հայերեն русский english
Փնտրել
 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ

Արևելյան Հայաստանի պետական հիմնարկների պատմության տեղեկատու 1801-1917թթ.
Կազմող՝ Էվոյան
Հրատ. ԲՀԱ, 1986, թիվ 3

Նախախորհրդային Հայաստանի հայկական դպրոցների համառոտ տեղեկատու

Նախախորհրդային Վրաստանի հայկական դպրոցների տեղեկատու

Նախախորհրդային Ադրբեջանի հայկական դպրոցների տեղեկատու

Ռուսաստանի հայ գաղթավայրերի դպրոցների տեղեկատու

Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհուրդ
1920-1965թթ.
Կազմող՝ Գ. Գրիգորյան

Հայաստանի շրջանների ապակուլակացվածների վերաբերյալ ցանկ

ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահություն 1938-1975թթ.
Կազմող՝ Ռ. Գաբրիելյան

ՀԽՍՀ  կենտրոնական գործադիր կոմիտե
Կազմողներ՝ Ի.Ասյան, Գ. Գրիգորյան

ՀԽՍՀ ժողովրդական դեպուտատների Երևանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտե
Կազմող՝ Գ. Գրիգորյան

ՀԽՍՀ պետական պլանային կոմիտե 1920-1975թթ.
Կազմող՝ Գ. Գրիգորյան

Երևանի Պետական համալսարան
1920-1980թթ.
Կազմող՝ Մ. Առաքելյան

ՀԽՍՀ բարձրագույն  և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարություն
1959-1978թթ.
Կազմող՝ Ռ. Գաբրիելյան

ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 1920-1971թթ.
Կազմող՝ Գ. Գրիգորյան

ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության գինու-կոնյակի «Արարատ»տրեստ
1920-1972թթ.
Կազմող՝ Գ. Գրիգորյան

ՀԽՍՀ կուլտուրայի նախարարության արվեստի գործերի վարչություն
1937-1968թթ.

ՀԽՍՀ վիճակագրական վարչություն
1913-1978թթ.
Կազմող՝ Գ. Գրիգորյան

Արմեն և Վարդան Տիգրանյանների ընտանեկան ֆոնդի անվանական ցուցիչ
Կազմող՝ Ա. Մանուկյան

Թաթուլ Տիգրանի Ալթունյանի անձնական ֆոնդի անվանական ցուցիչ

ՀԽՍՀ բանվորա-գյուղացիական դեպուտատների Երևանի գավառային-
քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտե
1922-1936թթ.

ՀՍԽՀ բանվորագյուղացիական տեսչության ժողովրդական կոմիսարիատ
Կազմող՝ Բ. Ստեփանյան 

ՀԽՍՀ լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատ 1923-1944թթ.

ՀԽՍՀ Արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ (անվ.) 1920-1924թթ.
Կազմող՝ Առաքելյան

ՀԽՍՀ Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ

ՀԽՍՀ Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ

Կազմող՝ Է. Հայրապետյան

ՀԽՍՀ Ալեքսանդրապոլի գավառային հեղափոխական կոմիտե (օժ.) 1921-1922թթ.

Երևանի գավառային հեղափոխական կոմիտե

ՀԽՍՀ սպառողական ընկերությունների միության §Հայկոոպ¦ վարչություն

 
 Website design and development by BRONCOWAY