՀ Դիլիջանի գավառի  բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

586.  ՀՍԽՀ Նոր Բայազետի գավառի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

587.  ՀԽՍՀ  արտաքին  հարաբերությունների  հանրապետական  մարմինների  սկկ    

588.  ՀՀ արդյունաբերության նախարարության «Ավտոմատիկա» գիտաարտադրական միավորման փորձնական գործարան

589.  ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության ժողովրդական կոմիսարիատի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների արտադրության և մոնտաժային աշխատանքների գրասենյակ

590.  Երևանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների« ԳՀԻ-ների ԿԲ-ների սկկ 

591.  ՀԽՍՀ պրոֆտեխնիկական կրթության պետական կոմիտե

592.  ՀՍԽՀ Երևանի գավառի  Հրազդանի գավմասի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

593.  ՀՍԽՀ Երևանի գավառի  Բաշ առնիի  գավմասի բանվորագուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

594.  Նոյեմբերյանի շրջանի սկկ

595.  ՀԽՍՀ Պետշինի շինարարության ու ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ

596.  Երևանի ավտոդողերի գործարան

597.  ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության հիվանդանոցներ

598.  Երևանի ալյումինի «Կանազ» գործարանի կուսկոմիտե

599.  Համամիութենական «Սոյուզէվմ» գիտաարտադրական միավորման Երևանի ուսումնական կենտրոն

600.  ՀԽՍՀ առևտրի նախարարության պետական մանրածախ առևտուր «Հայառ»

601.  Երևանի համաճարակաբանության, մանրէաբանության և մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ

602.  ՀՍԽՀ արտադրական կոոպերատիվների անդամների կոոպերատիվ ապահովագրության խորհուրդ

603.  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությաուն

604.  Գունավոր մետալուրգիայի վարչության շինարարական մոնտաժային տրեստներ

605.  ՀԽՍՀ կոմունալ բանկ

606.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության Երևանի հանքվարչություն

607.  Երևանի Մարտի 8-ի անվան մանածագործական ֆաբրիկա

608.  Երևանի մետաքսի կոմբինատ

609.  Երևանի գեղարվեստական ժամացույցների գործարան

610.  ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նախարարություն

611.  ԽՍՀՄ կոոպերատիվ բանկի հայկական գրասենյակ

612.  ՀԽՍՀ տրանսպորտի տրեստ «Հայտրանս»

613.  Դեմյոխին Ալեքսանդր Պյուրրի - երկրաբանական, հանքաբանական գիտությունների թեկնածու

614.  Երևանի մամլիչների գործարան

615.  ՀԽՍՀ շինարարության նախարարության շինարարական  կազմակերպու-թյուններ

616.  ՀԽՍՀ անտառային և փայտամշակման արդյունաբերության նախարարության հատուկ նախագծային, կոնստրուրտորային, տեխնոլոգիական բյուրո

617.  ԽՍՀՄ  գյուղատնտեսական բանկի հայկական գրասենյակ

618.  Գորիսի շրջանի սկկ       
                         
619.  Երևանի քիմիական դեղագործական գործարան

620.   Երևանի «Պոլիվինիլացետատ» արտադրական միավորում
 
621.  Ղափանի  շրջանի  լեռնամետալուրգիական  ձեռնարկությունների սկկ 

622.  ՀԽՍՀ բուժաշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

623.  Պողոսյան Հրաչյա Գրիգորի-վաստակավոր ճարտարապետ, Հայաստանի լենինյան կոմերիտմիության և պետական  մրցանակների դափնեկիր

624.  Երևանի «Հայէլեկտրոմեքենա» ԱՄ-ի շրջկոմի իրավունքով կուսկոմիտե

625.  «Արարատ» տրեստի Երևանի գինու կոմբինատ
 
626.  «Լույս» արտադրական միավորման  կկ

627.  Քանաքեռի ալյումինի գործարան

628.  ՀՍԽՀ Լոռի-Փամբակի գավառի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

629.  Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի տուն Մոսկվայում

630.  ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհին կից ԽՍՀՄ ծանր արդյունաբերության ժողկոմատի լիազոր ներկայացուցչի վարչություն

631.  ՀԽՍՀ անտառային և հողային տնտեսությունների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

632.  Արտաշատի շրջանի սկկ

633.  ՀԽՍՀ սննդամթերքի արտադրության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

634.  Երևանի մեքենաշինական գործարան

635.  ՀԽՍՀ լեռնահանքերի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

636.  «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորում

637.  Վրաստանի և Իմերեթիայի  եկեղեցական-ծխական դպրոցների թեմական տեսչություն

638.  «Մեր ձայն» հասարակական-քաղաքական և գրական թերթի խմբագրություն

639.  ՀՍԽՀ Զանգեզուրի գավառի Սիսիանի գավմասի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

640.  «Երևանկահույք» բաց բաժնետիրական ընկերություն 

641.  Ալեքսանդրապոլի քաղաքային իգական պրոֆեսիոնալ արհեստանոց

642.  ՀԽՍՀ տեղական տնտեսության պետական կոմիտե

643.  Երևանի «Հիդրոհաղորդակ» գործարան

644.  Երևանի «Լույս» արտադրական միավորման էլեկտրալամպերի գործարան

645.  ԽՍՀՄ թեթև և սննդի արդյունաբերության մեքենաշինության ու կենցաղային սարքերի համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

646.  ՀԽՍՀ ավտոճանապարհների  շինարարության և շահագործման նախարարություն

647.  ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային տրանսպորտի և խճուղային ճանապարհների նախարարություն

648.  ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության հատուկ նախագծա-կոնստրուկտորական բյուրո

649.  ՀԽՍՀ արհեստագործական կոոպերացիայի խորհուրդ

650.  ՀԽՍՀ հաշմանդամների  կոոպերացիայի  միություն

651.  ՀԽՍՀ «Սեւան» գյուղական կամավոր սպորտային ընկերության կենտրոնական խորհուրդ

652.  ՀԽՍՀ Պետշինի «Հայարդնախագիծ» պետական տարածքային նախագծային ինստիտուտ

653.  Երևանի հեռուստատեսության ստուդիա

654.  Թիֆլիսի հայկական  ընկերություններ

655.  ՀԽՍՀ Մելիորացիայի և ջրային տնտեսության նախարարության  «Հայպետջրտնտնախագիծ» պետական նախագծային ինստիտուտ

656.  Մինասյան Մինաս Սարգսի-իրավաբան, Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանի նախկին տեսուչ (ընտանեկան ֆոնդ)

657.  ՀԽՍՀ լայն սպառման ապրանքների արդյունաբերության նախարարություն

658.  ՀԽՍՀ տեքստիլ արդյունաբերության նախարարություն

659.  ՀԽՍՀ կուլտուրայի նախարարության կուլտուր–լուսավորական հիմնարկ-ների գործերի վարչություն և դասախոսությունների կենտրոնական բաժին

660.  Երևանի պահածոների  գործարան

661.  Երևանի թիվ 1 տրիկոտաժի գործարան

662.  Երևանի փոքր հիդրոշարժանիվների գործարան

663.  Գաբրիելյան եղբայրների  անվան կաշվի արտադրական միավորում

664.  Երևանի մահուդի գործարան

665.  Երևանի  նուրբ բրդյա  գործվածքների կոմբինատ

666.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայպետգյուղտնտնախագիծ»  պետական նախագծային ինստիտուտ 

667.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայպետհողշիննախագիծ» ինստիտուտ

668.  ՀԽՍՀ Ստեփանավանի շրջանի բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

669.  ԽՍՀՄ սարքաշինության, ավտոմատացման միջոցների և կառավարման համակարգերի նախարարության քիմիական արդյունաբերության և գունավոր մետալուրգիայի արտադրական պրոցեսների ավտոմատացման ինքնուրյուն կոնստրուկտորական բյուրո

670.  Հարությունյան Սուրեն Սողոմոնի – թատերագետ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

671.  ՀԽՍՀ Լոռի – Փամբակի գավառի Դսեղի տեղամասային բանվորա-գյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

672.  ՀԽՍՀ Դիլիջանի գավմասի Բարանայի տեղամասային  բանվորա-գյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

673.  Երևանի հիդրոտեխնիկայի և մելիորացիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ
 
674.  Կիրովականի  կոմունալ  սպասարկման  և  տեղական  արդյունաբերությն ձեռնարկությունների  սկկ 

675.  ՀԿԿ Արարատի գոտու արդյունաբերական-արտադրական կոմիտե

676.  Լենինականի տեքստիլ կոմբինատ

677.  Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

678.  ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդին առընթեր ՀԽՍՀ մշտական ներկայացուցչություն

679.  Երևանի «Անդրկովկասկաբել» արտադրական միավորում

680.  Նյութեր Հայաստանի երիտասարդության` Ղազախական ԽՍՀ-ի խամ ու խոպան հողերի յուրացմանը մասնակցելու մասին

681.  ՀԽՍՀ գիտության ոլորտի գործիչների անձնական ծագման փաստա-թղթերի հավաքածու

682.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսական կոլեկտիվ տնտեսությունների միություն («Կոլխոզկենտրոն»)

683.  Երևանի ավտոագրեգատների գործարան

684.  Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի տեխնիկում

685.  ՀԽՍՀ Զանգեզուրի գավառի Ղափանի տեղամասայի  բանվորագյուղացի-ական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների խորհրդի գործադիր կոմիտե

686.  ՀԽՍՀ  էներգետիկայի կառավարման մարմիններ

687.  Սարոյան Արշալույս Նազարեթի – բանաստեղծ, լրագրող, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

688.  Քաղաքացիական կռիվների և Հայրենական պատերազմի մասնակիցների անձնական ծագման փաստաթղթերի հավաքածու

689.  Ալեքսանդրապոլի քաղաքային աղքատախնամ հոգաբարձություն

690.  ՀԽՍՀ Պետպլանի նյութատեխնիկական մատակարարման և սպառման վարչություն

691.  ՀՍԽՀ  բանվորագյուղացիական և կարմիրբանակայինների պատգամավորների որիսի քաղաքային և գավառամասային գործադիր կոմիտե

692.  ԽՍՀՄ էլեկտրոնային արդյունաբերության նախարարության  էլեկտրոնային նյութերի գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

693.  ՀԽՍՀ  մեքենատրակտորային կայաններ, գյուղատնտեսական մեքենաների վերանորոգման վարչություններ

694.  ՀԽՍՀ գյուղական էլեկտրաֆիկացիայի գլխավոր վարչություն

695.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության տնկաբանային տնտեսությունների վարչություն

696.  ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին կից կոլտնտեսությունների նախագահներ պատրաստող միջնակարգ գյուղատնտեսական դպրոց

697.  Բոգդան Ջանյան (Օհանջանյան Բոգդան Շամիրի) –արձակագիր,  ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ

698.  Երևանի էլեկտրաճշգրիտ սարքերի գործարան

699.  ՀԽՍՀ էլեկտրակայանների և էլեկտրարդյունաբերության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

700.  Արեշյան Գրիգոր Յակովի-բժիշկ, պրոֆեսոր (ընտանեկան ֆոնդ)

701.  Երևանի ռետինատեխնիկական իրերի գործարան

702.  ՀԽՍՀ լուսավորության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

703.  ՀԽՍՀ առողջարանային հիմնարկների   աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

704.  ԽՍՀՄ էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացիայի նախարարության էներգետիկայի հայկական գիտահետազոտական  ինստիտուտ

705.  ՀԽՍՀ պետական առևտրի և սպառողների կոոպերացիայի  աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

706.  ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության կոմունալ – կենցաղային ձեռնարկությունների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

707.  ՀԽՍՀ քաղաքային ձեռնարկությունների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

708.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսական  կուլտուրաների տեսակների փորձարկման հանձնաժողովի տեսչություն

709.  Արտասահմանյան երկրների հետ բարեկամության և մշակութային կապի հայկական ընկերություն

710.  ՀԽՍՀ ժողովրդական տնտեսության խորհուրդ

711.  Կիրովականի աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր Ա©Ֆ© Մյասնիկյանի  անվան քիմիական գործարան

712.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի տրանսպորտի վարչություն

713.  ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության «Հայէլեկտրամեքենա» հայկական արտադրական միավորում

714.  ՀԽՍՀ պետական շինարարական կոմիտե

715.  ՀՍԽՀ կաշեգործների արհեստակցական միության կենտրոնական վարչություն

716.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի գունավոր մետալուրգիայի և լեռնահանքային արդյունաբերության վարչության Ախթալայի հանքեր

717.  ՀԽՍՀ ջրային տնտեսության նախարարության «Հայջրնախագիծ» նախագծային ինստիտուտ

718.  Երևանի բժշկական ինստիտուտ

719.  Երևանի Կրուպսկայայի անվան մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտ

720.  ՀԽՍՀ «Հայմետաքս» տրեստ

721.  ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիայի նախարարության լեռնամետալուրգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ

722.  ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին կից գիտահետազոտական աշխատանքները համակարգող պետական կոմիտե

723.  ՀԽՍՀ գիտատեխնիկական կոմիտե

724.  Անիի շրջանի սկկ

725.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի մեքենաշինության և հաստոցաշինության վարչություն

726.  ՀԽՍՀ ժողտնտխորհի սննդի արդյունաբերության վարչություն

727.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի փայտամշակման և անտառային արդյունաբերության վարչություն

728.  ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչություն

729.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի շինանյութերի արդյունաբերության վարչություն

730.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի սննդի արդյունաբերության, գարեջրի և հանքային  ջրերի արտադրության վարչություն

731.  ՀԽՍՀ կաթնամսային ապրանքների արտադրության նախարարություն

732.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի կաթնամսային ապրանքների արտադրության վարչություն

733.  ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարություն

734.  Զաքարյան Գրիգոր Նիկոլայի – հասարակական գործիչ

735.  «Հայգյուղտնտտեխնիկա» հանրապետական միավորման գյուղատնտեսության մեքենայացման էլեկտրաֆիկացման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ

736.  ՀԿԿ  Արթիկի  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե          

737.  ՀԽՍՀ նյութական պաշարների նախարարություն

738.  Հոկտեմբերյանի շրջանի սկկ

739.  Լուսինյան Ռուբեն Հայկի – արձակագիր, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ

740.  Սամվելյան Խաչիկ Ստեփանի - բանահավաք, հնագետ, լրագրող

741.  Կիրովոգրադյան - Բրատիսլավյան 409 -րդ հայկական հրաձգային դիվիզիա

742.  ՀՀ էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության «Երևանհիդրոնախագիծ» ինստիտուտ

743.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի թեթև արդյունաբերության վարչություն

744.  ՀՍԽՀ պետական ապահովագրության գլխավոր վարչություն

745.  ՀԽՍՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտե

746.  Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա

747.  ՀՍԽՀ կենցաղսպասարկման նախարարության  «Հայկենցաղսպասարկում» հանրապետական արտադրական միավորում

748.  Երևանի անասնաբուծական - անասնաբուժական ինստիտուտ

749.  Համամիութենական «Ինտուրիստ»  բաժնետիրական ընկերության ՀԽՍՀ բաժանմունք  «Ինտուրիստ»
 
750.  ՀԽՍՀ քիմիական արդյունաբերության վարչություն

751.  ՀԽՍՀ մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ
      
752.  Տիգրանյան Էդմոնդ Արմենի - Ճարտարապետության դոկտոր, վաստակավոր շինարար

753.  ՀՀ  «Գիտելիք» գիտալուսավորչական  ասոցիացիա

754.  ՀՀ  «Հայծխախոտ» արտադրական միավորում

755.  Քարամյան Անդրանիկ Կոնստանտինի -տնտեսագետ

756.  Սմբատյան Կարեն Վահանի - գեղանկարիչ, գծանկարիչ

757.  ՀԽՍՀ կոմունալ տնտեսության բանվորների արհմիության հանրապետական կոմիտե

758.  ՀԽՍՀ բնակարանային կոմունալ տնտեսության նախարարության  «Հայկոմուննախագիծ»  պետական գլխավորող նախագծային ինստիտուտ

