հայերեն русский english
Փնտրել
 


«Հայաստանի  պարգևները (1918-1939)ց
«Պարգևների  ցուցակները (1918-1939)»

Վիրաբյան  Ամատունի, Բաբայան Նիկա
Խմբագիր`  Նիկա   Բաբայան
Լուսանկարները` Ռուբեն   Մարտիրոսյանի, Նիկա   Բաբայանի
Ձևավորումը` Գևորգ   Պապյանի
Թարգմանությունները` Արմինե    Առաքելյանի,  Ռուզաննա   Բաղդասարյանի
Երևան, «Կոլլաժ»  ՍՊԸ,2011թ.,160էջ

«Նժդեհ  Գարեգին: Նորահայտ  նամակներ»
Խմբագրական  խորհուրդ` պատմական գիտությունների  դոկտոր  Ամատունի  Վիրաբյան, պատմական  գիտությունների  թեկնածու   Ավագ   Հարությունյան
Կազմող` պատմական   գիտությունների  թեկնածու   Ռաֆայել   Համբարձումյան
Վերծանումների   խմբագիր` Վահան  Ծայրագույն   վարդապետ   Օհանյան
Հայաստանի  ազգային  արխիվ , Երևան,  2011թ.,  58էջ

«Հայ   գաղթականությունը  և   Հայրենիք-Սփյուռք   կապերը    1918-1985թթ.»,
միջազգային   գիտաժողովի   զեկուցումներ
Խմբագրական   խորհուրդ` Ամատունի Վիրաբյան` պատմական գիտությունների դոկտոր, Սոնյա Միրզոյան` պատմական գիտությունների թեկնածու, Արմեն Բադալյան` պատմական   գիտությունների   թեկնածու
8-10 հոկտեմբերի, 2010թ.
Հայաստանի   ազգային   արխիվ, Երևան-Ծաղկաձոր, 2011թ.,138էջ

«Մարդկության բարի հանճարը»,  մենագրություն
Հեղինակ`Հովսոփյան Էմմա,բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Գլխավոր  խմբագիր`  Ամատունի  Վիրաբյան, պատմական գիտությունների դոկտոր
  Հայաստանի ազգային   արխիվ ,Երևան,2011թ., 282 էջ

«Ռուբեն  Տեր – Մինասյան»,  փաստաթղթերի   ու  նյութերի    ժողովածու
  Գլխավոր խմբագիր և կազմող`  Ամատունի  Վիրաբյան, պատմական գիտությունների    դոկտոր
  Կազմողներ` Սոնյա Միրզոյան,Գոհար  Ավագյան, Մարինե Մարտիրոսյան
  Առաջաբանի հեղինակներ` Ամատունի  Վիրաբյան,Խաչատուր Ստեփանյան
Հայաստանի ազգային արխիվ ,Երևան, 2011թ., 485 էջ  

«Հայրենիք-Սփյուռք.Կամրջող անուն Վ.Համազասպյան», փաստաթղթերի ժողովածու   
Կազմեցին և ծանոթագրեցին` Սոնյա Միրզոյանը, Մարինե Մարտիրոսյանը
Հրատարակչական խմբագիր`  Գևորգ   Յազըճյան                                                                
Հայաստանի   ազգային   արխիվ ,Երևան, «Մուղնի»  հրատարակչություն,2011թ., 376 էջ  

«Արևմտահայ   գաղթականությունը  Ալեքսանդրապոլի գավառում  1914-1922թթ.», փաստաթղթերի   ժողովածու
  Կազմող`  Կարինե Ալեքսանյան
  Խմբագիր` պատմական գիտությունների  դոկտոր Ամատունի  Վիրաբյան
Հայաստանի ազգային արխիվ ,Երևան, 2012թ., 512 էջ                                                  

«Ղրիմի հայկական եկեղեցիները», համացանկ
Կազմողներ` պատմական գիտությունների   թեկնածու    Ս. Միրզոյան, պատմական գիտությունների   թեկնածու Գ. Ավագյան,  Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորումը`  Ա.Խաչատրյան
Խմբագիր` փիլիսոփայական   գիտությունների  դոկտոր Օ.Գաբրիելյան
Ուկրաինայի պետական   արխիվային   ծառայություն
Հայաստանի  ազգային  արխիվ , 2012թ., 88 էջ

