հայերեն русский english
Փնտրել
 

«Բանբեր Հայաստանի արխիվների» հանդեսի մասին

Հիմնադիր և հրատարակիչ
«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ
Գրանցման վկայականը N03 Ա 060146
Տրված է 17.04.2003թ.
Ինդեքսը ISS  N0321-0340
Հասցեն`0033,ՀՀ,Երևան, Հրաչյա Քոչարի 5
Գլխավոր խմբագիր Ամատունի Վիրաբյան (հեռ. 225-355)
Պատասխանատու քարտուղար Արմեն Բադալյան (հեռ. 225-802)
Հանդեսը հրատարակվում է 1960 թվականից՝ տարեկան երկու անգամ, տպաքանակը 200 օրինակ:
Հանդեսը տարածվում է անվճար, այդ թվում՝ հանդեսում նյութեր հրատարակած հեղինակներին (1-ական օրինակ) և Հայաստանի ու սփյուռքի գիտական հաստատություններին-կազմակերպություններին:
Հանդեսը նախատեսված է հայագետների, հայոց պատմությամբ հետաքրքրվողների և արխիվային ոլորտի աշխատողների համար:
Հանդեսը ունի հետևյալ բաժինները.
1. Փաստաթղթերի հրապարակում
2. Հոդվածներ
3. Հաղորդումներ
4. Գրախոսություն և աղբյուրագիտություն
5. Արխիվային գործ
6. Լրատու

Հանդեսին ներկայացված նյութերը պետք է համապատասխանեն հանդեսի գիտական ուղղվածության (հայոց պատմություն 19-20-րդ դդ.), լինեն էլեկտրոնային տարբերակով և համակարգչային շարվածքով:
Հանդեսում հրապարակվում են նյութեր ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն լեզվով:
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների» հանդեսը ընդգրկված է ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված «Դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների հրապարակման համար ընդունելի ամսագրերի ցանկում»:

2003թ.

N-1

N-2

2004թ.

N-1

N-2

2005թ.

N-1

N-2

 2006թ.

 N-1

 N2

  2007թ.

 N1-2

 

 2008թ.

 N1

 N2

 

 2009թ.

    N1

    N2
2010 N2
2011 N1   N2


  Website design and development by BRONCOWAY