759.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության վարչություն

760.  ՀԽՍՀ արտադրական շինարարության նախարարություն

761.  ՀԽՍՀ տուրիզմի և էքսկուրսիաների աշխատողների արհմիությունների հայկական հանրապետական խորհուրդ

762.  ՀԽՍՀ կաթնամսային արտադրության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

763.  ՀԽՍՀ «Հայմիսձուկառ» հանրապետական գրասենյակ

764.  Երևանի մետաղակոնստրուկցիաների գործարան

765.  ՀԿԿ Ղափանի գոտու արդյունաբերական-արտադրական կոմիտե               

766.  ՀԽՍՀ ԱԱ նախագահություն

767.  Ստեփանավանի  շրջանի  սկկ      

768.  Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

769.  Մնդոյանց Աշոտ Աշոտի - Ճարտարապետ, Լենինյան և ԽՍՀՄ պետական մրցանակների դափնեկիր

770.  ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի և խճուղային ճանապարհների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

771.  «Հայգյուղտնտտեխնիկա» միավորումների սկկ 

772.  ՀՀ իտությունների ազգային ակադեմիայի  երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

773.  ՀԽՍՀ հողագործության գիտահետազոտական ինստիտուտ

774.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի շինարարության վարչություն

775.  Երևանի ֆրեզերային հաստոցների գործարան

776.  Մասիսի շրջանի սկկ

777.  Պետական գույքի Երևանի գավառային հոգաբարձություն

778.  Արտեմ և Պավել Նադիրովներ- նավթարդյունաբերողներ  (ընտանեկան ֆոնդ)

779.  Տեր-Կոստանյան Հովսեփ Պետրոսի-մանկավարժ« հոգևորական

780.  ՀԿԿ  Ալավերդու  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե

781.  Երևանի ոսկերչական իրերի գործարան

782.  Մկրտիչ Կորյուն (Կորյուն Գրիգորի Մկրտչյան) - առակագիր, բանաստեղծ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

783.  ՀԽՍՀ քաղլուսաշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

784.  ՀԽՍՀ լուսավորության, բարձրագույն կրթության և գիտության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե

785.  ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության կիսահաղորդչային տեխնիկայի հատուկ նախագծային կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական բյուրո

786.  ԽՍՀՄ  ռադիոարդյունաբերության նախարարության Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ

787.  Ղազարյան Մանուկ Ղազարի – տնտեսագետ

788.  Գուրզադյան Սարգիս Արամի – Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ

789.  ՀԽՍՀ Ժողտնտխորհի սարքաշինական արտադրության վարչություն

790.  Երևանի կոնյակի գործարան
  
791.  Լենինականի  բուհերի   և  գիտահետազոտական  հիմնարկների  սկկ                    
        
792.  Գյուլիշամբարով Ստեփան Հովսեփի – ինժեներ-տեխնոլոգ« տնտեսագետ

793.  Հարությունյան Վլադիմիր Հարությունի – արձակագիր, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ

794.  ՀԽՍՀ բամբակագործության գլխավոր վարչություն                

795.  ՀԽՍՀ մթերումների նախարարություն

796.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության հանրապետական մարմինների սկկ             

797.  Բաբայան Արշալույս Հարությունի - գրականագետ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

798.  Խանզադյան Սերո Նիկոլայի – արձակագիր

799.  Երևանի անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտահետազոտական ինստիտուտ

800.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության շինվերանորոգման գլխավոր վարչություն

801.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության տեխնիկական մատակարարման պետական կոմիտե

802.  ՀԽՍՀ նյութատեխնիկական մատակարարման գլխավոր վարչություն և ենթակա հիմնարկներ

803.  ՀԽՍՀ  մեքենաների առևտրի գլխավոր վարչություն

804.  «Հայէլեկտրասարքեր» արտադրական միավորում

805.  «Ռելե»  արտադրական միավորում 

806.  ՀԽՍՀ ուսուցիչների կատարելագործման հանրապետական ինստիտուտ

807.  Մելիք – Շահնազարյան Գևորգ Ջումշուդի – կոոպերատոր

808.  Յոլյան Ռուբեն Հովսեփի – ԽՍՀՄ բժշկական գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

809.  Աղաջանյան Գեամ Խաչատուրի – ՀԽՍՀ ԱԱ իսկական անդամ, գուղատնտեսականգտությունների դոկտոր

810.  Շիրմազան Գրիգր Վասիլի – վաստակավոր ջրաշինարար

811.  Հովհաննիսյան (Քուչուկ) Խաչատուր Հովհաննեսի -Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի պրոֆեսոր, հնագետ
 
812.  Ալավերդու պղնձի գործարաններ և կոմբինատ

813.  Երևանի կաշվե արդուզարդերի կոմբինատ

814.  Մանդինյան Սեդրակ Ավետի - մանկավարժ« գրական-թատերական գործիչ

815.  Իսակով Իվան Ստեփանի – ԽՍՀՄ ծովակալ, ԽՍՀՄ հերոս
 
816.  Երևանի սարքաշինական գործարան

817.  Քալանթարյան Արտաշես իրսղայի - արձակագիր, երգիծաբան, դրամատուրգ

818.  Ներսիսյան Մկրտիչ եղամի – պատմաբան, ակադեմիկոս

819.  ՀԽՍՀ երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների աշժատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

820.  Երևանի սառնարաններ

821.  Սևանի շրջանի սկկ 
 
822.  Երևանի համաճարակաբանության և հիգենիայի ինստիտուտ

823.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր կրոնի  գործերի պետական խորհուրդ

824.  ՀԽՍՀ ջուլհակների արհեստակցական միության կենտրոնական վարչություն

825.  Պիչիկյան Գագիկ Բագրատի – պատմաբան,տնտեսագետ, հասարակական գործիչ

826.  ՀԽՍՀ «Գունարդշին»  տրեստ

827.  ՀՀ արդյունաբերության նախարարություն

828.  ՀԽՍՀ թեթև, սննդի և տեղական արդյունաբերության շինարարության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

829.Հանրապետական զինկոմիսարիատի քաղբաժին

830.  «Հայհիդրոէներգոշին» շինվարչություն

831.  «Գյումուշհէկշին» շինվարչություն

832.  Երևանի ճշգրիտ գիտությունների ԳՀԻ-ների սկկ
          
833.  Մալխասյան Մանուկ Հարությունի - գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու

834.  ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդին կից կենցաղսպասարկման վարչության աշխատանքի զբաղվածության չափորոշիչ-հետազոտական կայան

835.  ՀԽՍՀ առողջապահության ոլորտի աշխատողների արխիվային փաստաթղթերի հավաքածու

836.  Ամիրբեկյան Դորի Բեգլարի – ՀԽՍՀ և Վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ

837.  Մկրտչյան Վահագն Արշակի - գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

838.  Երևանի լուսատեխնիկական իրերի գործարան

839.  Սահակյան Սիմակ Մկրտչի – ժողովրդական ուսուցիչ

840.  Մալխասյան Արմո Եղիշի - գրող, զինվորական լրագրող

841.  Այվազյան Արտեմի Սերգեյի -երգահան (ընտանեկան ֆոնդ), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ,

842.  ՀԽՍՀ առևտրի պետական տեսչություն

843.  Թաթիկյան Շահեն Ստեփանի - արձակագիր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ
    
844.  Երևանի քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

845.  Կարայան (Կարապետյան) Ռոբերտ Մուշեղի - բանաստեղծ, արձակագիր
 
846.  Լենինականի ԼԿԵՄ կոմիտեներ

847.  Հայաստանի խորհրդային« կուսակցական և կոմերիտական մարմինների սկկ

848.  Առուշանյան Շմավոն Մինասի – պետական գործիչ

849.  Երևանի շամպայն գինիների գործարան

850.  «Երէքսպո» կենտրոն ՓԲԸ

851.  «Հայջրշին» վարչության հատուկ շինարարական տրեստ

852.  ՀԽՍՀ հրուշակեղենի արտադրության գլխավոր վարչություն

853.  ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության ծխախոտի արդյունաբերության տրեստ

854.  ՀԽՍՀ արդյունաբերական բանկ

855.  Մեղվաբուծական խորհտնտեսություններ

856.  ՀԽՍՀ մշակույթի նախարարության պոլիգրաֆգլխհրատ

857.  Ապրանքների որակի և առևտրի պետական տեսչության հանրապետական վարչություն

858.  «Հայարդկապ» արտադրական ձեռնարկության գլխամասային գործարան

859.  Չեբոտարյան այանե Մովսեսի - երգահան, երաժշտագետ

860.  Դովլաթյան Հաբեթ Ներսեսի – կուսակցական գործիչ

861.  Մադոյան Ղուկաս Կարապետի – ԽՍՀՄ հերոս

862.  Կարինյան (Գաբրիելյան) Արտաշես Բահասիի- ակադեմիկոս, գրականագետ

863.  ՀԽՍՀ ոչխարաբուծական տրեստ

864.  Սաղոյան Արտավազդ Արամի - փոխծովակալ

865.  ԽՍՀՄ կառավարությանն առընթեր ՀԽՍՀ խորհտնտեսությունների գործերի խորհուրդ

866.  Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ

867.  Երևանի «Արաքս» գործարան

868.  Երևանի ապակու գործարան 

869.  Երևանի «Հայգորգ» արտադրական միավորում

870.  ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության «Հայգազվառելիք» պետական ձեռնարկության «Հայնավթամթերք» ձեռնարկություն

871.  Երևանի գեղարվեստական ժամացույցների գործարան

872.  ՀԽՍՀ թեթև և տեքստիլ արդյունաբերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

873.  «Անդրգունմետաղշին» տրեստի N 1 շինմոնտաժային վարչություն

874.  ՀԽՍՀ մեքենաշինության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

875.  Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե

876.  Բանջարանոցային բույսերի սերմերի տեսականու հանրապետական միավորում

877.  «Երևանի հիդրոհաղորդակ գործարան» ԲԲԸ

878.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

879.  ՀԽՍՀ շինարարության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

880.  Ծատուրյան Էմմա Աղաբեկի - երաժշտագետ, խմբավար, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհի, պրոֆեսոր

881.  Վ. Լենինի ծննդյան 100, Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 50 և Սայաթ-Նովայի ծննդյան 150-ամյակի հոբելյանների հանձնաժողովների նյութեր

882.  Պետական տիպօրինակների (ստանդարտների) հանրապետական վարչություն

883.  Հաջիե Ջնդի (Ջաուստի Հաջիե Ջնդի) - արձակա•իր, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

884.  Գևորգյան Իվան Քրիստափորի - բժշկագիտության դոկտոր

885.  Հովնանյան-Մարիամյան դպրոցի սաների կամավոր ընկերություն

886.  Տեր-Ազարյան Իոսիֆ Ալեքսանդրի – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

887.  Սարուխանյան Վազգեն Հովհաննեսի - բժշկագիտության դոկտոր

888.  Ջանջուտովա Ռոզա Սահակի - բժշկագիտության դոկտոր

889.  Քոսյան Շավարշ Սահակի - բժշկագիտության դոկտոր

890.  Մետաղական իրերի մատակարարման և առևտրի վարչություն

891.  Կնտեխցյան Աղասի Հակոբի – պետական գործիչ

892.  Հարությունյան Վարազդատ Մարտիրոսի - Ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր,  հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ

893.  Տեր-Ղուկասովա Արուսյակ Գեորգիի -գրականագետ, մանկավարժ

894.  Ավանի աղի հանք

895.  Աբովյանի շրջանի ԼԿԵՄ կոմիտեներ

896.  Մարտունու շրջանի ԼԿԵՄ կոմիտեների սկկ         

897.  Բարձրագույն սպորտային վարպետության հանրապետական դպրոց

898.  Երևանի ավտոճանապարհային տեխնիկում

899.  Կրասնոսելսկի շրջանի սկկ 

900.  Վեներա և Շուշանիկ Տեր-Հակոբյանների ընտանեկան ֆոնդ - Վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստներ

901.  ՀՍԽՀ սննդի ժողկոմիսարիատ

902.  ՀԽՍՀ մետալուրգների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

903.  Երևանի «Էլեկտրոն» արտադրական միավորում

904.  ՀՍԽՀ պարենժողկոմատի գավառային կոմիտեներ և հարկային տեսչություններ

905.  Երևանի  արդյունաբերական«  արտադրական«  տրանսպորտային  և  ադմինիստրատիվ  հիմնարկների  և  ձեռնարկությունների  սկկ  և ԼԿԵՄ կոմիտեներ

906.  «Հայէլեկտրաշարժիչ» արտադրական-տեխնիկական միավորում

907.  Հյուսիսային Օսեթիայի Օրջոնիկիձե քաղաքի N 20 հայկական դպրոց

908.  Ղուկասյան Մարգո Գևորգի - արձակագիր, լրագրող, հրապարակախոս

909.  Տեր-Ավագյան Սենեքերիմ Հայրապետի – մշակույթի գործիչ

910.  Ահարոնյան Աշոտ Մոիսեյի - բժշկագիտության դոկտոր

911.  ՀՍԽՀ տնտեսական գծով ներկայացուցիչ Կոստանդնուպոլսում
 
912.  Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 30-ամյակի տոնակատարության նյութեր

913.  Մեդնիկյան Գրիգոր  Արտեմի - բժշկագիտության դոկտոր

914.  Տիգրանյան Սիրան Տիգրանի - երկրաբան

915.  Քոլանջյան Սուրեն Երվանդի (ընտանեկան ֆոնդ) - բանաստեղծ, արձակագիր, մատենագետ

916.  Բորյան Գուրգեն Միքայելի (ընտանեկան ֆոնդ) - բանաստեղծ, դրամատուրգ, թարգմանիչ

917.  ՀԽՍՀ գիտատեխնիկական տեղեկատվության գիտահետազոտական ինստիտուտ

918.  Նոր Բայազետի գավառի հեղափոխական կոմիտե

919.  Թովմասյան Բաղդասար Թովմասի  (Թովիկ)- արձակագիր, լրագրող

920.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության N 2 շինտրեստ

921.  Մանուկյան Սարիբեկ Արմենակի - գրականագետ, բան. գիտ. դոկտոր

922.  Հացագործյան Զավեն Արսենի – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

923.  Գիտատեխնիկական ընկերությունների համամիութենական խորհրդի Հայաստանի գիտատեխնիկական ընկերությունների հանրապետական խորհուրդ

924.  Ղարիբյան Արարատ Սահակի – ՀԽՍՀ Ա ակադեմիկոս, լեզվաբան

925.  Վարդանյան Վիկտոր Վարդանի - մանկագիր, բանաստեղծ, դրամատուրգ

926.  Տեր-Միքայելյան Նուբար եղամի - գրականագետ, հասարակական գործիչ

927.  Հակոբյան Միքայել Նավասարդի - արձակագիր, լրագրող

928.  Բալայան Վիկտոր Ռուբենի - արձակագիր, լրագրող

929.  Կզարթմյան Էդուարդ Գերասիմի - երգահան, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ

930.  Գուսան Հավասի  (Մարկոսյան Արմենակ Պարսամի) - ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ

931.  Սպիտակի շաքարի գործարան

932.  ՀԽՍՀ քաղպաշտպանության շտաբ

933.  Սուրեն Վահունի  (Խաչատրյան Սուրեն Վահագի)-բանաստեղծ, երգիծաբան, թարգմանիչ

934.  ՀԽՍՀ կապի նախարարության «Հայկապշին» տրեստ

935.  Շարոյան արսևան  Վանոյի - պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

936.  Ադոնց Մուշեղ Համբարձումի - տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

937.  Գերասիմյան Էմմա Արմենի - հանրապետության վաստակավոր անասնաբույժ, գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

938.  Օտյան Միխայել Գեորգիի – քիմիկ տեխնոլոգ, գյուտարար

939.  Արշարունի Արշալույս Միքայելի - գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