«Հայոց   ցեղասպանությունը   Օսմանյան   Թուրքիայում : Վերապրածների վկայություններ», փաստաթղթերի եռահատոր   ժողովածու                                                                   
Հայաստանի   ազգային   արխիվ ,  Երևան, 2012թ
Հատոր   առաջին – Վանի նահանգ- 536էջ
Հատոր երկրորդ – Բիթլիսի նահանգ- 432էջ
Հատոր երրորդ – Էրզրումի,  Խարբերդի,Դիարբեքիրի,  Սեբաստիայի,  Տրապիզոնի                   
նահանգներ: Պարսկահայք - 496էջ
Գլխավոր խմբագիր,  հեղինակ  և   կազմող   պատմական   գիտությունների  դոկտոր 
Ամատունի  Վիրաբյան
Հեղինակ և կազմող`   պատմական   գիտությունների  թեկնածու Գոհար  Ավագյան
Տեքստի   սրբագրումը` Գևորգ Յազըճյանի
Համակարգչային   շարվածքը`  Թագուհի   Բաղդասարյանի                                                             

Միքայել Թումանյան
«Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության պատմությունը 1918-1920թթ» մենագրություն
 Հրատարակության են նախապատրաստել` Ամատունի Վիրաբյանը (պատմագիտության  դոկտոր), Վլադիմիր Ղազախեցյանը (պատմագիտության  դոկտոր, պրոֆեսոր),     Արման Կիրակոսյանը (պատմագիտության  դոկտոր, պրոֆեսոր), Սոնյա Միրզոյանը (պատմական գիտությունների   թեկնածու)   
 Հայաստանի ազգային արխիվ ,Երևան, 2012թ.,473 էջ  

«Հայերի մասնակցությունը 1812թ. Հայրենական պատերազմին», փաստաթղթերի ժողովածու
 Հեղինակ և կազմող`   Սոնյա Միրզոյանը   (պատմական   գիտությունների    թեկնածու)   
  Ձևավորումը`  Մկրտիչ   Մաթևոսյանը
  Ժողովածուի   մակետավորումը`  Լիլիթ Նիկողոսյանի                                                          
Հայաստանի   ազգային   արխիվ,Երևան, 2012թ.,124 էջ

«Հայերի   կոտորածները   Բաքվի  և  Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920թթ», փաստաթղթերի   ու  նյութերի    ժողովածու,  գիրք  2-րդ
Պատասխանատու   խմբագիր`  Ամատունի  Վիրաբյան (պատմագիտության  դոկտոր)
Կազմող` Սոնյա   Միրզոյան   (պատմական  գիտությունների  թեկնածու)   
Ձևավորումը` Մկրտիչ   Մաթևոսյանի
Հայաստանի   ազգային   արխիվ,  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»   հրատարակչություն, 2012թ.,391էջ«Հովսեփ Օրբելի», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու,  երկրորդ վերամշակված և լրացված հրատարակություն
 Գլխավոր խմբագիր՝ պատմական գիտությունների դոկտոր  Ամատունի Վիրաբյան
Կազմող՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Էմմա Հովսեփյան
Հայաստանի   ազգային   արխիվ,  Երևան, 2013, 344 էջ
 

                                                 

 

«Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  նիստերի  արձանագրություններ: 1918-1920թթ.», փաստաթղթերի ժողովածու
Գլխավոր  խմբագիր  և  կազմող` պատմական  գիտությունների  դոկտոր  Ամատունի  Վիրաբյան
Կազմողներ՝  պատմական  գիտությունների  թեկնածուներ`  Սոնյա  Միրզոյան, Գոհարիկ  Մանուկյան
Անձնանունների  և  տեղանունների  ցանկի կազմող՝  Ինգա  Ջաղեթյան
Հայաստանի   ազգային   արխիվ,  Երևան, 2014, 628 էջ
«Հայերը առաջին համաշխարհային պատերազմում (1914-1918թթ.)», փաստաթղթերի  և  նյութերի  ժողովածու
Կազմողներ՝  Հայաստանի  ազգային  արխիվի  կողմից՝  պատմական  գիտությունների  դոկտոր  Ա.Ս.Վիրաբյան (1-ին  մասի  գլխավոր  խմբագիր), պատմական  գիտությունների   թեկնածուներ  Գ.Գ.Ավագյան, Ս.Ս.Միրզոյան:
Սևծովյան-Կասպիական  տարածաշրջանի  սոցիալ-քաղաքական  հետազոտությունների  ինստիտուտի կողմից`  Վ.Բ.Արծրունի, Վ.Ա.Զախարով, Ա.Ս.Վասիլենկո, Վ.Ա.Իվանով, Վ.Վ.Նովիկով
Հայաստանի  ազգային  արխիվ, Սևծովյան-Կասպիական  տարածաշրջանի  սոցիալ-քաղաքական  հետազոտությունների  ինստիտուտ, Մոսկվա.«Ռոսիյսկի  պիսատել» («Российский  писатель»), 2014, 768 էջ


