հայերեն русский english
Փնտրել
 

Ցուցումներ եւ մեթոդական հրահանգներ

ՀԱԱ տնօրենի 2003թ.հունիսի 10-ի N1-24լ հրամանը «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ մեթոդական փորձագիտական հանձնաժողովի կազմը և կանոնակարգը հաստատելու մասին»

ՀԱԱ տնօրենի 2003թ.օգոստոսի 11-ի N 1-39լ հրամանը «Հայաստանի ազգային արխիվ»ՊՈԱԿ գիտական խորհրդի կազմը և կանոնակարգը հաստատելու մասին»   

ՀԱԱ տնօրենի 2004թ.մարտի 23-ի N18լ հրամանը «Հայասատանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի գործավարական կարգը հաստատելու մասին»

ՀԱԱ տնօրենի 2005թ.նոյեմբերի 1-ի N 31-լ հրամանը «Պետական արխիվի արխիվապահոցի կանոնակարգը, պահպանության  պայմանակարգը (ռեժիմը) և փաստաթղթերի տեղաբաշխման կառուցվածքը հաստատելու մասին»

ՀԱԱ տնօրենի 2005թ. նոյեմբերի 1-ի N 32-լ  «Հայաստանի ազգային արխիվի մեթոդական փորձագիտական հանձնաժողովի հաստատած «ՀՀ արխիվային հավաքածուի պետական  սեփականություն համարվող փաստաթղթերի կոնսերվացման, նախապահպանական և տեխնիկական մշակման (վերականգնման, ախտահանման) կարգը» հաստատելու և գործողության մեջ դնելու մասին»

ՀԱԱ տնօրենի 2006 մարտի 13-ի N8-լ հրամանը «ՀՀԱՀ պետության սեփականություն համարվող փաստաթղթերը ուսումնասիրելու, ցուցադրություններ կազմակերպելու, հրապարակման և ժամանակավոր օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ հրահանգները հաստատելու մասին» Website design and development by BRONCOWAY