940.  Ադամյան Ավետիք Հարությունի - բանասեր, ՀԽՍՀ վաստակավոր գրադարանավար

941.  «Հայներուդ» տրեստ

942.  Մյասնիկյանի անվան հայկական միացյալ ռազմական դպրոց

943.  ՀԽՍՀ գյուղական շինարարության նախարարություն

944.  «Հայգիրք» առևտրի վարչություն

945.  Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան

946.  «Հայավտոսերվիս» պետական  ձեռնարկություն

947.  Երևանի Ա. Ժդանովի անվան ռուսական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

948.  Երևանի օտար լեզուների պետական  ինստիտուտ

949.  Երևանի ռազմաօդային  հատուկ դպրոց

950.  Վարդունի Լևոն Մուշեղի - մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

951.  Սևակ Գուրգեն Գրիգորի (Գրիգորյան) – լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ Ա թղթակից անդամ, ակադեմիկոս, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

952.  Մելիք - Ադամյան Արտաշես Ալեքսանդրի - գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
     
953.  Երևանի «Պոլիպլաստ» գործարան

954.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր հրատարակչական գործի վարչություն

955.  Սարգսյան Խորեն Սերգեյի -գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

956.  Երևանի Վ© Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետկան մանկավարժական ինստիտուտ

957.  Թումանյանի հրակայուն շինանյութերի գործարան

958.  Կովկասյան 3-րդ հրաձգային դիվիզիայի զինվորական տրիբունալ

959.  Հայկական հրաձգային դիվիզիայի շտաբ

960.  Ղափանի շրջանի ԼԿԵՄ կոմիտեներ

961.  Կիրովականի ԼԿԵՄ կոմիտեներ

962.  Ջրաղացպանյան Հարություն Շավարշի – լրագրող

963.  ՀԽՍՀ բնության պահպանության ընկերության հանրապետական խորհուրդ

964.  Երևանի քիմիատեխնոլոգիական տեխնիկում

965.  Արծրունի Երեմիա Եգորի -գեներալ- մայոր

966.  Հողագործության և պետական գույքի նախարարության լեռնային դեպարտամենտ և հողագործության նախարարի լիազոր Կովկասում

967.  Տեր-Աբրահամյան Սարգիս – վարդապետ

968.  Գաղթականների օգնության Տրապիզոնի հայկական կոմիտե

969.  Թուրքական ֆերմաների հավաքածու

970.  Գյուլնազարյան Խաժակ Մեսրոպի (ընտանեկան ֆոնդ) - արձակագիր, գրականագետ

971.  Երևանի Պողոս – Պետրոս եկեղեցի

972.  Մկրտիչ Արմեն (Հարությույան Մկրտիչ րի•որի)-արձակագիր, թարգմանիչ

973.  Հախվերդյան Լևոն Հովհաննեսի - գրականագետ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

974.  ՀԽՍՀ ստորգետնյա և վերգետնյա ջրային պաշարների օգտագործման և պահպանության պետական կոմիտե

975.  ՀՀ արդյունաբերության նախարարության ռազմականացված լեռնափրկարար զորամասերի շտաբ

976.  ՀԽՍՀ «Լեռտեխհսկողություն» պետական կոմիտե

977.  ՀԽՍՀ ռադիոէլեկտրոնային արդյունաբերության աշխատողների արհնիութենական հանրապետական վարչություն

978.  Լենինականի զինվորական հոսպիտալ

979.  Երևանի «Էլեկտրասարք» արտադրական միավորում

980.  Երևանի կարբիդի գործարան

981.  ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ՀՀ երկաթուղափոխադրումների  ՊՓԲԸ

982.  Հայաստանի օդային  նավատորմիղի բարեկամների ընկերություն
                  
983.  Երևանի Ա©Բակունցի անվան հայկական մանկավարժական ուսումնարան

984.  Ելիզավետապոլի օկրուգային դեպարտամենտ

985.  Հակոբյան Թադևոս Խաչատուրի – պատմաաշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ

986.  Սեկոյան Անահիտ Վաղարշակի (ընտանեկան ֆոնդ)-արձակագիր

987.  Ալավերդյան Գաբրիել Խաչատուրի – լրագրող

988.  «Քրիստոնյա Հայաստան – 1700»  հիմնադրամ

989.  Այվազյան Զավեն Հարությունի – լրագրող

990.  Երևանի  ԲՈւՀ-երի  և  ԳՀԻ-ների ԼԿԵՄ կոմիտեներ

991.  Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի քննչական տեղամասեր

992.  ՀՀ մշակույթի  ոլորտի  գործիչների միացյալ արխիվային ֆոնդ

993.  Պետրոսյանց Տիգրան Մնացականի – լրագրող

994.  Հայկական պետական բաժնետիրական արդյունաբերա - շինարարական բանկ (Հայարդշինբաժնետերբանկ)

995.  Սաղումյան Հարություն Եգորի – լրագրող

996.  Չիսլիև Դավիթ Գեորգիի -  ճարտարապետ

997.  Միհրանյան Արշակ Նիկիտայի – նկարիչ

998.  Երևանի  միջնակարգ-մասնագիտական  և պրոֆտեխուսումնական հաստատությունների ԼԿԵՄ  կոմիտեներ

999.  Վարդանյան Վարդան ալուստի – լրագրող

1000.  Երևանի քիմիական արագացուցիչների գործարան

1001.  Սարգսյան Արարատ Առաքելի – պատմաբան

1002.  Հայաստանի փոստ-հեռագրական գրասենյակներ

1003.  Կամոյի շրջանի սկկ

1004.  ՀՍԽՀ տեղական տրանսպորտի վարչություն

1005.  Երևանի աշխատանքային կենտրանական  բիրժա (սակարան)

1006.  ՀՍԽՀ պետական շինարարական տրեստ

1007.  89-րդ հայկական հրաձգային Թամանյան դիվիզիա

1008.  Հովակիմյան Հրայր Մեսրոպի – թատերագետ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

1009.  Բաղդասարյան Էդուարդ Իվանի – կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

1010.  Լուսինյան Արեգ Հակոբի - կոմպոզիտոր (Խաչատրյան Ալբերտ Հակոբի)

1011.  Հեքիմյան Ալեքսեյ Գուրգենի - կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

1012.  ՀՀ նկարիչների միացյալ արխիվային ֆոնդ

1013.  ՀՀ գրողների միացյալ արխիվային ֆոնդ

1014.  Երևանի բեգական հանձնաժողով                
       
1015.  Երևանի նահանգային գյուղացիական գործերի ատյան

1016.  Քոչարյան Արամ Կարապետի – կոմպոզիտոր, երաժշտագետ

1017.  «Չափիչ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

1018.  Երևանի նահանգային զինվորական պարհակության (ծառայության) ատյան

1019.  Երևանի նահանգի բանտերի խնամատարական կոմիտե

1020.  Երևանի քաղաքային ոստիկանական վարչություն

1021.  ՀԿԿ ԿԿ-ի կուսակցության պատմության ինստիտուտ- ԽՄԿԿ ԿԿ-ին առընթեր ՄԼԻ-ի հայկական  մասնաճյուղ

1022.  ՀԿ(բ)Կ  Կենտկոմին  կից  կուսակցության  պատմության  ինստիտուտ  («Կուսպատ»)     

1023.  Հայաստանի ճարտարապետների միություն

1024.  Ավագյան Վարդան Մարկի - բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1025.  Երևանի պետհամալսարանին կից ֆիզմաթ դպրոց

1026.  N1 պրոֆտեխուսումնարան

1027.  ԽՍՀՄ գերագույն տեխնիկական խորհրդակցության տեքստիլ սինդիկատի Երևանի բաժանմունք

1028.  Երևանի մեքենաշինության տեխնիկում

1029.  Հայ ռազմագերիների Հակաֆաշիստական ընդհատակյա հայրենասիրական և  պարտիզանական պայքարի կազմակերպություն

1030.  Կաշվի արտադրության վարչություն

1031.  Լենինականի երկաթուղային հանգույցի և նրա ծառայությունների սկկ
 
1032.  Մարտիրոսյան Սարգիս Սողոմոնի - գեներալ, ԽՍՀՄ հերոս

1033.  Երևանի «Էլեկտրաշարժիչ» գործարան

1034.  Հակոբ Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆ կոմբինատ

1035.  Տնտեսագիտության պետական կոմիտեի գնագոյացման կարգավորման և տեղեկատվության բաժին
 
1036.  Բույսերի պաշտպանության գիտահետազոտական ինստիտուտ

1037.  Արզնիի «Կրիստալ» արտադրական միավորում

1038.  Մարտիրոսյան Բալաբեկ Գրիգորի – պետական գործիչ

1039.  Չարենցավանի «Ցենտրոլիտ» գործարան

1040.  Ֆանյան Ջորջ Սողոմոնի – պատմաբան, արխիվագետ

1041.  Պուչինյանց Իվան Անտոնի (ընտանեկան ֆոնդ) - դատապաշտպան 
 
1042.  ՀՀ արդյունաբերության նախարարության Արարատի ցեմենտ – շիֆերի կոմբինատ

1043.  Կիրովականի ավտոմատիկա գործարան

1044.  Երևանի քիմիական արդյունաբերական ձեռնարկությունների  սկկ   

1045.  Թուխլյան Արտաշես Ջումշուդի - բժշկագիտության դոկտոր

1046.  Երևանի Էլեկտրամեխանիկական տրեստ

1047.  «Հայֆոտո» հրատարակչություն

1048.  Տեր-Մինասյան Ռուբեն Կարապետի - կուսակցական, քաղաքական և պետական գործիչ

1049.  Կամոյի  արդյունաբերական-արտադրական  գոտու  կուսակցական կազմակերպություն                      

1050.  Ամասիայի շրջանի սկկ

1051.  ԽՍՀՄ արտաքին առևտրի Հայաստանի հանրապետական գրասենյակ

1052.  Երևանի էլեկտրահաշվիչ մեքենաների տեխնիկում

1053.  Բաղրամյանի շրջանի սկկ

1054.  Ալթունյան Թաթուլ Տիգրանի –ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր

1055.  Ռուխկյան Հրաչյա Լիպարիտի – ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ

1056.  ՀՀ արդյունաբերության նախարարության ազնիվ մետաղների  արտադրման պետական ձեռնարկություն «Հայոսկի»

1057.  Եղեգնաձորի շրջանի սկկ

1058.  Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության ընկերություն

1059.  Երևանի առևտրի տեխնիկում

1060.  Ագարակի պղնձամոլիբդենային գործարան

1061.  Տեր - Մկրտչյան  Աշոտ Մայիսի (ընտանեկան ֆոնդ)-բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

1062.  Սարուխանյան Փառանձեմ Գեորգիի – կենսաբանակն գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1063.  Ճարտարապետական հուշարձանների պահպանության և վերականգնման վարչություն

1064.  «Զվարթնոց» թանգարան

1065.  ՀԽՍՀ մեղվաբուծության վարչություն

1066.  «Երևանվիտամին» արտադրական միավորում

1067.  Պողոսյան Խաչիկ Սերոբի - գրականագետ, դրամատուրգ

1068.  Երևանի ավտմեքենաների և պահեստամասերի արտադրության« վերանորոգման ձեռնարկությունների սկկ

1069.  Աբովյանի «Սիրիուս» գործարան

1070.  ԽՍՀՄ Պետպլանին կից պլանավորման և չափորոշիչների Հայաստանի բաժանմունք

1071.  Երևանի խտացրած կերերի գործարան

1072.  Աղախանյան Գրիգոր  Աշոտի  - գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, ՀԽՍՀ վաստակավոր ջրաշինարար

1073.  ՀԽՍՀ պտուղբանջարեղենի նախարարություն

1074.  «Բուրեվեստնիկ» կամավոր սպորտային ընկերություն

1075.  Հակոբյան Մովսես Հարությունի  -փոխգնդապետ


1076.  Ֆիզիոթերապիայի և առողջարանային բուժման գիտահետազոտական ինստիտուտ

1077.  Երևանի «Ֆերիտ» փորձարարական գործարան
           
1078.  Մանկավարժների ընկերության հանրապետական խորհուրդ

1079.  Երևանի կոշիկի «Մասիս» արտադրական միավորում

1080.  Համամիութենական ռադիոֆիզիկական չափումների «Ալիք» գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

1081.  ԳԱԱ  մեխանիկայի ինստիտուտ

1082.  ԳԱԱ գինեգործության և խաղողագործության ինստիտուտ

1083.  Բյուրականի աստղադիտարան

1084.  ԳԱԱ միկրոկենսաբանության ինստիտուտ

1085.  ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

1086.  ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

1087.  Երևանի  մաթեմատիկական  մեքենաների  ԳՀԻ-ի  կուսակցական կոմիտե                                    

1088.  ԳԵԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ

1089.  ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

1090.  ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ

1091.  ԳԱԱ բանջարաբուծության ինստիտուտ

1092.  ԳԱԱ էլեկտրատեխնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

1093.  ԳԱԱ կենդանաբանության ինստիտուտ

1094.  ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ

1095.  ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

1096.  ՀԽՍՀ հատուկ շինմոնտաժային ձեռնարկությունների սկկ

1097.  ԳԱԱ  Ա©Լ Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական  քիմիայի ինստիտուտ

1098.  ԳԱԱ քիմիայի ինստիտուտ

1099.  ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

1100.  ԳԱԱ բիոքիմիայի ինստիտուտ

1101.  ԳԱԱ ագրոքիմիայի և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտ
 
1102.  «Նաիրիտ»  գիտաարտադրական միավորման  կուսակցական  կոմիտե
  
1103.  Մնջոյան Արմենակ Լևոնի – քիմիական գիտությունների դոկտոր

1104.  Ղազախեցյան Վլադիմիր Նահապետի - պատմական գիտությունների դոկտոր

1105.  Անդրերկաթուղու Երևանի  բաժանմունքի  վարչության«  երկաթուղային  հանգույցի  և  նրա  ծառայությունների  սկկ 

1106.  «Մասիս»  կոշիկի  արտադրական միավորման  կուսակցական  կոմիտե   
             
1107.  ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիայի նախարարության «Սոյուզվտորցվետմետ» - ի հայկական հանրապետական արտադրական մթերման վարչություն

1108.  ՀԽՍՀ  արտակարգ հանձնաժողով

1109.  Հասրաթրյան Մորուս (Մարգար) Ստեփանի – պատմական գիտությունների դոկտոր

1110.  ԳԱԱ Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոթերապիայի ինստիտուտ

1111.  ՀԽՍՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պետական կոմիտե

1112.  ԽՍՀՄ Հիգիենիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

1113.  ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

1114.  Հանրապետական հակաժանտախտային կայան

1115.  ԳԱԱ   ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

1116.  Փափազյան Վահրամ Կամերի - դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ

1117.  ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

1118.  Տրավմատոլոգիայի և օրթոպեդիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

1119.  «Հայհուշանվեր» արտադրական միավորում

1120.  Աղայան Ծատուր Պավելի – պատմական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս
1121.  Հարությունյան Աշոտ Հովսեփի - պատմական գիտությունների դոկտոր

1122.  ՀԽՍՀ անասնաբուժության գիտահետազոտական ինստիտուտ

1123.  Ղամբարյան Ստեփան Պավելի - ակադեմիկոս,  քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1124.  Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտ

1125.  Օհանյան Ալեքսանդր Ներսեսի - տպագրիչ

1126.  Հակոբյան  Վազգեն Արտաշեսի - պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1127.  Քոչինյան Անտոն Երվանդի  - պետական և կուսակցական գործիչ

1128.  ԳԱԱ  հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

1129.  Մանվելյան  Մանվել Գարեգինի – քիմիական գիտությունների դոկտոր

1130.  Հարությունյան Համազասպ Հովակիմի – քաղաքական գործիչ, տնտեսագիտության դոկտոր

1131.  Միրաքյանց Ենոք Իսահակի (ընտանեկան ֆոնդ) - բժիշկ

1132.  Երևանի կահույքի արտադրության և փայտամշակման ձեռնարկությունների սկկ    

1133.  ՀԽՍՀ  ուսումնական  պիտույքների  և  թղթյա  իրերի  արտադրական ձեռնարկությունների  սկկ 