2015թ. Հայաստանի  ազգային  արխիվը  հրատարակել  է  Հակոբ  Սառիկյանի  <<Հիշողություններ. 1878-1924>>  աշխատությունը
               

«Մյուռոնօրհնությունը ԺԹ.-ԻԱ. դարերում» փաստաթղթերի ժողովածու
 Գլխավոր  խմբագիր ` պատմական  գիտությունների  դոկտոր  Ամատունի  Վիրաբյան
Կազմողղ՝  պատմական  գիտությունների  թեկնածու`   Գոհարիկ  Մանուկյան
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի արխիվի  փաստաթղթերը և նյութերի ընտրող` Տ.Ասողիկ քահանա Կարապետյանը
Հայաստանի   ազգային   արխիվ,  Երևան, 2015թ., 608 էջ

                    
    «Նվիրյալ հայուհիների առաքելությունը»  փաստաթղթերի ժողովածու (1910-2015)
Գլխավոր խմբագիր՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյան
Գիրքը հրատարակության է պատրաստել Մարինե Մարտիրոսյանը
Հայաստանի   ազգային   արխիվ,  Երևան, 2015թ., 560 էջ


“Геноцид армян в Османской империи 1915. Свидетельство выживщих очевидцев“, Сборник документов,
 Национальный архив Армении, ЮниПРЕСС И К, Москва, 2015, 564 с. Рекомендовано к изданию ученым советом Национального архива Армении. Составители: Аматуни Вирабян и Гоар Авакян. Перевод с армянского: Мариам Ханзадян и Ашот Мелян. Редактор перевода: Юрий Мравян.

«1937 թվականը Հայաստանում - Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առթիվ», պատասխանատու խմբագիր՝ Վիրաբյան Ամատունի, կազմ. Հակոբյան Արարատ, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան, 2017, 96 էջ:

«Նոր Նախիջևանի հայոց եկեղեցիները. պատմական ուղի», “Армянские церкви Новой Нахичевани. исторический путь”, երկլեզու (հայերեն-ռուսերեն), խմբագիրներ՝ Ամատունի Վիրաբյան և Սարգիս Ղազարով, կազմողներ՝ Սոնյա Միրզոյան և Գոհար Ավագյան, Մոսկվա, изд. “Омега-Принт”, 2017, 510 էջ:

“Священнослужители армянских церквей Санкт-Петербурга. Биографический справочник”, Соня Мирзоян, Санкт-Петербург, Design Studio WINDROSE, 2017, 112 с.:

«Վավերագրեր Հայ եկեղեցու պատմության: Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը 1649-1917թթ.», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, գլխավոր խմբագիր և կազմող՝ Ամատունի Վիրաբյան, կազմող՝ Գոհար Ավագյան, Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, հատոր Բ, 2017, 564 էջ:

«ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ (1867-1943-1952)», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, հատոր Ա, գլխավոր խմբագիր և կազմող Ամատունի Վիրաբյան, կազմող  Գոհար Ավագյան, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին հրատ., Հայաստանի ազգային արխիվ, 2017, 720 էջ:

«ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ (1943-1952)», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, հատոր Բ, հեղինակ և կազմող Գոհար Ավագյան, Անթիլիաս-Լիբանան, “Kevork Melidinetsi Fund” - N°  90, Armenian Catholicosate of Cilicia հրատ., 2017, 851 էջ:

«Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածինը 1914-1920թթ.», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, հատոր Ա, գլխավոր խմբագիր և կազմող Ամատունի Վիրաբյան, կազմող  Գոհար Ավագյան, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին հրատ., Հայաստանի ազգային արխիվ, 2018, 755 էջ:

«Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածինը 1914-1920թթ.», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, հատոր Բ, գլխավոր խմբագիր և կազմող Ամատունի Վիրաբյան, կազմող  Գոհար Ավագյան, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին հրատ., Հայաստանի ազգային արխիվ, 2018, 821 էջ:

. «Վաւերագրեր հայ եկեղեցու պատմութեան. Գեւորգ Ճեմարան, Թանգարան, «Արարատ» ամսագիր», փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, գլխավոր խմբագիր և կազմող Ամատունի Վիրաբյան, կազմող Գոհար Ավագյան, Ս.Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018, 528 էջ:    
. «Իրաքահայ համայնքը 1915-1990 թվականներին» Ըստ արխիվային փաստաթղթերի, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, գլխավոր խմբագիր և կազմող Ամատունի Վիրաբյան, կազմող Գոհար Ավագյան,  Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ,  2018, 420 էջ:
 Website design and development by BRONCOWAY