հայերեն русский english
Փնտրել
 

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արխիվային փաստաթղթեր Անդրֆեդերացիայի կազմակերպման մասին
Հրատ. ԲՀԱ, 1964, N1, Էջ168-175

Նյութեր 1917-1920թթ. Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխական
շարժումների մասին
Հրատ. ԲՀԱ, 1977, N 2, էջ171-176

Էջմիածնի գավառային գործադիր կոմիտե

Լենինականի քաղաքային - գավառային գործադիր կոմիտե

Երևանի քաղաքային – գավառային գործադիր կոմիտե
Հրատ. ԲՀԱ, 1984, N3,էջ 190-195

Ռուս-հայկական բժշկական կապերը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբներին
Կազմող՝ Ա. Լալայան
Հրատ. ԲՀԱ, 1968, N 1, էջ 215-218

ՀՀ կառավարության կապը ռուս հակահեղափոխականների հետ
Կազմող՝ Է. Սարգսյան

Հայաստանում պղնձի արդյունաբերությունը
Հեղինակ՝ Հ.Գրիգորյան
Հրատ. ինֆորմացիոն բյուլետեն, 1958, N 2,

ՀԽՍՀ կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթերի ՊԿԱ-ի նյութերը
Կազմող՝ Ա.Կզարթմյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1979, N2, էջ 216-218

Տեղեկություն ՀՍՍՀ ԳՏՓ ՊԿԱ-ի փաստաթղթերի ճյուղային կազմի մասին
Կազմող՝ Գ. Մկրտչյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1988, N 3, էջ 229-233

Երկաթուղային շինարարությունը նախախորհրդային Հայաստանում
Կազմող՝ Օ. Բալիկյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1966, N 2, էջ199-206

Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի խճուղային ու գրունտային ճանապարհների շինարարության պատմությունից
Կազմող՝ Օ. Բալիկյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1974, N 1, էջ 187-198

Հայաստանի քաղաքաշինության ճարտարապետության ու կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության նյութերի մասին
Կազմողներ՝ Գ. Հովհաննիսյան, Է. Հովսեփյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1979, N 2, էջ 205-215

Մոր և մանկան պահպանության հարցերը ըստ ԽՍՀ առողջապահության նախարարության արխիվային ֆոնդի փաստաթղթերի
Կազմող՝ Ռ.Պ.Խաչատրյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1963, N 3, էջ  209-218

Արխիվի լուսանկարները Հայաստանում առողջապահության զարգացման մասին
(1922-1982թթ.)
Կազմող՝ Ա. Կիրիմյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1988, N3, էջ202-212

Նյութեր Երևանի բժշկության պատմության վերաբերյալ
Կազմող՝ Ա. Լալայան
Հրատ. ԲՀԱ, 1968, N 2, էջ233-239

Հայաստանում սպորտի զարգացման պատմությունից
Կազմող՝ Ա. Կիրիմյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1886, N 2, էջ197-200

 

  Website design and development by BRONCOWAY