1134.  Մելիք - Բախշյան Ստեփան Տիգրանի - պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1135.  Հայկական հանրապետական «Հիդրոմետ» վարչություն

1136.  ՀԽՍՀ Պետագրոարդ

1137.  Ցամիրյան Պյոտր Պետրոսի - երկրաբան

1138.  Թևոսյան Իվան Ֆյոդրի – պետական գործիչ

1139.  ՀԽՍՀ «Հայթռչնարդ» միավորում

1140.  Սեմյոնով Լևոն Լազրի - աստղաֆիզիկոս

1141.  ՀԽՍՀ շինարարության նախարարության հաշվողական կենտրոն

1142.  Երևանի  գրադարանների  և  պետական  գրապալատի  սկկ

1143.  Ամսագրերի խմբագրություններ

1144.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության աշխատանքի գիտական կազմակերպման կենտրոն

1145.  ՀԽՍՀ չափորոշիչների կենտրոնական հետազոտական կայան

1146.  Հայ ժողովրդի բարեկամական կապերի փաստաթղթերի հավաքածու

1147.  Շահինյան Անդրանիկ Խաչատուրի – պատմական գիտությունների թեկնածու

1148.  Տոկարսկի Նիկոլայ Միխաիլի - արվեստագիտության դոկտոր, ճարտարապետ

1149.  Կիրակոսյան Ջոն Սահակի - պատմական գիտությունների դոկտոր

1150.  Բունիաթյան  Հրաչյա  Խաչատուրի (ընտանեկան ֆոնդ)- ԳԱԱ ակադեմիկոս, գիտության վաստակավոր գործիչ , պրոֆեսոր, բիոքիմիկ
 
1151.  Բաբայան (Տետերնիկովա) Դարյա Նիկոլայի (ընտանեկան ֆոնդ)- բժշկագիտության դոկտոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ

1152.  Դիլանյան Զավեն Քրիստափորի - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1153.  1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի վերաբերյալ փաստաթղթերի հավաքածու

1154.  Վարդանյան Լևոն Արսենի - երկրաբանության դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ

1155.  Թադևոսյան Թադևոս Շահբազի - երկրաբանական գիտությունների թեկնածու

1156.  ՀԽՍՀ տերմինաբանական կոմիտե

1157.  ՀԽՍՀ գյուղատնտոսության տնտեսագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտ

1158.  ՀԽՍՀ «Հայգիրք» հանրապետական առևտրի վարչություն

1159.  Փաստաթղթերի հավաքածու Արցախյան շարժման վերաբերյալ

1160.  Երևանի «Գարուն» կարի արտադրական միավորում

1161.  Կիրովականի բարձր ջերմաստիճանային տաքացուցիչների գործարան

1162.  Հայաստանի բաժնետիրական առևտրային ագրոբանկ (Հայագրոբանկ)

1163.  ՀՀ գյուղատնտեսության և պարենի նախարարության «Հայկաթարդ» հանրապետական արտադրական միավորուն

1164.  «Ավիահամալիր» պետական ձեռնարկություն

1165.  Երևանի մետրոպոլիտենի վարչություն

1166.  Երևանի գարեջրի գործարան

1167.  «Նեյրոն» բաց բաժնետիրական ընկերություն

1168.  Արզումանյան Մակիչ Վահանի - պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1169.  Իոանիսյան Աբգար Ռուբենի - ակադեմիկոս, պատմական գիտությունների դոկտոր

1170.  Անանիկյան Պավել Պետրոսի - բժիշկ, ակադեմիկոս, գիտության վաստակավոր գործիչ

1171.  ՀԽՍՀ ժողովրդական կրթության նախարարություն

1172.  ՀՀ լուսավորության նախարարություն

1173.  ՀՀ բարձրագուն կրթության և գիտության նախարարություն

1174.  Պոնդոև (Պոնդոյանց) Գաբրիել Սերգեյի - վաստակավոր բժիշկ

1175.  Երևանի ջերմաէլեկտրակայան (ՋԷԿ)

1176.  ՀՀ փախստականների հարցերի պետվարչություն

1177.  ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

1178.  ՀՀ կառավարությանն առնթեր «Հայարդշինանյութ»
պետական արտադրական միավորում

1179.  Երևանի «Բազալտ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

1180.  Սահակյան Ռուբեն Գարեգինի - պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1181.  ՀՀ հատուկ փորձարարական – կոնստրուկտորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ

1182.  Երևանի ինդուստրիալ- մանկավարժական տեխնիկում

1183.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

1184.  Բաբայան Արաքսի Թոմասի - քիմիական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս

1185.  ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի իրականացման գրասենյակ

1186.  ՀԽՍՀ արհմիությունների կամավոր ֆիզկուլտ - մարզական ընկերության հանրապետական խորհուրդ

1187.  «Զենիթ» կամավոր մարզական ընկերություն

1188.  «Հայգազարդ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

1189.  ՀՀ կապի նախարարության «Նամականիշ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

1190.  Հրանտ Հրահան (Նազարյան Հրանտ Խաչիկի) - արձակագիր, դրամատուրգ

1191.  Խորհրդային իշխանության տարիներին բռնադատվածների վերաբերյալ կարճված գործեր

1192.  ԽՍՀՄ կենսաթոշակային ֆոնդի հայկական բաժանմունք

1193.  Ասլանյան Աշոտ Տիգրանի - երկրաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս

1194.  «Նորք» բաց բաժնետիրական ընկերություն

1195.  ԳԱԱ ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

1196.  ՀՀ պետական մասնագիտական խնայբանկ (Հայխնայբանկ)

1197.  Առաքելյան Բաբկեն Նիկոլայի  - պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս

1198.  Լեո Ալֆրեդի Գասպարյան - ինժեներ- գյուտարար

1199.  Փաստաթղթերի հավաքածու Միջին Ասիայի հայկական համայնքի վերաբերյալ                         

1200.  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

1201.  Արամայիս Նավասարդի Մնացականյան - պատմական գիտությունների դոկտոր , պրոֆեսոր

1202.  ՀԿԿ  Հրազդանի  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե               

1203.  ՀԽՍՀ բնության պահպանության պետական կոմիտե

1204.  ՀՀ բնության պահպանության նախարարություն

1205.  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Կամուրջշին» պետական ձեռնարկություն

1206.  ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վարչություն

1207.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր  սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն

1208.  Երևանի  «Հայվերանորոգումհաստոց» գործարան

1209.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտոնագրային վարչություն

1210.  ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն»

1211.  «Հայէքսպերտիզա» ՍՊԸ

1212.  ՀՀ արդյունաբերության նախարարության «Օրբիտա» արտադրական ձեռնարկություն

1213.  Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

1214.  «Զովունի» արտադրական միավորման Երևանի կարի ֆաբրիկա

1215.  «Զվարթնոց» օդանավակայան

1216.  ՀՀ կառավարության մարդասիրական օգնության կենտրոնական հանձնաժողով

1217.  Էջմիածնի շրջանի սկկ 

1218.  ՀԿԿ Բաղրամյանի շրջկոմ

1219.  ՀԿԿ Դիլիջանի շրջկոմ

1220.  ՀԼԿԵՄ Երևանի օկրուգային կոմիտե

1221.  ՀԼԿԵՄ Լենինականի օկրուգային կոմիտե

1222.  ՀԼԿԵՄ Կիրովականի օկրուգային կոմիտե

1223.  ՀԿԿ Ապարանի շրջկոմ

1224.  ՀԼԿԵՄ Կիրովյան շրջկոմ

1225.  ՀԼԿԵՄ Լենինյան շրջկոմ

1226.  ՀԼԿԵՄ Սպանդարյանի շրջկոմ

1227.  ՀԼԿԵՄ Օրջոնիկիձեի շրջկոմ

1228.  ՀԼԿեՄ Շահումյանի շրջկոմ

1229.  ՀԿ(բ)Կ Ղարաբաղլարի շրջկոմ

1230.  ՀԿԿ Արարատի շրջկոմ

1231.  ՀԿԿ  Մաշտոցի  շրջկոմ

1232.  ՀԼԿԵՄ 26 կոմիսարների շրջկոմ

1233.  ՀԿԿ  Նաիրիի  շրջկոմ

1234.  ՀԼԿԵՄ Սովետականի շրջկոմ

1235.  ՀԼԿԵՄ Մաշտոցի շրջկոմ

1236.  ՀԼԿԵՄ Կիրովականի քաղկոմ

1237.  ՀԼԿԵՄ Դիլիջանի քաղկոմ

1238.  Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպությունների կոմիտե

1239.  Հայաստանի քաղաքացիական կռիվներից տուժածներին օգնող ընկերություն

1240.  Մորթե իրերի արտադրության հանրապետական գրասենյակ

1241.  ԽՍՀՄ մանրէակենսաբանական արդյունաբերության  գլխավոր վարչության գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտ
 
1242.  ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի երիտասարդական պալատ

1243.  Ալեքսանդրապոլի գավառային ոստիկանական վարչություն

1244.  Գրիգորյան Թերեզա Հրաչի (ընտանեկան ֆոնդ)-ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ

1245.  Շարուր - Դարալագյազի գավառային ոստիկանական 

1246.  Մարտիրոսյան Ամասի Պետրոսի – ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, կինոռեժիսոր

1247.  Վարդանյան Արշակ Արտեմի - արձակագիր

1248.  ՀԼԿԵՄ Մոսկովյան շրջկոմ

1249.  ՀԼԿԵՄ Շիրակի շրջկոմ

1250.  ՀԽՍՀ ապրանքների մատակարարման և առաքման հանրապետական բաժանմունք

1251.  ՀՍԽՀ Քարվանսարայի գավառի Դիլիջանի գավառամասի հեղկոմ

1252.  ՀԼԿԵՄ Բաշ Գառնիի գավառակային կոմիտե

1253.  Հայաստանի հեղափոխական կոմիտե (Հեղկոմ)

1254.  ՀԽՍՀ  պետական գաղտնիքների պահպանման գլխավոր վարչություն

1255.  ՀԼԿԵՄ Բարանայի գավառակային կոմիտե 

1256.  ՀԼԿԵՄ Համամլուի գավառակային կոմիտե

1257.  ՀԽՍՀ  մշակույթի  և  սպորտի  հանրապետական  մարմինների  սկկ  

1258.  ՀԿ(բ)Կ  Բաշ Գառնիի  գավառակային  կոմիտե

1259.  ՀԼԿԵՄ Դսեղի շրջկոմ

1260.  Տիգրանյան Արմեն Տիգրանի -երգահան, (ընտանեկան ֆոնդ)- ՀԽՍՀ և Վրացական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

1261.  ՀԼԿԵՄ Սամաղարի շրջկոմ

1262.  Կովկասի փոխարքայի  գրասենյակ

1263.  Թիֆլիսի նահանգային ժանդարմական վարչություն

1264.  Երևանի նահանգային ժանդարմական վարչություն

1265.  Նոր  Նախիջևանի քաղաքային համայնք

1266.  Աշոտ Շայբոն (ասպարյան Աշոտ ասպարի) - արձակա•իր, դրամատուր•

1267.  Առաջին համաշխարհային պատերազմում գործող հայ կամավորական խմբերի և զինվորական ջոկատների մասին փաստաթղթերի հավաքածու

1268.  ՀԼԿԵՄ Վորոնցովկայի շրջկոմ

1269.  ՀԼԿԵՄ Քյաֆթառլուի գավառակային կոմիտե

1270.  Հարությունյան Վաչե Գևորգի – դրամատուրգ, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ

1271.  Առաքելյան Երջանիկ Գեղամի - բանաստեղծ, թարգմանիչ

1272.  Երևանի ակցիզային վարչություն

1273.  Արամյան Ռաֆայել Գևորգի (ընտանեկան ֆոնդ)- արձակագիր, թարգմանիչ

1274.  ՀՀ կոմպոզիտորների միացյալ արխիվային ֆոնդ

1275.  Անդրկովկասի երկրամասում պետական նորաբնակներին տեղավորելու հողաշինարարական խմբեր

1276.  Լենինականի սննդարդյունաբերական արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

1277.  Թիֆլիսի նահանգի և Զաքաթալայի օկրուգի հողագործության և պետական գույքի վարչություն

1278.  Աղաջանյան Ստեփան Մելիքսեթի – ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ

1279.  Սիմոնյան Մետաքսյա Միհրանի – ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ

1280.  Երևանի անտառային տնտեսություն

1281.  Հայաստանի մաքսատան բաժնի վարչություն և Իգդիրի մաքսատուն

1282.  Երևանի նահանգի ժողովրդական ուսուցիչների միության վարչություն

1283.  Ալեքսանդրապոլի գավառի գյուղական ընկերությունների վարչություն

1284.  Մկրտչյան Նիկիտա Գրիգորի – կոմպոզիտոր

1285.  Երևանի հասարակագիտական և հումանիտար ԳՀԻ-ների  և հիմնարկների սկկ

1286.  Լենինականի շինարարական և շինարդյունաբե-րության ձեռնարկությունների սկկ 

1287.  Փափազյան Արիս Պետրոսի – լրագրող, հրապարակախոս

1288.  Սողոմոնյան Սողոմոն Ալեքսանդրի - գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1289.  Լենինականի գյուղատնտեսական-արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

1290.  Պետական տարրական դպրոցների  Էջմիածնի և Սուրմալուի տեղամասային տեսչություն

1291.  Պետիկյանների ընտանեկան ֆոնդ

1292.  Ռաշմաճյան Տիգրան Հակոբի -  մանկավարժ, հասարակական գործիչ

1293.  Նալբանդյան  Հակոբ Թագվորի -  պատմաբան, հասարակական գործիչ

1294.  Դեյտրոյիտի համաքաղաքացիական միություն

1295.  Երևանի նահանգի շիիթական դավանանանքի հոգևոր հիմնարկների գործերի և  չափաբերական մատյանների հավաքածու

1296.  եղամյան Եղիշե – պատմաբան, հասարակական, եկեղեցական գործիչ

1297.  Դարգարյան Մարուքե Գրիգորի, մանկավարժ, հասարակական – քաղաքական գործիչ

1298.  Զաքարյան Թադևոս - բժիշկ

1299.  Պայծառ Երկաթ (Անանայան) -   հաարակական գործիչ

1300.  ՀԼԿԵՄ Աբովյանի շրջկոմ

1301.  Նորատունկյան Գաբրիել Գրիգորի – դիվանագետ, հասարակական քաղաքական գործիչ

1302.  Երևանի նահանգի փոստ-հեռագրական գրասենյակներին կից խնայողական դրամարկղեր

1303.  Թաթալբաղյան Սերովբե Քերոբի – մանկավարժ, հասարակական գործիչ

1304.  ՀՀ լրագրռղների միացյալ արխիվային ֆոնդ

1305.  Դավթյան Հովհաննես Արտեմի – թարգմանիչ, լրա•րող, վաստակավոր ուսուցիչ

1306.  Երևանի և  Ալեքսանդրապոլի արհեստակցական միությունների

1307.  Բաքվի Հռիփսիմյան և Մեսրոպյան դպրոց

1308.  ՀԽՍՀ  բժիշկների  և  ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտների  սկկ

1309.  Մելիք-Նուբարով Էդուարդ Ռուբենի – լրագրող

1310.  Աղավնի (Գրիգորյան Աղավնի Արշակի) - արձակագիր

1311.  Կ.Պոլսի հայ կաթոլիկ պատրիարքարան

1312.  Թիֆլիսի հայկական տեխնիկական ընկերություն

1313.  Թագուհի Ավագյան (Շուշանիկ Հավաս) - հրապարակախոս

1314.  Սունդուկյան Գաբրիել Մկրտչի - դրամատուրգ

1315.  Տեր – Սմբատյան աբրիել Աբրահամի  - Երևանի կոնսիստորիայի քարտուղար

1316.  Աշտարակի շրջանի սկկ

1317.  Աստրախանի հայ բանվորական շրջանային ակումբ

1318.  Թերթերի  խմբագրություններ

1319.  Ե.Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան

1320.  «Բանբեր Հայաստանի  արխիվների» հանդեսի խմբագրություն

1321.  Հայաստանի լրագրողների միություն

1322.  «Հայկական հանրագիտարանի» խմբագրություն

1323.  Թ.Ալթունյանի անվան երգի-պարի համույթ

1324.  Հակոբյան Գրիգոր Արշակի - գրականագետ, բգդ, բանաստեղծ, պրոֆեսոր

1325.  Զանգեզուրի Ալ. Շիրվանզադեի անվան թատրոն

1326.  Հայաստանի կոմպոզիտորների միության վարչություն

1327.  Երևանի  օկրուգային դատարանի դատախազ

1328.  ԽՍՀՄ երաժշտական ֆոնդի հայկական բաժանմունք

1329.  Երևանի գավառի Զանգեզուրի տեղամասի ատենակալ

1330.  ՀԽՍՀ կինեմատոգրաֆիայի վարչություն

1331.  ՀԽՍՀ  արդարադատության  նախարարության  և  ԶԱՍ-ի  վարչության  սկկ  

1332.  Երևանի նահանգի Անդրկովկասյան  հատուկ կոմիտեի լիազոր

1333.  Հառիճի վանքի և ժառանգավորաց դպրոցի ընկերության հոգաբարձություն

1334.  ՀԽՍՀ վիճակագրության և պետստանդարտի հանրապետական մարմինների սկկ 

1335.  ՀԽՍՀ  կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտե

1336.  ՀԽՍՀ ժողովրդական ստեղծագործողների հանրապետական  տուն

1337.  ՀՀ ազգային գրադարան

1338.  Խնկո-Ապոր անվանգրադարան

1339.  Հայաստանի կանաչների միություն

1340.  ՀՍԽՀ արվեստի գործերի վարչություն

1341.  Երևանի պարարվեստի ուսումնարան

1342.  Երաժշտական գրականության հանրային գրադարան

1343.  Նոր  Նախիջևանի հայկական մարդասիական ընկերության խորհուրդ

1344.  Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոց

1345.  ՀԽՍՀ գեղարվեստի ֆոնդ

1346.  ՀԽՍՀ ռազմական կազմակերպությունների սկկ

1347.  Դանիելյան Լևոն Դավիթի – լրագրող« հասարակական գործիչ

1348.  «Հայաստան» հրատարակչություն

1349.  «Լույս» հրատարակչություն

1350.  ՀԽՍՀ կապի կազմակերպությունների սկկ 

1351.  Էնֆիաջյան Ավետիք Մկրտիչի – հրատարակիչ

1352.  Հայաստանի նկարիչների միություն

1353.  Հայաստանի գրողների միության գրական ֆոնդ

1354.  ՀՀ պատմության պետական թանգարան

1355.  Կարսի մարզի պետ

1356.  Իջևանի շրջանի սկկ

1357.  Մշակույթի հայկական ֆոնդ

1358.  «Սովետական գրող» հրատարակչություն

1359.  Հայաստանի լրագրողների տուն

1360.  Հեղինակային իրավունքի պաշտպանության  համամիութենական վարչության հայկական բյուրո

1361.  Հ.Կոջոյանի անվան գեղարվեստի դպրոց

1362.  ՀԽՍՀ գազի տնտեսության շինարարական և շահագործման ձեռնարկությունների սկկ 

1363.  Հայաստանի թատերական ընկերություն

1364.  Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միություն

1365.  Հայաստանի երաժշտական ընկերություն

1366.  Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ

1367.  Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան

1368.  Թիֆլիսի սբ© Ավետիս եկեղեցուն կից Ջիգրաշենի ծխական երկսեռ դպրոց

1369.  Երևանի Հ.Պարոնյանի  անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոն

1370.  Երևանի տիկնիկային թատրոն

1371.  Երևանի Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոն

1372.  Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա

1373.  Ռ.Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան

1374.  Սղնախի բարձրագույն տարրական հայկական ուսումնարան

1375.  Երևանի ջրմուղի ընկերության վարչություն

1376.  Երևանի  վավերագրական ֆիլմերի կինոստուդիա

1377.  Տեր-Մարգարյան ասպար Հովհաննեսի – նավթարդյունաբերող

1378.  ՀԼԿԵՄ Արարատի գոտու արդյունաբերական-արտադրական կոմիտե

1379.  ՀԼԿԵՄ  Ղափանի  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե

1380.  ՀԿԿ Կենտկոմին կից կուսակցական դպրոց

1381.  «Հայֆիլմ» կինոստուդիա

1382.  ՀԼԿԵՄ Ալավերդու գոտու արդյունաբերական-արտադրական կոմիտե

1383.  Բորչալուի գավառի հարկային տեսուչ

1384.  Երևանի պետական կրկես

1385.  Հայֆիլհարմոնիա

1386.  Լունկևիչ Վալերիան Վիկտորի – կենսաբան

1387.  Հովհաննիսյան Հայկ Հակոբի – մանկավարժ« հասարակական գործիչ

1388.  Գևորգ Մեսրոպ – պատմաբան« մանկավարժ

1389.  Պետրոգրադի հայ լուսավորչական հոգևոր կառավարչություն

1390.  Պետերբուրգի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հայ սովորողների փոխօգնության դրամարկղ

1391.  Մ. Գորկու անվան բանվորական թատրոն

1392.  Գրիգորյան Գրիգոր Կարապետի - բանաստեղծ« նկարիչ

1393.  Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոն

1394.  Երիցյան Մաթևոս – սիրիահայ մանկա վարժ« հրապարակախոս« հասարակական գործիչ

1395.  Եկեղեցական հիմնարկների« կազմակերպությունների և հոգևոր գործիչերի փաստաթղթերի հավաքածու

1396.  Տեր -Մկրտչյան Անուշավան- քաղաքական գործիչ« հրատարակիչ

1397.  «Մուսավաթ» կուսակցության Երևանի բաժանմունք

1398.  ՀԽՍՀ պարենային ապրանքների արդյունաբերության նախարարություն

1399.  Մշակութային հիմնարկների և կազմակերպությունների փաստաթղթերի հավաքածու

1400.  Հայկական մարզային վարչության զինվորական դատական մարմին (Օրդանանս հաուզ)

1401.  Պ. Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց

1402.  Օրագյան Արտաշես – ճարտարապետ

1403.  Ենգոյան (Տարոնացի) Աղան–պատմաբան« հասարակական– քաղաքական գործիչ

1404.  Ելիզավետապոլի սբ. Հովհաննես եկեղեցի

1405.  Երևանի մեխանիկական գործարաննների սկկ 

1406.  «Հայհամերգ» միավորում

1407.  Գևորգյան Թորգոմ Գալուստի – հասարակական գործիչ

1408.  ՀԼԿԵՄ  Արթիկի  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե

1409.  Մանչեսթրի հայ երիտասարդական ակումբ

1410.  ՀԼԿԵՄ  Հրազդանի  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե

1411.  Արտաշես Իվանի Ավանեսյան – քաղաքական, հասարակական գործիչ

1412.  Երևանի Գ.Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոն

1413.  ՀԼԿԵՄ  Կամոյի  գոտու  արդյունաբերական-արտադրական  կոմիտե         
 
1414.  Երևանի դրամատիկական թատրոն

1415.  Հայաստանի պետական պատկերասրահ

1416.  Պողոսյան Զավեն Նազարի–խմբագիր

1417.  Հակոբ Հարությունի Մատինյան – կոլեգիական քարտուղար

1418.  Արաբական երկրների գաղթօջախների վերաբերյալ փաստաթղթերի հավաքածու

1419.  Չոմարյան Սուրեն Արտաշեսի – ինժեներ« շինարար« կենսագիր

1420.  Ժոզեֆին Նիզիխզլյան - արվեստագետ« քանդակագործ

1421.  Սիրիայի հայ գաղթօջախի վերաբերյալ փաստաթղթերի հավաքածու

1422.  Սահակ Դավթի Թորոսյան – պետական« քաղաքական գործիչ

1423.  ՀԽՍՀ գինեգործության և սպիրտի արտադրության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1424.  ՀԽՍՀ մեքենատրակտորային կայանների աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1425.  ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհին կից «Հայշինտրեստ»

1426.  Երևանի փայտամշակման կոմբինատ

1427.  Երևանի  Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

1428.  ՀԽՍՀ հողային օրգանների միության հանրապետական կոմիտե

1429.  Արագածի շրջանի սկկ-ներ

1430.  Երևանի  քիմիական  ԳՀԻ-ների  սկկ 

1431.  Գրողների միության վարչություն

1432.  Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղ

1433.  Ալրաղացների Երևանի շինվարչություն

1434.  ՀԼԿԵՄ  Մյասնիկյանի  շրջկոմ

1435.  Ալեքսանդր  Մյասնիկյանի  անձնական  ֆոնդ

1436.  Սուրեն  Սպանդարյանի  անձնական  ֆոնդ 

1437.  Ստեփան  Շահումյանի  անձնական  ֆոնդ

1438.  Գևորգ  Աթարբեկյանի  անձնական  ֆոնդ

1439.  Բագրատ  Ղարիբջանյանի  անձնական  ֆոնդ

1440.  Ասքանազ  Մռավյանի  անձնական  ֆոնդ

1441.  Սարգիս  Մուսայելյանի  անձնական  ֆոնդ

1442.  Սերգո  Խանոյանի  անձնական  ֆոնդ

1443.  Ստեփան  Ալավերդյանի  անձնական  ֆոնդ

1444.  Սահակ  Տեր-Գաբրիելյանի  անձնական  ֆոնդ

1445.  Սարգիս  Կասյանի  անձնական  ֆոնդ 

1446.  Գևորգ  Ղարաջյանի  անձնական  ֆոնդ

1447.  Արշավիր  Մելիքյանի  անձնական  ֆոնդ

1448.  Ռուբեն  Քաթանյանի  անձնական  ֆոնդ

1449.  Հայկ  Ազատյանի  անձնական  ֆոնդ      

1450.  Պարույր  Հայրիկյանի  անձնական  ֆոնդ

1451.  Հակոբ  Աբգարի  Սանասարյանի  անձնական  ֆոնդ

1452.  Երևանի  կաբելի  գործարանի  սկկ                         

1453.  ՀԿ(բ)Կ  Սամաղարի  գավառակային  կոմիտե    

1454.  Հայաստանի  «Սպարտակ»  երիտասարդական  կոմունիստական կազմակերպություն 

1455.  Սոցիալ-դեմոկրատական  բանվորական  հայկական  կազմակերպության  (սպեցիֆիկներ)  և  նրա  գործիչների  փաստաթղթերի  հավաքածու

1456.  Հայկական  սոցիալ-դեմոկրատական  հնչակյան  կուսակցության  փաստաթղթերի  հավաքածու

1457.  «Հայ  հեղափոխական  դաշնակցություն» կուսակցություն

1458.  ՀԼԿԵՄ Երևաի գավկոմ

1459.  ՀԿ(բ)Կ  Կենտկոմին կից խորհրդային-կուսակցական վերահսկման խումբ

1460.  ՀԼԿԵՄ Լոռի-Փամբակի գավկոմ

1461.  ՀԼԿԵՄ Էջմիածնի գավկոմ 

1462.  ՀԼԿԵՄ Լենինականի գավկոմ 
 
1463.  Երևան քաղաքի Շահումյանի շրջանի կոլեկտիվ և խորհրդային տնտեսությունների սկկ

1464.  ՀԼԿԵՄ Դիլիջանի գավկոմ 

1465.  ՀԼԿԵՄ Մեղրիի գավկոմ

1466.  ՀԼԿԵՄ Զանգեզուրի գավկոմ

1467.  ՀԼԿԵՄ Նոր-Բայազետի գավկոմ 

1468.  ՀԼԿԵՄ Սևանի շրջկոմ

1469.  ՀԼԿԵՄ Ախուրյանի շրջկոմ
 
1470.  ՀԼԿԵՄ Ամասիայի շրջկոմ

1471.  ՀԼԿԵՄ Անիի շրջկոմ

1472.  ՀԼԿԵՄ Աշտարակի շրջկոմ

1473.  ՀԼԿԵՄ Ապարանի շրջկոմ

1474.  ՀԼԿԵՄ Արագածի շրջկոմ

1475.  ՀԼԿԵՄ Արարատի շրջկոմ

1476.  ՀԼԿԵՄ Արտաշատի շրջկոմ

1477.  ՀԼԿԵՄ Բաղրամյանի շրջկոմ 

1478.  ՀԼԿԵՄ Գորիսի շրջկոմ

1479.  ՀԼԿԵՄ Դիլիջանի շրջկոմ 

1480.  ՀԼԿԵՄ Եղեգնաձորի շրջկոմ

1481.  ՀԼԿԵՄ Թալինի շրջկոմ

1482.  ՀԼԿԵՄ Թումանյանի շրջկոմ

1483.  ՀԼԿԵՄ Իջևանի շրջկոմ

1484.  ՀԼԿԵՄ Կալինինոյի շրջկոմ

1485.  ՀԼԿԵՄ Կամոյի շրջկոմ

1486.  ՀԼԿԵՄ Կրասնոսելսկի շրջկոմ 

1487.  Երևանի Խ. Աբովյանի  անվան  հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի  սկկ

1488.  ՀԼԿԵՄ Ղափանի շրջկոմ 

1489.  ՀԼԿԵՄ Ղուկասյանի շրջկոմ

1490.  ՀԼԿԵՄ Մասիսի շրջկոմ 

1491.  ՀԼԿԵՄ Մարտունիի շրջկոմ

1492.  ՀԼԿԵՄ Մեղրիի շրջկոմ

1493.  ՀԼԿԵՄ Նաիրիի շրջկոմ

1494.  ՀԼԿԵՄ Նոյեմբերյանի շրջկոմ

1495.  ՀԼԿԵՄ Շամշադինի շրջկոմ 

1496.  ՀԼԿԵՄ Սիսիանի շրջկոմ

1497.  ՀԼԿԵՄ Սպիտակի շրջկոմ    

1498.  ՀԼԿԵՄ Ստեփանավանի շրջկոմ

1499.  Թալինի շրջանի սկկ

1500.  Լենինականի տեքստիլ կոմբինատի սկկ

1501.  Երկրաբանական և գեոդեզիստական Հ հիմնարկների սկկ միացյալ ֆոնդ

1502.  ՀԽՍՀ առողջապահության ղեկավար մարմինների սկկ   
 
1503.  Առողջապահության ոլորտի Երևանի Հհիմնարկների սկկ   

1504.  ՀԽՍՀ առողջապահական հիմնարկների սկկ

1505.  Երևանի դեղագործական և բուժտեխնիկայի արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

1506.  ՀԽՍՀ սանէպիդկայանների, սանլուստան և Կարմիր Խաչի կենտկոմի  սկկ

1507.  ՀԽՍՀ  մամուլում պետգաղտնիքների պահպանման գլխավոր վարչության   և հրատարակչությունների սկկ  

1508.  ՀԿԿ Կենտկոմի հրատարակչություն 

1509.  Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի սկկ

1510.  Երևանի« Լենինականի, Կիրովականի և Արտաշատի տպարանների սկկ

1511.  Հանրապետական և շրջանային  թերթերի ու ամսագրերի  խմբագրությունների սկկ 

1512.  ՀԿԿ Մոսկովյան շրջկոմ

1513.  ՀԿԿ Շիրակի շրջկոմ

1514.  ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության ձեռնարկությունների սկկ

1515.  ՀԽՍՀ կապի և ավտոտրանսպորտի հանրապետական մարմինների սկկ

1516.  Երևանի գյուղատնտեսական արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

1517.  «ԻՐԵԱ» համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

1518.  Սենիկ Հովհաննեսի Մկրտչյան- տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳԱԱ  ակադեմիկոս

1519.  ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Ատոմէներգասեյսմանախագիծ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

1520.  Կիրովականի հաստոցաշինական և էլեկտրատեխնիկական ձեռնարկությունների սկկ 

1521.  Արամ Գրիգորի Քաթանյան - դիրիժոր, մանկավարժ

1522.  ԽՍՀՄ մթերումների նախարարության ՀԽՍՀ լիազոր

1523.  ՀԽՍՀ զբոսաշրջության և էքսկուրսիաների վարչություն

1524.  Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների նամակների հավաքածու

1525.  Հայաստանի հանրապետական խոտի մթերումների գրասենյակ («Զագոտսենո»)

1526.  Հայաստանի  հացամթերումների գրասենյակ («Զագոտզեռնո», «Զագոտսենո»)

1527.  Կիրովականի շինանյութերի արդյունաբերության ձեռնարկություների սկկ  

1528.  Ահարոնյան Հրայր Նորայրի - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

1529.  Երևանի  լաքերի և ներկերի գործարան

1530.  Երևանի N 17 հատուկ հրետանային դպրոց

1531.  Մանուչարյան Լևոն Նիկոլայի - գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր

1532.  Միրզաբեկյան Էմիլ Հայկի – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս

1533.  Բուժական խոտաբույսերի մշակման հայկական գրասենյակ

1534.  Երևանի «Ալմաստ» ՓԲԸ            

1535.  Համամիութենական  «Դինամո» ընկերություն հայկական հանրապետական խորհուրդ

1536.  Սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական գործիչների անձնական փաստաթղթերի հավաքածու
   
1537.  Հայաստանի  դեմոկրատական  կուսակցություն    

1538.  ՀՍԽՀ լուսավորության Ժողկոմատին կից  Աշխարհագրական ընկերություն

1539.  ՀՀ ճարտարապետության պետկոմին առընթեր նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննության վարչություն

1540.  ՀԽՍՀ  արտասահմանյան տուրիզմի  վարչություն

1541.  «Հայճենապակի» արտադրական միավորում

1542.  ԽՍՀՄ էլէկտրակայանների նախարարության հայէներգոյի բանվորական մատակարարման բաժիններ

1543.  Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ինքնուրյուն նախագծա-կոնստրուկտորական բյուրո

1544.  Կոստան Արտավազդի Կոստանյան - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս

1545.  Սերգեյ Քրիստոփորի Շահնազարյան-տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, գյուտարար

1546.  ԽՍՀՄ առևտրի նախարարության  «Գիպրոտորգ» նախագծային ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

1547.  Գաբրիել Միքայելի Գյուրջյան – ՀԽՍՀ ժողովրդան նկարիչ, պրոֆեսոր

1548.  Երևանի N 1 կոշիկի գործարան

1549.  ՀԽՍՀ հատուկ առևտրի վարչություն

1550.  ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության էլեկտրամեքենաշինության գիտահետազոտական և տեխնոլոգիական ինստիտուտ

1551.  ՀԽՍՀ կապի աշխատողների մատակարարման վարչություն

1552.  ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Հայգազնախագիծ» ինստիտուտ

1553.  «Հայգյուղտեխնիկա» հանրապետական միավորում

1554.  ՀԽՍՀ կինո-ֆոտո աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1555.  ՀՀ տրանսպորտի և հաղորդակցության նախարարության «Հայպետճաննախագիծ» ձեռնարկություն

1556.  ՀԽՍՀ հասարակական սննդի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1557.  Անդրառևտրի Մարգարայի առևտրի բազա

1558.  Կաբելային արդյունաբերության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի բաժանմունք

1559.  Երևանի  «Պլաստպոլիմեր» գիտահետազոտական ինստիտուտ

1560.  ԽՍՀՄ արտաքին առևտրի ժողկոմատի լիազորության Անդրկովկասի արտահանման առևտրական գրասենյակի Արևելյան  Անատոլիայի  բաժանմունք

1561.  Հայաստանի վետերանների կազմակերպություններ

1562.  Հայ ավետարանականաց համայնքի խորհուրդ

1563.  ՀԽՍՀ հացթուխների արհմիության հանրապետական կոմիտե

1564.  Հայաստանի հանրապետական «Պիշչևիկ» կամավորական ընկերություն

1565.  «Հայաստան»  մարզական  միություն
   
1566.  Հայաստանի  հասարակական-քաղաքական  կազմակերպություններ 
  
1567.  ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարության շինտրեստ

1568.  ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդին կից արհեստագործական և սպառկոոպերացիայի գործերի գլխավոր վարչության ՀԽՍՀ ավագ տեսչի ապարատ

1569.  ՀԽՍՀ փայտամշակման և թղթի արտադրության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1570.  Նաիրի Զարյան - բանաստեղծ,արձակագիր, դրամատուրգ: Անժելա Ստեփանյան - արձակագիր

1571.  ՀԽՍՀ սանիտարահամաճարակային կայան

1572.  Կիրովականի առևտրական ձեռնարկությունների սկկ

1573.  Երևանի երաժշտական գործիքների փորձարարական գործարան

1574.  Հակոբյան Կորյուն Հարությունի-ԽՍՀՄ ժողովրդական ճարտարապետ

1575.  ԽՍՀՄ էլեկտրոնային արդյունաբերության նախարարության «Էրեբունի» արտադրական միավորման կոնստրուկտորատեխնոլոգիական բյուրո

1576.  Համամիութենական «Հիդրոէներգոնախագիծ» ինստիտուտի հայաստանյան բաժին

1577.  Կիրովականի վարչական և ադմինիստրատիվ մարմինների սկկ 

1578.  ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության աշխատանքի գիտական կազմակերպման կենտրոն

1579.  Երևանի սննդի արդյունաբերության տեխնիկում

1580.  ՀԽՍՀ  Պետպլանի պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտ

1581.  Հայաստանի կանանց հանրապետական խորհուրդ

1582.  Մարգարյան աբրիել Մովսեսի - բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1583.  Կիրովականի  էներգետիկ ձեռնարկությունների սկկ 

1584.  ՀԽՍՀ նավթարդյունաբերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1585.  ՀԽՍՀ  էլեկտրոնային արդյունաբերության ձեռնարկությունների սկկ

1586.  ՀՀ գթության և առողջության  «Ապավեն» հայկական ֆոնդ

1587.  ՀԽՍՀ  ծրագրավորման  և  չափորոշման  գիտահե-տազոտական հիմնարկների  սկկ  

1588.  «Հայպղինձ» տրեստ

1589.  Խաղաղության միջազգային նամաժողովի Հայաստանի համախոհների ստորագրության թերթիկներ

1590.  ՀԽՍՀ շինարարության նախարարության շինանյութերի արտադրության շինարարության արդյունաբերության գլխավոր վարչության

1591.  ՀՍԽՀ մարտնչող անաստվածների ընկերության կենտրոնական խորհուրդ

1592.  N13291 զինվորական մասի օժանդակ տնտեսություն

1593.  ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհին կից հատուկ գրասենյակ

1594.  ՀԽՍՀ Պետպլանի հաշվողական կենտրոն

1595.  Մելքոնյան Գարեգին Սարգսի- տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ՀԽՍՀ վաստակավոր գյուտարար

1596.  ՀՀ հասարակական գործիչների անձնական փաստաթղթերի հավաքածու  

1597.  «Հայշինտեխկազմ» տրեստի նախագծակոնստրուկտորական տեխնոլոգիական կոոպերատիվ «Նորաշեն»

1598.  ԽՍՀՄ կենտրոնական վիճվարչության հաշվողական աշխատանքների մեքենայացման համամիութենական պետական նախագծատեխնոլոգիական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

1599.  Էներգետիկ համալիրների համամիութենական պետական նախագծային հետախուզական և գիտահետազոտական «Էներգացանցնախագիծ» ինստիտուտի հայկական մասնագիտացված բաժանմունք

1600.  ՀԽՍՀ ժողովրդական դատավորների ընտրության հաշվիչ հանձնաժողովներ

1601.  ՀԽՍՀ տեքստիլ արդյունաբերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1602.  Երևանի  Օստրովսկու անվան ռուսական մանկավարժական ուսումնարան 

1603.  Երևանի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան

1604.  Երևանի շինարարական մասերի գործարան

1605.  ՀԽՍՀ արհմիությունների պետական կոմիտեին կից աշխատանքի պաշտպանության Երևանի գիտահետազոտական լաբորատորիա

1606.  ՀԽՍՀ արհեստագործական կոոպերացիայի գլխավոր վարչության «Սնունդարդմիություն»

1607.  Բալասանյան Ալբերտ Հովհաննեսի-  ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ

1608.  ՀԽՍՀ շինարարության և շինանյութերի ԳՀԻ-ների սկկ 

1609.  ՀԽՍՀ ներքին գործերի նախարարության հայաստանյան մատակարարման գրասենյակի Ռոստովի գործակալություն

1610.  Հերունի Պարիս Միսակի- ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետական մրցանակների դափնեկիր, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

1611.  ՀԽՍՀ ալրաղացների աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1612.  Անդրկովկասի պղնձամոլիբդենային տրեստ

1613.  Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի հանրապետական արտադրական միավորում

1614.  ՀԽՍՀ  բերքատվությունը որոշող միջշրջանային  պետական տեսչություններ

1615.  «Նեյրոն» արտադրական միավորման հատուկ կոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական բյուրո

1616.  ԽՍՀՄ փայտամշակման և թղթի արդյունաբերության նախարարության հարկային գրասենյակ

1617.  Ղափանի պղնձի կոմբինատ

1618.  ՀԽՍՀ ֆինանսների և բանկային հմակարգի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1619.  «Հայծխախոտ» տրեստ

1620.  ՀԽՍՀ կոլխոզային շինարարությանը օժանդակող գիտատեխնիկական ընկերություն

1621.  Համամիութենական ֆիզիկատեխնիկական, ռադիոտեխնիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտի ռադիոֆիզիկական չափումների հայկական բաժին

1622.  ԽՍՀՄ հողժողկոմատի  հարավարևելյան ղռերի հողերի  ոռոգման շինարարական վարչություն

1623.  «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյա հոբելյանի հանրապետական հանձնաժողով

1624.  ՀՀ  գիտության  և նորաստեղծության ազգային ֆոնդ

1625.  Երևանի ձեթօճառի կոմբինատ

1626.  Նանսեն Հարությունի Միքայելյան - բանաստեղծ, թարգմանիչ

1627.  «Կովկասէլեկտրամոնտաժ» տրեստի Երևանի վարչություն

1628.  Երևանի մսի կոմբինատ

1629.  ՀԽՍՀ  կապի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1630.  ՀԽՍՀ  գազիֆիկացման և գազամատակարարման  արտադրական միավորում

1631.  ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայգյուղմատ» գրասենյակ

1632.  Երևանի մետաղական իրերի գործարան

1633.  Ալրաղացների, ալյուրի և ձավարեղենի արտադրության գիտատեխնիկական ընկերության հայկական գործակալություն

1634.  ՀԽՍՀ հողժողկոմատի ջրային վարչությանն առընթեր նախագծահետախուզական խումբ

1635.  «Հայհիդրոէներգոշին» կոմբինատ

1636.  Մելիքյան Արսեն Արտուշի – ճարտարապետ

1637.  Այգեգործության և գինեգործության գիտահետազոտական ինստիտուտ

1638.  ՀԽՍՀ ավիացիայի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

1639.  ՀԽՍՀ Պետանվտանգության կոմիտեի և նրա բաժանմունքների սկկ

1640.  Երևանի բժիշների կատարելագործման ինստիտուտ

1641.  «Պլաստիկ» արտադրական միավորում

1642.  Երևանի թեթև արդյունաբերության տեխնիկում

1643.  Հայաստանի պատանի մարմնամարզիկների դպրոց

1644.  ԳԱԱ բուսաբանական ինստիտուտ

1645.  ԳԱԱ հրատարակչություն և տպարան

1646.  Երևանի էլեկտրատրանսպորտի  վարչության և Մետրոպոլիտենի սկկ

1647.  «Աստրո» գիտաարտադրական միավորում

1648.  ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայբուժտեխնիկա» պետական ձեռնարկություն

1649.  ՀԽՍՀ մելիորատիվ շինարարության գլխավոր վարչություն «Հայգլխջրշին»

1650.  ՀԽՍՀ արդարադատության նախարարության սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական լաբորատորիա

1651.  Երևանի ռադիոկապի տեխնիկում

1652.  ՀԽՍՀ պետռեսուրսների և մատակարարման ձեռնարկությունների սկկ

1653.  ՀԽՍՀ Պետշինի սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնական լաբորատորիա

1654.  Հայաստանի ջրային և գազային սարքավորումների արտադրության ձեռնարկությունների սկկ

1655.  «Հայագրոշին» կենտրոնական չափորոշիչ-հետազոտական կայան

1656.  Կասյան Մարտին Վահագի - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պետական մրցանակի դափնեկիր, ակադեմիկ

1657.  Երևանի մետաղյա իրերի արտադրության ձեռնարկությունների սկկ

1658.  Կոնստրուկտորական բյուրոների սկկ

1659.  Հայաստանի կուսակցական կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ուսումնական հաստատությունների սկկ

1660.  Երևանի սննդարդյունաբերության ձեռնարկությունների սկկ   

1661.  ՀԽՍՀ ջրային տնտեսության հանրապետական և տեղական մարմինների սկկ 

1662.  ՀԽՍՀ անասնաբուծական ԳՀԻ-ների սկկ

1663.  ՀԽՍՀ կոոպերատիվ  և տնայնագործական արդյունաբերության միությունների սկկ

1664.  ՀԽՍՀ ջրաօդերևութաբանական (հիդրոմետեորոլոգիայի) և բնական միջավայրի վերահսկողության վարչության ու Սևանի հիդրոմետօբսերվատորիայի սկկ

1665.  Երևանի ոսկերչական գործարանների և «Հայոսկի»  արտադրական միավորման սկկ

1666.  ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության և երկրաբանա-հետախուզական արշավախմբերի սկկ 

1667.  ՀԽՍՀ թեթև« տեղական և կենցաղսպասարկման հանրապետական մարմինների սկկ 

1668.  Գեղարվեստական և սպորտային իրերի արտադրական ձեռնարկությունների սկկ

1669.  Համամիութենական ԳՀԻ-ների հայկական մասնաճյուղերի սկկ

1670.  Էլեկտրասարքավորումների արտադրության ձեռնարկությունների սկկ

1671.  ԽՄԿԿ ԿԿ-ին առընթեր ՄԼԻ-ի հայկական մասնաճյուղի կուսակցական  արխիվի ֆոտոփաստաթղթերի հավաքածու

1672.  Հասարակական կազմակերպությունների սկկ 

1673.  Դիլիջանի շրջանի սկկ

1674.  «Գթություն» հայկական բարեգործական միություն

1675.  Հայաստանի մանկական ֆոնդ

1676.  Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններ

1677.  ՀԿԿ ղեկավար գործիչների անձնական փաստաթղթեր

1678.  «Հայոց համազգային շարժում» կուսակցություն

1679.  «ԱԻՄ-Ք» կուսակցություն

1680.  «ՀՀ որսորդների և ձկնորսների միություն» ասոցիացիա

1681.  ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության «Քար և սիլիկատներ» գիտաարտադրական միավորում

1682.  Աշխատանքի և զբաղվածության հանրապետական ծառայություն

1683.  ԽՍՀՄ անտառային տնտեսության Պետական կոմիտեի համամիութենական պետական նախագծա-հետախուզական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

1684.  ԽՍՀՄ քիմիական արդյունաբերության նախարարության «Սոյուզքիմպլաստ» համամիութենական միավորման Տեր-Ղազարյանցի անվան Կիրովականի Պոլիմերային    սոսինձների պետական գիտահետազոտական ու նախագծային ինստիտուտ

1685.   Դուրյան Լյուդվիգ Ծերունի - բանաստեղծ,թարգմանիչ,ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ
       
1686.    Ջրբաշյան Էդվարդ Մկրտիչի - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմի-կոս,բանա¬սի¬րական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր
       
1687.   ՀԿ(բ)Կ Ղզլղոչի գավառակային կոմիտե
       
1688.    Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն
       
1689.    Մուրադյան Սուրեն Ստեփանի - բանաստեղծ, մանկագիր,դրամատուրգ,երգիծաբան,հրապարակախոս
       
1690.    Գալոյան Գալուստ Անուշավանի - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,պատմական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր
       
1691.    ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն
       
1692.    ՀՀ Առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս  Լ.Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտա-հետազոտական ինստիտուտ
       
1693.   ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
       
1694.    «Հայհրուշակ□»ԲԲԸ
       
1695.    Իշխանյան Ռաֆայել Ավետիսի - գրականագետ, լեզվաբան, մատենագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
       
1696.     Վասիլյան Հովիկ Մարտունի - հասարակական- քաղաքական գործիչ
       
1697.     ՀՀ Կառավարման դպրոց
       
1698.     Հմայակ Սիրաս (Հմայակ Սահակի Ոսկանյան) - արձակագիր,ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ
       
1699.     ՀՀ պետական գնումների գործակալություն
       
1700.     Արզումանյան Սևակ Հարությունի - գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր
       
1701.     Արզումանյան Աշոտ Մարտիրոսի - արձակագիր,լրագրող,բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ՀԽՍՀ կուլտուրայի վաստակավոր գործիչ
       
1702.     Մաթևոսյան Ռաֆայել Իվանի - պատմական գիտությունների դոկտոր
       
1703.     Բարխուդարյան Վլադիմիր Բախշիի - ՀԽՍՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,պատմաբան
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1704.     ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատ
           
1705.     Մանանդյանների ընտանեկան ֆոնդ
       
1706.     Մարգարյան Անդրանիկ Նահապետի -ՀՀ վարչապետ, ՀՀԿ նախագահ,ազգային պետական,քաղաքական գործիչ
       
1707.     ՀՀ կառավարությանն առընթեր գույքի կառավար¬ման վարչություն
       
1708.     ՀՀ Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով
       
1709.     ՀՀ կապի նախարարության «Հայփոստ» ՊՓԲԸ
       
1710.     Սարգսյան Արմեն Վարդանի - դիվանագետ,պետա-կան և հասարակական գործիչ,ֆիզմաթ գիտութ¬յուն-ների դոկտոր,պրոֆեսոր, (ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Անգլիայում)
         
1711.     Երևանի էլեկտրատեխնիկական տեխնիկում
       
1712.     Ավետիսյան Հրանտ Ալեքսանդրի - ԳԱԱ ակադեմիկոս
       
1713.     Բեկնազարյան Համո Իվանի - կինոռեժիսոր, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ
       
1714.     Քոչարյան Նորայր - ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ
       
1715.     Ալիխանյան Արտեմ - ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ
       
1716.     Ֆոտոփաստաթղթերի հավաքածու
       
1717.     Կրկյաշարյան Սիմոն Միսակի - ակադեմիկոս,պատ-մական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր
       
1718.     Մնացականյան Վազգեն - գրականագետ,բանասեր
       
1719.     «Դվին» հյուրանոցային համալիր
       
1720.     «Մանկական աշխարհ» հանրախանութ «Ուիվերսալ սերվիս»  առևտրական կոոպերատիվ
       
1721.     Հովհաննիսյան Արմեն Արշավիրի - լրագրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս
       
1722.     «Էլևիտ» ՍՊԸ
       
1723.     Շտիկյան Սուրեն Արշավիրի -   գրականագետ,բանասիրական գիտությունների թեկնածու
       
1724.     Ջահուկյան Գևորգ Բեգլարի - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,գիտության վաստակավոր գործիչ
       
1725.     ՀՀ ատոմային էլեկտրակայան
       
1726.     ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչություն
                                                              
1727.     Աճեմյան Վարդան Մկրտչի - ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր  /ընտ. ֆոնդ/
       
1728.     Ավետիսյան Ժիրայր Գրիգորի - կինոռեժիսոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
       
1729.     Քեշիշյան Գ. Հակոբյան Անժիկ
       
1730.     Տերոյան Վարազդատ Մկրտչի - գիտական,հասարակական գործիչ, մտավորական
       
1731.     Աղայան Էդվարդ Բագրատի - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,ՀՍՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ,բանասիրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր
                                                                                                                                                                                                                           
1732.     Հուրունց Լեոնիդ /Լեոնիդ Կարախանի Ավանեսով/ - արձակագիր
       
1733.     Այգեգործների սպառողական կոոպերատիվների հայկական հանրապետական միություն
       
1734.     Բեհբուդյան Սանդրո /Սարգիս/ Արտաշեսի - արխիվագետ
        
1735.     Երեմյան Սուրեն Տիգրանի - պատմական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր,ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս
       
1736.     Ավետիսյան Ժիրայր Նորայրի - բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ
       
1737.     Նահապետյան Էդուարդ Սամվելի - իրանահայ բժիշկ
       
1738.     Կարապետյան Սերգեյ Արմենակի - տնտեսագիտության դոկտոր
       
1739.     Կարապետյան Բակուր /Բորիս/ Ավանեսի - արձակագիր,հրապարակախոս
       
1740.     Պետրոսյանց Խաչատուր
       
1741.     Գուրգեն Մահարի /Գուրգեն Գրիգորի Աճեմյան/ - բանաստեղծ,արձակագիր,գրականագետ
       
1742.     «Նաիրի» ԲԲԸ
       
1743.     Գրիգոր Արամի Գուրզադյան - աստղաֆիզիկոս, ակադեմիկոս, արձակագիր, գեղանկարիչ
       
1744.     Խաչատրյան Ռոբերտ Հրաչիկի - պատմաբան,հասարակական-քաղաքական գործիչ,հրապարակախոս
       
1745.     Զորի Հայկի Բալայան - գրող, հրապարակախոս, լրագրող, ազգային-հասարակական գործիչ
       
1746.     ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն    

1747.     Սամվել Համբարձումի Համբարձումյան - գեղանկարիչ, գծանկարիչ    

1748.     «Լինսի հիմնադրամ»        

1749.     Էմմա Սերոբի  Սերգեյի  Վարդանյան --դերասանուհի, ՀԽՍ Հ ժողովրդական արտիստուհի     

1750.     ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն  

1751.     Մուրադյան Պարույր Մամբրեի –պատմական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր     

1752.     Սարինյան Սերգեյ Ներսեսի - գրականագետ,բանասիրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս      

1753.     Պարույր Սևակ - բանաստեղծ,բանասիրական գիտությունների դոկտոր    

1754.     «Հազարամյակի մարտահրավեր» հինմադրամ ՊՈԱԿ        

1755.     ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով      

1756.     Անձնակազմի վերաբերող միացյալ արխիվային ֆոնդ        

1757.     Հարությունյան Սաղաթել Մամիկոնի - բանաստեղծ,արձակագիր,դրամատուրգ,թարգմանիչ ՀԽՍՀ կուլտուրայի վաստակավոր գործիչ        

1758.     Հայազգի ռազմական գործիչների փաստաթղթերի հավաքածու    

1759.     Կապուտիկյան Սիլվա Բարունակի - բանաստեղծուհի,արձակագիր,թարգմանչուհի,հրապարակախոս,ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս    

1760.     Լևոն Մկրտչյան - գրականագետ,թարգմանիչ, բանասիրրրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր 

1761.      « Արմենտել »ՓԲԸ  

1762.      ՀԽՍՀ  Երկրաբանական վարչություն

1763.     Հեռուստատեսային ֆիլմերի «Երևան» ստուդիա     

Հայաստանի ազգային արխիվի Երևանի քաղաքային նախկին մասնաճյուղի ֆոնդերի ցուցակ

Ե-1.    Երևանի քաղխորհրդի գործկոմ

Ե-2.   Երքաղսովետի գործկոմի ֆինանսական վարչություն

Ե-3.    Ժողվերահսկողության քաղաքային վաչություն

Ե-4.    Երքաղխորհրդի սպասարկման ոլորտի վարչություն

Ե-5.    26 կոմիսարների շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-6.   26 կոմիսարների շրջանի բնակտնտե-սության արտադրական վարչություն

Ե-7.    26 կոմիսարների շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-8.    26 կոմիսարների շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-9.    26 կոմիսարների շրջանի ֆինբաժին

Ե-10.    Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-11.    Շահումյանի շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-12.    Շահումյանի շրջանի բնակտնտե-սության արտադրական վարչություն

Ե-13.    Շահումյանի շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-14.    Սպանդարյանի շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-15.    Սպանդարյանի շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-16.    Սպանդարյանի շրջանի բնակտնտե-սության արտադրական վարչություն

Ե-17.    Սպանդարյանի շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-18.    Սպանդարյանի շրջանի ֆինբաժին

Ե-19.    Մյասնիիկյանի  շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-20.    Մյասնիիկյանի շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-21.    Մյասնիիկյանի  շրջանի ֆինբաժին

Ե-22.    Խորհրդային շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-23.    Խորհրդային շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-24.    Խորհրդային շրջանի ֆինբաժին

Ե-25.    Խորհրդային շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-26.    Ժողվերահսկողության Սովետականի շրջանային կոմիտե

Ե-27.    «Ջրմուղ-կոյուղու» արտադրական գլխավոր վարչություն

Ե-28.    «Կոմունշին» գլխավոր վարչություն

Ե-29.    Էրեբունու շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-30.    Էրեբունու շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-31.    Էրեբունու շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-32.    Ժողվերահսկողության Օրջոնիկիձեի շրջանային կոմիտե

Ե-33.    Էրեբունու շրջանի ֆինբաժին

Ե-34.    Առաջին պետական նոտարական գրասենյակ

Ե-35.    Քաղաքային էլեկտրատրանսպորտի վարչություն

Ե-36.    Նյութատեխնիկական մատակարարման վարչություն

Ե-37.    Մյասնիիկյանի  շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-38.    Բնության պահպանության ընկերության քաղաքային և շրջանային խորհուրդներ

Ե-39.    Շենգավիթի շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-40.    Շենգավիթի շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-41.    Շենգավիթի շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-42.    Շենգավիթի շրջանի ֆինբաժին

Ե-43.    Ժողվերահսկողության Սպանդարյանի շրջանային կոմիտե

Ե-44.    «Գիտելիք» ընկերության Երևանի քաղաքային կազմակերպություն 

Ե-45.    Երքաղխորհրդի գործկոմի գյուղբաժին

Ե-46.    Երքաղխորհրդի գործկոմի կինոֆիկացիայի վարչություն

Ե-47.    Ժողվերահսկողության Շենգավիթի շրջանային կոմիտե

Ե-48.    Երքաղխորհրդի գործկոմի ֆիզկուլտու-րայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի քաղաքային խորհուրդ

Ե-49.    Երքաղխորհրդի գործկոմի մշակույթի վարչություն

Ե-50.    Ժողվերահսկողության 26 կոմիսարների շրջանային կոմիտե

Ե-51.    Երքաղխորհրդի գործկոմի բնակտնտե-սության արտադրական վարչություն

Ե-52.    Երքաղխորհրդի գործկոմի կրթության վարչույթուն

Ե-53.    Երքաղխորհրդի գործկոմի բարեկարգ-ման և կանաչապատման գլխավոր արտադրական վարչություն

Ե-54.    Երքաղխորհրդի գործկոմի կապիտալ շինարարության գլխավոր վարչություն

Ե-55.    Կիրովյան շրջսովետի գործկոմ

Ե-56.    Երքաղխորհրդի գործկոմի առողջա-պահության վարչություն

Ե-57.    Էրեբունու շրջանի բնակտնտեսության արտադրական վարչություն

Ե-58.    Հայաստանի ազգային արխիվի Երևանի քաղաքային մասնաճյուղ

Ե-59.    Թիվ 2 մանկան տուն

Ե-60.    Ժողվերահսկողության Մյասնիկյանի շրջանային կոմիտե

Ե-61.    Երևանի պատմության թանգարան

Ե-62.    Հասարակական սննդի առևտրա-արտադրական միավորում

Ե-63.    Ժողվերահսկողության Շահումյանի շրջանային կոմիտե

Ե-64.    Աշխատանքի բաժին

Ե-65.    Շորբուլաղի գյուղսովետ

Ե-66.    Երքաղկրթբաժնի ուսուցիչների կատարելագործման  ինստիտուտ

Ե-67.    Առևտրի վարչություն

Ե-68.    Ռեստորանների և սրճարանների տրեստ

Ե-69.    Սոցիալական ապահովության բաժին

Ե-70.    «Հայգազ» ՊՁ-ի «Երևանգազ» ՓԲԸ

Ե-71.    Երևան քաղաքի հեռախոսային ցանցի վարչություն

Ե-72.    Շահումյանի շրջանի ֆինբաժին

Ե-73.    Շահումյանի շրջանի գյուղվարչություն

Ե-74.    Սովետաշենի ավանային սովետ

Ե-75.    Մարիա Խերիբեկյան

Ե-76.    Երքաղխորհրդի գործկոմի պլանային հանձնաժողով

Ե-77.    Ջերմային տնտեսության արտադրական միավորում

Ե-78.    ԴՕՍԱԱՖ-ի Երևանի քաղաքային կոմիտե

Ե-79.    Նոր Արեշի «Լենինյան ուղի» կոլտնտեսություն

Ե-80.   Շահումյանի շրջանի ջրային տնտեսության բաժին

Ե-81.    Հաղթանակի գյուղսովետ

Ե-82.    Անաստասավանի գյուղսովետ

Ե-83.    Նորագավթի գյուղսովետ

Ե-84.    Նոր կյանքի ավանային սովետ

Ե-85.    Թաիրովի գյուղսովետ

Ե-86.    Դավիթաշենի գյուղսովետ

Ե-87.    Շահումյանի ավանային սովետ

Ե-88.    Երքաղխորհրդի գործկոմի արդյունաբե-րական ձեռնարկությունների վար-չություն

Ե-89.    Նոր Արեշի գյուղսովետ

Ե-90.    Նորագավթի «Նոր ուղի» կոլտնտե-սություն

Ե-92.    Ներքին Շենգավիթի գյուղսովետ

Ե-93.    18-րդ կուս. համագումարի անվան կոլտնտեսություն

Ե-94.    22-րդ կուս. համագումարի անվան կոլտնտեսություն

Ե-95.    Հրանտ Դանիելյան

Ե-97.    Ներքին Շենգավիթի կոլտնտեսություն

Ե-98.    Շահումյանի անվան կոլտնտեսություն

Ե-99.    Հաղթանակի կոլտնտեսություն

Ե-100.  Սպանդարյանի շրջանի պետական նոտարական գրասենյակ

Ե-101.  Երքաղխորհրդի գործկոմի բնակֆոնդի հաշվառման, բաշխման և փոխանակ-ման վարչություն

Ե-102.   Մաշտոցի շրջխորհրդի գործկոմ

Ե-103.  Արաբկիրի շրջանի բնակֆոնդի հաշվառման և բաշխման բաժին

Ե-104.    Արաբկիրի հարկային տեսչություն

Ե-105.    Շենգավիթի շրջանի բնակֆոնդի հաշվառման և բաշխման բաժին

Ե-106.    Մաշտոցի շրջանի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Ե-107.    Մաշտոցի շրջանի ժողկրթբաժին

Ե-108.    Շենգավիթի հարկային տեսչություն

Ե-109.    Հակոբ Մանուկյան

Ե-110.    Քանաքեռի ավանային սովետ

Ե-111.    Ավանի գյուղսովետ

Ե-112.    Երքաղխորհրդի գործկոմի շինարարու-թյան և ճարտարապետության գործերի գծով բաժին

Ե-113.    Երևան քաղաքի վիճակագրական վարչություն

Ե-114.    Երևանի բարձրագույն մարզական վարպետության դպրոց

Ե-115.    Կիրովյան շրջանի շինգրասենյակ

Ե-116.    Սպանդարյանի շրջանի շինգրասենյակ

Ե-117.    Ստալինյան շրջանի շինգրասենյակ

Ե-118.    Մոլոտովյան շրջանի շինգրասենյակ

Ե-119.    Երևանի մանկավարժական ուսում-նարան

Ե-120.    Երքաղխորհրդի գործկոմի ճարտարա-պետական արվեստանոց

Ե-121.   Էրեբունու ՍԱՏԿ

Ե-122.    Բարեկարգման հատուկ տեսչություն

Ե-123.    Տրանսպորտի և կապի կազմակերպման վարչություն

Ե-124.    Խոհրդային շրջանի բնակտնտեսության արտադրական վարչություն

Ե-125.    Շահումյանի շրջանի Անաստասավանի Միկոյանի անվան կոլտնտեսություն

Ե-126.    Շահումյանի շրջանի Դավիթաշեն գյուղի 19-րդ կուս. համագումարի անվան կոլտնտեսություն

Ե-127.    Շենգավիթի ՍԱՏԿ

Ե-128.    Արաբկիրի ՍԱՏԿ

Ե-129.    Մյասնիկյանի շրջխորհրդի գործկոմի բնակտնտեսության արտադրական վարչություն

Ե-130.   «Հայառիմպեքս» ֆիրմա (Цветметснаб)

Ե-131.    «»Հայպտուղարդ» ՊՁ

Ե-132.    Կենսաթոշակային զբաղվածության Շահումյանի շրջանային բաժանմունք

Ե-133.    «երքիմշին» ՓԲԸ-ի 27 ԴՁ

Ե-134.    «Կոմունմատ» ԲԲԸ

Ե-135.    «Երիտասարդության պալատ» ՊՓԲԸ

Ե-136.    «Պետապ» ՓԲԸ

Ե-137.    Ավտոտրանսպորտային թիվ 1 ՓԲԸ

Ե-138.    Բեռների տրանսպորտային առաքման ՊՓԲԸ

Ե-139.    Երևանի ջերմային տնտեսության ՊՓԲԸ-ի «Մաշտոց» և «Շահումյան» ԴՁ

Ե-140.    Թիվ 4 ԲԱՏ ՊՓԲԸ

Ե-141.    «Նոյ» թիվ 6 տպարան

Ե-142.    «Երևանի փորձաարտադրական հացի գործարան» ԲԲԸ

Ե-143.    «Մուշ» /Կրասնի շվեյնիկ/ կարի ֆաբրիկա

Ե-144.    «Հայպետառնախագիծ» ՓԲԸ (Гипроторг)

Ե-145.    ՀՀ ՆԳՆ «Շինմոնտաժ» ՊՓԲԸ

Ե-146.    Երկաթ-Բետոնյա կոնստրուկցիաների թիվ 8 գործարան

Ե-147.    ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության և շահագործման մինիստրություն (ГУШОСДОР)

Ե-148.    «Երարդշին»ՓԲԸ

Ե-150.    «Գրիգոր Զոհրապ» համալսարան

Ե-151.    «Սերմեր» աչտադրաառևտրական ֆիրմա ՊՓԲԸ

Ե-152.    «Ատլաս» ՍՊԸ

Ե-153.    «Շուշան» ԲԲԸ

Ե-154.    «Կոնդենսատոր» ԳԱ ՊՁ

Ե-155.   «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական ՊՓԲԸ

Ե-156.    «Վերամբարձ կռունկ» ԲԲԸ

Ե-157.    «Մետաղական կոնստրուկցիաների գործարան» ՓԲԸ (Հիդրոէներգոշին)

Ե-158.    «Մետշին» ԲԲԸ (Մետիզ)

Ե-159.    «Երքիմշին» ԲԲԸ

Ե-160.    Նորաձևության տուն «Ռենեսանս»

Ե-161.    «Հայառտեխնիկա» ՓԲԸ

Ե-162.    Թիվ 2 ավտոտրանսպորտային ՊՓԲԸ

Ե-163.    «Սպառշինինդուստրիա» ՍՊԸ

Ե-165.    «Պոմպեր» ԲԲԸ

Ե-166.    «Քիմռեակտիվ» ԲԲԸ

Ե-167.    «Հիդրոմասնագիտշին» ՓԲԸ

Ե-168.    «Հայք» կարի ֆաբրիկա (Կլարա Ցետկին)

Ե-169.    Խորհրդային շրջանի պետական նոտարական գրասենյակ

Ե-170.    «Շինարար-28» ԲԲԸ

Ե-171.    Արաբկիրի շրջանի պետական նոտարական գրասենյակ

Ե-172.    «Տրանսգազշին» ՍՊԸ

Ե-173.    Թիվ 2 հացի գործարան

Ե-174.    ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման մոդելային կոշիկի ֆաբրիկա (ФМО)

Ե-175.    “Հրաշք մաքրություն” արտադրական կոոպերատիվ

Ե-176.    “Սանտեխմոնտաժ” տրեստ

Ե-177.    “Շինարար-31” ԲԲԸ

Ե-178.    “Մագ” ՓԲԸ

Ե-179.    “Քիմռեակտիվների առևտրաար-տադրական կենտրոն” ՓԲԸ

Ե-180.    Գառնիի տիեզերական աստղա-գիտության ինստիտուտ

Ե-181.    Հայաստանում տուրիզմի զարգացման հիմնադրամ

Ե-182.    Թանգարանագիտության հանրա-պետական գիտամեթոդական կենտրոն

Ե-183.    “Հուշարձանների հետազոտման գիտաարտադրական կենտրոն” ՓԲԸ

Ե-185.    Երևանի “Ճանշին” ԲԲԸ

Ե-186.    “Ջերմային տնտեսություն” ՊՓԲԸ-ի “Քանաքեռ” ԴՁ

Ե-187.    ԿԷԴ ուսումնական կենտրոն

Ե-189.    “Ապրո Թրեյդինգ” ՍՊԸ (7-րդ շուկա)

Ե-190.    “Պահոց” ԲԲԸ (Հայոսկերչառ)

Ե-191.    ”Ղեկավար կադրերի և մասնագետների վերապատրաստման ինստիտուտ” ՊՁ

Ե-192.    Հյուսիս-Կովկասյան զինվորական օկրուգի առևտրի վարչություն

Ե-194.    “Երևանգազ” ՊՓԲԸ

Ե-195.    “Վերանորոգման տրեստ-հրապարակ” ՓԲԸ

Ե-196.    ՀՀ Կրթության և գիտության կենտրոնացված հաշվապահության վարչություն

Ե-197.    “Հրազդան-1”  ՓԲԸ

Ե-198.    “Դվինինտերշին” ՍՊԸ

Ե-199.    “Արդշին” ՓԲԸ

Ե-200.    Կամավոր հրշեջ ընկերության “Հրշեջ-տեխնիկական “ ԴՁ

Ե-201.    “Շինարար-32” ԲԲԸ և 24 ԴՁ

Ե-202.    Հայշինանյութառ ՊՁ

Ե-203.    Գյուղատնտեսության նախարարության ենթակա կազմակերպություններ

Ե-204.    Երհացառ ՊՁ

Ե-205.    Երևանի “Հաց” արտադրական միավորում

Ե-206.    Երևանշին միավորում

Ե-207.    Էրեբունու անտառտնտեսություն

Ե-208.    “Սպասարկման և շահագործման տնօրինություն” ՊՓԲԸ

Ե-209.    “Ալյումին” ՍՊԸ

Ե-210.    Էներգետիկական պետական հսկողու-թյան և էներգախնայողության գլխավոր վարչություն (Էնեգապետհսկողություն)
 
Ե-211.    “Հրազդան-2” ՊՓԲԸ

Ե-212.    Հանրապետական հեռագրատուն

Ե-213.    “Մարմարիկ” ՓԲԸ

Ե-214.    Նոր-Նորք  համայնքի սանիտարական մաքրում և ճանապարհների շահագործում ՓԲԸ

Ե-215.    “Մշակույթ” ԾԻԳ պետական հիմնարկ

Ե-216.    “Հիդրոէներգոշին”ՊՓԲԸ

Ե-217.    “Ալկոն” ՓԲԸ

Ե-218.    “Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ

Ե-219.    “Երքաղառևտրի կենտրոնական բազա” ՓԲԸ

Ե-220.    Մյասնիկյան շրջանի պետական նոտարական գրասենյակ

Ե-221.    “Աերոզոլ” ՓԲԸ

Ե-222.    Թիվ 3 ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությւոն ՊՓԲԸ (և 2976 ԱՏՁ)

Ե-223.    Մաշտոցի շրջանի շինվերանորոգման վարչություն

Ե-224.    “Էներգոքիմ պաշտպանություն” ՓԲԸ

Ե-225.    “Ֆլիտֆուդ” ՍՊԸ

Ե-226.    “Դպրոցական կահույք” ՓԲԸ

Ե-227.    Գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացիայի ԳՀ-ի ՓԲԸ

Ե-228.    “Ռեմդետալ” ԲԲԸ

Ե-229.    7-րդ հացի գործարան

Ե-230.    Շենգավիթի շրջխորհրդի գործկոմի ԲՏԱՎ

Ե-231.    NN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10(15), 11, 13, 16, 18, 19(39), 21, 32 ուսումնարաններ

Ե-232.    “Թուղթարդ” ԲԲԸ

Ե-233.    Երևանի քաղաքապետարանի ջերմային տնտեսություն ՊՓԲԸ

Ե-234.    “Արաքս” կոշիկի ֆաբրիկա ԲԲԸ

Ե-235.    “Լուսատեխնիկ” ԲԲԸ

Ե-236.    Երևանի կերամիկկան իրերի կոմբինատի “Հրակաղյուս” ՍՊԸ և “Գյումրի” ԴՁ

Ե-237.    Երևանի թիվ 1 երեկոյան (հեռակա) միջն. դպրոց

Ե-238.    “Էլեկտրոն” գործարանի “Գոհար” մասնաճյուղ

Ե-239.    “Փրկարար” ՊՓԲԸ (2977,2978 ԱՏՁ-եր)

Ե-240.    Քաղաքապետարանի “Քաղաքաշինություն” ՊՓԲԸ

Ե-241.    Խորհրդայինի հարկային տեսչություն

Ե-242.    Մյասնիկյանի հարկային տեսչություն

Ե-243.    Սպանդարյանի հարկային տեսչություն

Ե-244.    Մաշտոցի հարկային տեսչություն

Ե-245.    Շահումյանի հարկային տեսչություն

Ե-246.    “Սպորտլոտո” ՓԲԸ

Ե-247.    “Էյջ Պի Էլ ԷՅ” ՍՊԸ

Ե-249,    “Կայծակ ԲԼՏԻ” ԲԲԸ (Էլեկտրատեխնիկական գործարան)

Ե-250.    Հայաստանի բնության պետական թանգարան

Ե-251.    Հայաստանի կոմերիտմիության պատմության թանգարան

Ե-252.    Մոսկվայի նոր իրավաբանական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

Ե-253.    “Վիկա”ՓԲԸ (Լուսմինի տպարան)

Ե-254.    «Ձեռնարկություններին աջակցում” հիմնադրամ

Ե-255.    Երևանի քաղաքապետարանի ջերմային տնտեսության “Ավտոտրանսպորտ” ԴՁ

Ե-256.    “Զեյթուն ուսանողական ավան” հիմնադրամ

Ե-257.    Երևանի քաղաքապետարան

Ե-258.    Էրեբունի տրիկոտաժի ֆաբրիկա

Ե-259.    “Սմբատ սպարապետի անվան իրավաբանական ինստիտուտ” ՍՊԸ

Ե-260.    “Քլիը Սիթի” ՍՊԸ

Ե-261.    “Բժիշկներ առանց սահմանի-Բելգիա” կազմակերպության Հայաստանյան մասնաճյուղ

Ե-262.    “Կրեդիտ-Սերվիս բանկ” ՍՊԸ

Ե-263.    “Արծիվ” ՓԲԸ (Շահումյանի շրջանի ընթացիկ վերանորոգման տեղամաս)

Ե-264.    Երևանի Աջափնյակ համայնքի կանաչապատման ՍՈՍԻ” ՓԲԸ

Ե-265.    “Հողշինմոնտաժ” ՓԲԸ

Ե-266.    “Սարիկո” ՓԲԸ (Հայկոոպի բազաներ)

Ե-267.    “Բազմաշին” ՍՊԸ

Ե-268.    ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Մաշտոցի տարածքային կենտրոն

Ե-269.    ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Խորհրդայինի տարածքային կենտրոն

Ե-270.    ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի “Կենտրոն-2” տարածքային կենտրոն

Ե-271.    Ջրաշենի գյուղխորհուրդ

Ե-272.    “Սալեքս Գրուփ” ՍՊԸ

Ե-273.    “Արագշին” տրեստ ՊՓԲԸ

Ե-274.    “Մոնթե Մեքոնյանի անվան համալսարան” ՍՊԸ

Ե-275.    “Երևանի անտառտնտեսություն” ԴՊՓԲԸ

Ե-276.    “Լայքս” ՓԲԸ

Ե-277.    “Էներգաբետոն” ՍՊԸ

Ե-278.    “Կնիք” ՓԲԸ

Ե-279.    “Երևանի ջերմային տնտեսություն”ԲԲԸ (ջերմոցներ)

Ե-280.    “ՆԻԻԳԱԶէկոնոմիկա” ՍՊԸ

Ե-281.    Մաշտոցի շրջանի ԲՏԱՎ-ի ընթացիկ շինվերանորոգման տեղամաս

Ե-282.    “Երքաղկանաչշին” տրեստ

Ե-283    Երևանի պետական կրկես ՊՈԱԿ

Ե-284.    Քաղաքապետարանի “Քաղշին” շինմոնտաժային ՊՁ

Ե-285.    “Նաիրի” գյուղմթերքների արտադրական կոոպերատիվ (Սպանդարյանի կոլտնտեսություն)

Ե-286.    Երքիմշինի թիվ 29 ԴՁ

Ե-287.    “Կոմպոզիցիոն նյութերի գործարան” ՓԲԸ

Ե-288.    Պրոթեզավորման և կադրերի պատրաստման կենտրոն

Ե-289.    Լեռնագնացների “Արագած” հանրապետական ակումբ

Ե-290.    Նյութատեխնիկական մատակարար-ման պետական կոմիտեի հանրապե-տական հաշվողական կենտրոն

Ե-291.    “Հայ դպրություն” հասարակական կազմակերպություն

Ե-292.    “ԻնթրաՀելթ Ինթերնեյշնլ Ինք” ընկերության Հայաստանյան ներկայա-ցուցչություն

Ե-293.    “Էյչ-Թի-Թի-Էյ” ՍՊԸ

Ե-294.    “Սեյբոլտ-Արմենիա” ՍՊԸ

Ե-295.    ՀՀ Արդյունաբերության և առևտրի նախարարության “Մասնագիտացված աշխատանքների վարչություն” ՓԲԸ

Ե-296.    “Շինմոնտաժ-հարդարող” ԲԲԸ
 
Ե-297.    Կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համալսարան

Ե-298.    ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Մանրամեծածախ ֆիրմա

Ե-299.    “Գեղագիտության ազգային կենտրոն” ՊՓԲԸ

Ե-300.    “Արդօդափոխություն” ԲԲԸ

Ե-301.    “Ֆարմառս” ՍՊԸ

Ե-302.    “Ղարս-Մետ” ԲԲԸ

Ե-303.    “Կաթոլիկ օգնության ծառայություն” Հայաստանի մասնաճյուղ

Ե-304.    “Ձորա ՀԷԿ” ՓԲԸ

Ե-305.    “Տրանզիստոր” ՊՓԲԸ

Ե-306.    Ա. Մռավյանի անվան թիվ 25 միջն. Դպրոց

Ե-307.    Երևանի մերձքաղաքային ուղևորատար ավտոտրանսպորտային ԲԲԸ

   
 Website design and development by BRONCOWAY